Pankin toimialueen näkymät aiempaa paremmat

Lounaismaan Osuuspankin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Pankin toimialueen näkymät aiempaa paremmat

Lounaismaan Osuuspankin vuoden ensimmäinen puolisko sujui myönteisissä merkeissä. Työllisyystilanne on kohentunut edelleen koko toimialueella. Alueen yritysten menestys ja tulevaisuudenusko, Valmet Automotiven akkutehtaan perustaminen, Lounavoiman ekovoimalaitoksen rakentaminen ja Forssan seudun Forza-yrityskiihdyttämöhanke ovat piristäneet toimialueen näkymiä. Varsinais-Suomen hyvä kehitys tukee myös Lounaismaan Osuuspankin talousalueen menestysmahdollisuuksia. Asuntokaupassa näkyy edelleen selvää piristymistä ja asuntokauppojen määrä lisääntyi pankin toimialueella 10 prosenttia. OP Koti Lounaismaan kautta tehtyjen asuntokauppojen määrä lisääntyi 37 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Luottojen maksusuunnitelman muutosten määrä oli viimevuotista alhaisempi, mikä sekin kertoo osaltaan parantuneista olosuhteista. Yleisen talouden kehityksen käännöksestä huolimatta toimialueen näkymät ovat aikaisempaa positiivisemmat.

 

Tulostaso säilynyt edelleen vakaana

Pankin rahoitustoiminta oli kesäkuun lopussa 1.372 miljoonaa euroa kasvaen vuodenvaihteesta 34 miljoonaa euroa. Positiivisena merkkinä voidaan pitää asuntokaupan piristymistä toimialueella sekä uusien asuntoluottojen 22 prosentin nostojen kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kokonaisuudessaan uusien luottojen määrä nousi 33 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Alhaisesta nykykorkotasosta huolimatta moni asiakas haluaa varautua korkeampaan korkotasoon liittämällä luottoonsa korkosuojan.

Pankin talletukset kasvoivat 4,4 prosenttia vuoden alusta ja rahasto- ja vakuutussäästöt 9,4 prosenttia. Asiakasvarat kasvoivat 6 prosenttia ja olivat kesäkuun lopussa 1.833 miljoonaa euroa. Kurssien heilahtelusta huolimatta asiakkaat ovat pysyneet sijoitusmarkkinoilla. OP Private -palvelun piirissä on jo 1.400 asiakasta ja asiakasmäärä on edelleen kasvussa. Asiakkaat arvostavat kasvokkain tapahtuvaa keskustelua varainhoitajan kanssa.

Pankin liikevoitto oli 13,1 miljoonaa euroa alkuvuonna, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 11,5 miljoonaa euroa. Ero selittyy tämän vuoden tulokseen sisältyvällä kertaluontoisella tuottoerällä. Vertailukelpoisesti korkokate ja palkkiotuotot vahvistuivat. Erityisesti atk-kulut kasvoivat edellisestä vuodesta.

Pankin vakavaraisuus oli kesäkuun lopussa erittäin vahva 41,4 prosenttia ja omat varat olivat 260 miljoonaa euroa. 

 

Omistaja-asiakkaiden määrä kasvussa

Lounaismaan Osuuspankin omistaja-asiakkaiden määrä oli kesäkuun lopussa 48 972 omistajaa. Suuresta määrästä huolimatta omistajuus kiinnostaa edelleen. Pankin omistaja-asiakkaille maksettiin bonuksia alkuvuonna 2,6 miljoonaa euroa. Tuotto-osuuksien korkoa heille maksettiin keväällä 2,9 miljoonaa euroa vuodelta 2018.

Asiakaskäyttäytyminen on murroksessa ja moni asiakas hakee helppoutta asioiden hoitoon. Mobiilipalveluiden käyttö on voimakkaassa kasvussa ja uusien käyttäjien määrä on lisääntynyt yli 4 000 asiakkaalla vuoden aikana. Tästä huolimatta konttorissa käytävien asiakasneuvottelujen suosio on säilynyt vahvana erityisesti laaja-alaista keskustelua vaativissa päätöksissä.

Lounaismaan Osuuspankin tuottama asiakaskokemus on ollut asiakasarvioiden mukaan tasaisessa nousussa. Haluamme tarjota jatkossakin toimialan parhaan palvelukokemuksen yhdistäen henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun. Pankki tukee asiakkaitaan tarjoamalla kohdennettuja verkkopalveluopastustilaisuuksia.

 

Lounaismaan Osuuspankki mukana nuorten työllistämisessä

Edellisten vuosien tapaan olemme olleet yhdessä erilaisten yhdistysten kanssa tarjoamassa nuorille mahdollisuuksia kesätöihin. Pankin tuella tänäkin kesänä 100 nuorta on saanut kesätyötä. Pankki on työllistänyt myös itse palkkaamalla 16 kesäharjoittelijaa.  Lisäksi toimialueen elinvoimaa ja hyvinvointia on edistetty lukuisten yhteistyösopimusten muodossa.

Viimeisimpänä yhteiskunnallisena hankkeena pankki on koordinoinut vähävaraisten perheiden koulunsa aloittavien lasten reppukeräyksen.

 

Lisätietoja:     

toimitusjohtaja Jouni Hautala p. 050 342 7658, jouni.hautala@op.fi

pankinjohtaja Jukka Tuominen p. 044 770 1399, jukka.tuominen@op.fi