MEDIATIEDOTE: OP LÄNSI-SUOMEN VUOSIKATSAUS 2018

Vuonna 2018 OP Länsi-Suomi jatkoi vahvasti vastuullisuuden teemalla ja paikallinen yhteisöllinen rooli korostui erityisesti maakunnallisen koulutustarjonnan tukemisessa. Vuonna 2015 satakuntalaisille yliopistoille tehty miljoonan euron lahjoitus poiki edelleen 2018 varhaiskasvatuksen professuurin Raumalle. Viime vuonna satakuntalaiset osuuspankit lahjoittivat yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoululle 100 000 euroa. Koulutustarjonnan monimuotoisuus vahvistaa alueen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta, jota omalta osaltaan edesauttaa myös OP Länsi-Suomen joulukuussa tekemä 20 000 euron lahjoitus Diakonia-ammattikorkeakoululle.

Toimialan murros ja kilpailukentän moninaistuminen haastavat pankit entistä vastuullisempaan toimintaan
Suomalaisten oman talouden hallinta, talousosaaminen ja velkaantuminen nousivat vuonna 2018 näkyvästi teemaksi valtakunnan tasolla. – Paikallisesti tietoisuuden lisääminen ja opastaminen oman talouden hallintaan niin nuorille kuin vähän vanhemmillekin on meille tärkeää. Oman talouden seurantaan löytyy digitaalisia palveluita kuten Pivo ja Pivo Junior, joiden avulla voi seurata omaa kulutustaan ja suunnitella rahankäyttöään. Omalta osaltamme pyrimme myös lisäämään arjen talousosaamista muun muassa suosittujen taloustaidon oppituntien muodossa. Tärkeää on esimerkiksi ylivelkaantumisen ennaltaehkäiseminen, toimitusjohtaja Matti Kiuru toteaa. – Oma lukunsa on nuorten työllisyyden edistäminen. Pankki työllistää tänä vuonna kymmenisen kesätyöntekijää ja mahdollistaa paikallisille yhdistyksille 50 nuoren palkkaamisen kesäduuni-kampanjassa, Kiuru jatkaa.

Rahoituksessa kasvua
Myönteinen taloustilanne näkyi yritysluottokannan 8,5 % kasvuna. Uusia yritysluottoja myönnettiin 271 miljoonaa euroa. Suhteellisesti eniten kasvoivat asuntoyhteisöille, julkisyhteisöille sekä maa- ja metsätalouteen myönnetyt luotot. Ongelmaluottojen taso säilyi edelleen matalana.

Ennakko-oletuksista huolimatta asuntokauppa ei ole piristynyt valtakunnallisesti eikä Satakunnassa. Asuntolainakanta oli siitä huolimatta hienoisessa 1,2 % kasvussa. Uusia asuntolainoja nostettiin yhteensä 250 miljoonaa euroa. Nostetuista asuntoluotoista vajaa puolet oli korkosuojattuja.

Kiinteistö- ja metsärahastot kiinnostivat
Matalat korot olivat edelleen teemana säästämisessä ja sijoittamisessa. OP Länsi-Suomen asiakkaiden rahastokanta (4,1 %) ja sijoitussidonnaisten vakuutusten kanta (7,3%) olivat kasvussa. Erityisen paljon asiakkaat lisäsivät sijoituksiaan kiinteistö- ja metsärahastoihin.

Osuustoiminnallisuus keskiössä
OP Länsi-Suomen omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi 2000 uudella omistajalla vuonna 2018. Vuoden lopussa omistaja-asiakkaita oli 78 354. Omistaja-asiakkaille maksetut bonukset nousivat uuteen ennätykseen eli 8,7 miljoonaan euroon. – Paikalliset yhteistyökumppanimme tarjosivat omistajillemme liikunta-, ravintola-, matkailu- ja muita etuja. Toimme edut entistä paremmin näkyville OP-mobiilin kautta, toteaa Kiuru.  

Digitaalisuus muuttaa asiakaskäyttäytymistä
Asiakkaiden käyttäytymisessä näkyi selvästi digitaalisten kanavien merkityksen kasvu. OP aloittikin viime vuonna ensimmäisenä Suomessa asuntolainapalvelun, jossa asiakas voi saada asuntolainapäätöksen reaaliaikaisesti verkossa. Tämän palvelun kautta asiakkaan on mahdollisuus saada reaaliaikaisesti käsitystä itselle sopivasta rahoituksesta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista. Palvelun alku on ollut lupaava ja sen osuus lainoista kasvaa vuoden 2019 aikana.

Asiakkaat käyttävät pankkiasioinnissaan yhä enemmän verkko- ja erityisesti mobiilipalvelua, joka on noussut päivittäisten asiakaskontaktien määrällä mitattuna suurimmaksi asiointikanavaksi. OP Länsi-Suomen asiakkaista reilu 31 000 oli viime vuoden lopulla OP-mobiilin käyttäjiä.

Tulostaso vakaalla pohjalla
Vuosi 2018 sujui pankin talouden näkökulmasta myönteisesti. Korkokate kasvoi hienoisesti (0,2 %) viime vuoteen verrattuna. Negatiivisten korkojen ja voimakkaan asuntolainakilpailun tilanteessa tämä on erinomainen tulos. Pankkiliiketoiminta kasvoi 5,2 prosenttia. Siinä suurin kasvuvaikutus oli asiakkaiden sijoitusvolyymeillä. Tiukka kulukuri piti kokonaiskulut 0,6 % kasvussa. Pankin liikevoitoksi muodostui asiakasbonusten jälkeen 33,9 miljoonaa euroa. Pankin omistaja-asiakkaiden tuotto-osuuksille maksettiin edelleen 3,25 prosentin tuotto.

 

Lisätietoa

Toimitusjohtaja Matti Kiuru, p. 044 7141 400