Vuosikatsauksen lehdistötiedote 8.2.2019

Lehdistötiedote 8.2.2019

Lounaismaan Osuuspankin vuosikatsaus 2018

Pankin toimialueen näkymät aiempaa paremmat

Lounaismaan Osuuspankin vuosi 2018 sujui odotusten mukaisesti. Työllisyystilanne on kohentunut koko toimialueella, mikä näkyy asuntokaupan piristymisenä. Asuntokauppojen määrä lisääntyi pankin toimialueella lähes 8 prosenttia ja asuntokauppojen euromääräinen arvo reilut 4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Uusien asuntoluottojen nostojen määrä kasvoi 17,2 prosenttia. Luottojen maksusuunnitelman muutokset ovat kääntyneet hienoiseen laskuun, mikä sekin kertoo osaltaan parantuneista olosuhteista. Vaikka toimialueen väestön määrä oli laskussa, kohentunut työllisyystilanne ja kuluttajien edelleen jatkunut luottamus sekä yritysten vakaat näkymät luovat uskoa tulevaan. 

 

Tulostaso säilynyt vakaana ja vakavaraisuus vahvana

Pankin rahoitustoiminta oli vuoden lopussa 1.337 miljoonaa euroa pysyen edellisen vuoden tasolla. Positiivisena merkkinä voidaan pitää asuntokaupan piristymistä toimialueella sekä uusien asuntoluottojen määrän merkittävää kasvua. Alhaisesta korkotasosta huolimatta yhä useampi asiakas on varautunut korkeampiin korkoihin. Korkosuojattujen luottojen määrä on lisääntynyt merkittävästi ja keskimäärin joka kolmas uusi asuntoluotto sisältää korkosuojauksen.  

Pankin talletukset kasvoivat 4,6 prosenttia vuoden aikana. Epävakaa osakekurssien kehitys näkyi rahasto- ja vakuutussäästöjen määrän 2,5 prosentin laskuna. Vapautuneita sijoituksia siirtyi talletuksiin syksyn aikana, mutta loppuvuonna oli näkyvissä varojen palaamista sijoitusmarkkinoille. Asiakasvarat kasvoivat vuoden aikana 3 prosenttia ja olivat vuoden lopussa 1.730 miljoonaa euroa. OP Private -palvelun piirissä oli vuoden vaihteessa noin 1.200 asiakasta ja asiakasmäärä kasvoi 70 sopimusasiakkaalla. Digitaalisten palveluiden lisääntymisestä huolimatta asiakkaat arvostavat edelleen kasvokkain tapahtuvaa keskustelua varainhoitajan kanssa.

Vahinkovakuutusmyynti sujui selvästi edellistä vuotta paremmin. Erityisesti uudistettu liikennevakuutus on otettu hyvin vastaan. Kokonaisuudessaan vahinkovakuutusmyyntimme kasvoi toimialueella 9,9 prosenttia. Myynnin kanavat laajentuvat ja yhä useampi hankkii vakuutusturvansa verkosta.

Pankin liikevoitto vuodelta 2018 oli 12,5 miljoonaa euroa, kun se oli vuotta aiemmin 14,6 miljoonaa euroa. Muutos selittyy edellisen vuoden satunnaisilla tuotoilla, vuonna 2018 kiinteistöihin tehdyillä kertaluontoisilla arvonalennuksilla ja edellistä vuotta suuremmilla nettoluottotappioilla. Kulut, erityisesti ict-kulut kasvoivat. Toisaalta eläkevastuiden siirto Ilmarisen hoitoon alensi eläkekuluja. Pankin vertailukelpoinen perusliiketoiminnan tulos säilyi edellisen vuoden tasolla.

Pankin vakavaraisuus oli vuoden lopussa erittäin vahva 49,2 prosenttia ja omat varat olivat 255 miljoonaa euroa.  

 

Omistaja-asiakkaiden määrä vahvassa kasvussa – asiakaskokemus vahva

Lounaismaan Osuuspankin omistaja-asiakkaiden määrä oli vuoden lopussa 48.543 omistajaa. Suuresta nykymäärästä huolimatta omistajuus on kiinnostanut edelleen ja pankki sai uusia omistaja-asiakkaita lähes 3.300 vuoden aikana.  

Pankin omistaja-asiakkaille maksettiin bonuksia yhteensä yli viisi miljoonaa euroa. Tuotto-osuuksien korkoa heille maksettiin keväällä 2,9 miljoonaa euroa vuodelta 2017. Odotettu korko on samaa tasoa vuodelta 2018. Lopullisen päätöksen asiasta tekee pankin edustajisto huhtikuussa. Uutena omistajaetuna pankki tarjoaa kuukausittain vaihtuvia paikallisia etuja yhdessä laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa.  

Asiakaskäyttäytyminen on murroksessa ja moni asiakas hakee helppoutta asioiden hoitoon. Erityisesti mobiilipalveluiden käyttö on selvässä kasvussa. Tästä huolimatta konttorissa käytävien asiakasneuvottelujen suosio on säilynyt vahvana erityisesti laaja-alaista keskustelua vaativissa päätöksissä. Uutena palveluna pankki on pyrkinyt lisäämään saavutettavuuttaan OP Liikkuvan pisteen avulla esimerkiksi marketeissa, messuilla ja työpaikoilla.

Lounaismaan Osuuspankin tuottama asiakaskokemus on ollut asiakasarvioiden mukaan tasaisessa nousussa koko vuoden. Vahva asiakaskokemus rakentuu henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun yhdistelmänä. Uutena palveluna Lounaismaan Osuuspankki tarjoaa asuntorahoituksen verkkoneuvotteluaikoja myös lauantaisin maaliskuusta lähtien.

 

Lounaismaan Osuuspankki mukana nuorten työllistämisessä

Muutaman edellisen vuoden tapaan olemme olleet yhdessä erilaisten yhdistysten kanssa tarjoamassa nuorille mahdollisuuksia kesätöihin. Pankin tuella myös viime kesänä 100 nuorta sai kesätyötä. Vuoden 2019 yhteistyökumppaneiden haku on juuri meneillään. Lisäksi toimialueen elinvoimaa ja hyvinvointia on edistetty lukuisten yhteistyösopimusten kautta.

Lounaismaan Osuuspankki lahjoitti loppuvuonna yhteensä 25 tuhatta euroa sekä Hämeen että Turun ammattikorkeakouluille. Lahjoitusten tarkoituksena on tukea uuden kansainvälisen koulutustarjonnan mahdollistamista pankin toimialueella.

 

Lisätietoja:     

toimitusjohtaja Jouni Hautala, p. 050 342 7658

pankinjohtaja Jukka Tuominen, p. 044 770 1399