Lehdistötiedote 10.8.2018

Lounaismaan Osuuspankin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

 
 
Pankin toimialueen näkymät aiempaa paremmat 
 
Lounaismaan Osuuspankin vuoden ensimmäinen puolisko sujui odotusten mukaisesti. Työllisyystilanne on
kohentunut koko toimialueella, mikä näkyy asuntokaupan piristymisenä. Asuntokauppojen määrä lisääntyi pankin toimialueella 8 prosenttia ja asuntokauppojen euromääräinen arvo 10 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Luottojen maksusuunnitelman muutosten määrä oli viime vuotista alhaisempi, mikä sekin kertoo osaltaan parantuneista olosuhteista. Parantunut työllisyystilanne ja kuluttajien luottamus sekä yritysten vakaa tilanne luovat uskoa tulevaan.  
 
 
Tulostaso säilynyt hyvänä ja vakavaraisuus vahvistui 
 
Pankin rahoitustoiminta oli kesäkuun lopussa 1.336 miljoonaa euroa pysyen vuodenvaihteen tasolla.
Positiivisena merkkinä voidaan pitää asuntokaupan piristymistä toimialueella sekä uusien asuntoluottojen määrän kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Alhaisesta nykykorkotasosta huolimatta yhä useampi asiakas on varautunut korkeampaan korkotasoon. Korkosuojattujen luottojen määrä on lisääntynyt merkittävästi alkuvuoden aikana. Keskimäärin joka kolmas uusi asuntoluotto sisältää korkosuojauksen. 
 
Pankin talletukset kasvoivat 1,1 prosenttia vuoden alusta ja rahasto- ja vakuutussäästöt 3,7 prosenttia.
Asiakasvarat kasvoivat 2,1 prosenttia ja olivat kesäkuun lopussa 1.715 miljoonaa euroa. Matala korkotaso on
saanut asiakkaat etsimään tuottoa vaihtoehtoisista sijoituskohteista. Toisaalta osa asiakkaista hyväksyy matalan tuotto-odotuksen pienemmällä riskillä. OP Private -palvelun piirissä on jo yli 1 150 asiakasta ja asiakasmäärä on kasvussa. Asiakkaat arvostavat edelleen kasvokkain tapahtuvaa keskustelua varainhoitajan kanssa.
 
Vahinkovakuutusmyynti on sujunut alkuvuonna selvästi viime vuotta paremmin. Erityisesti uudistettu
liikennevakuutus on otettu hyvin vastaan.
 
Pankin liikevoitto oli 11,5 miljoonaa euroa alkuvuonna, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 12,1
miljoonaa euroa. Muutos selittyy viime vuoden aikana tulleeseen satunnaiseen tuottoerään. Pankin
perusliiketoiminnan tulos vahvistui hieman viime vuodesta. Vertailukelpoinen korkokate säilytti tasonsa ja
palkkiotuotot supistuivat lievästi. Palkkiotuottojen vertailua vaikeuttaa kirjanpitokäytännön muutos. Kulukehitys on ollut hallittua.
 
Pankin vakavaraisuus oli kesäkuun lopussa erittäin vahva 49,2 prosenttia ja omat varat olivat 252 miljoonaa
euroa.  
 
 
Omistaja-asiakkaiden määrä kasvussa – asiakaskokemus paraneva
 
Lounaismaan Osuuspankin omistaja-asiakkaiden määrä oli kesäkuun lopussa 46 572 omistajaa. Suuresta
määrästä huolimatta omistajuus on kiinnostanut edelleen. Pankin omistaja-asiakkaille maksettiin bonuksia
alkuvuonna 2,5 miljoonaa euroa. Tuotto-osuuksien korkoa heille maksettiin keväällä 2,9 miljoonaa euroa vuodelta 2017. 
 
Asiakaskäyttäytyminen on murroksessa ja moni asiakas hakee helppoutta asioiden hoitoon. Mobiilipalveluiden käyttö on selvässä kasvussa ja uusien käyttäjien määrä on lisääntynyt yli 2 000 asiakkaalla vuodessa. Tästä huolimatta konttorissa käytävien asiakasneuvottelujen suosio on säilynyt vahvana erityisesti laaja-alaista keskustelua vaativissa päätöksissä. 
 
Lounaismaan Osuuspankin tuottama asiakaskokemus on ollut asiakasarvioiden mukaan tasaisessa nousussa. Haluamme tarjota jatkossakin toimialan parhaan palvelukokemuksen yhdistäen henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelu.
 
 

Lounaismaan Osuuspankki mukana nuorten työllistämisessä
 
Muutaman edellisen vuoden tapaan olemme olleet yhdessä erilaisten yhdistysten kanssa tarjoamassa nuorille mahdollisuuksia kesätöihin. Pankin tuella tänäkin kesänä 100 nuorta on saanut kesätyötä. Pankki on työllistänyt myös itse palkkaamalla 14 kesäharjoittelijaa.  Lisäksi toimialueen elinvoimaa ja hyvinvointia on edistetty lukuisten yhteistyösopimusten muodossa. 
 
Viimeisimpänä yhteiskunnallisena hankkeena pankki on koordinoinut vähävaraisten perheiden koulunsa
aloittavien lasten reppukeräyksen.
 
Lounaismaan Osuuspankki haluaa tukea asiakkaidensa kykyjä käyttää sähköisiä palveluita. Esimerkiksi syksyllä järjestämme varttuneen väen verkkopalvelukoulutusta.
 
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jouni Hautala 050 342 7658
Pankinjohtaja Jukka Tuominen 044 770 1399