Kutsu varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen

Luopioisten Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 3.5.2018 klo 18 Luopioisten Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Keskitie 15, 36760 Luopioinen.

Kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua klo 17.30 alkaen.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;

2. Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

  • Hallitus esittää, että tilikaudelta 2017 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25%

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;

5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

  • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 130 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 130 euroa / kokous.
  • Tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

  • Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä.
  • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 19 jäsentä.
  • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintaneuvostoon valitaan Virpi Henttinen, Veikko Jokela, Heikki Keränen, Anssi Koskenvesa ja Henri Lehtola.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja

8. Valitaan 2 kpl jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan;

9. Osuuspankin lahjoituksista päättäminen

  • Hallitus esittää, että sille annettaisiin valtuutus antaa tilikautena 2018 lahjoituksina enintään 5000 euroa yleishyödylliseen tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin, joka käytetään oman paikkakunnan hyväksi.

 

Kokousasiakirjat

Kokousasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 25.4.2018 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Keskitie 15, 36760 Luopioinen ja pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/luopioinen.