” ”

OP Mäntsälän liiketoiminta kasvoi ja vakavaraisuus säilyi vahvana

Vuosi 2020 oli kokonaisuudessaan haasteellinen koronapandemiasta johtuen. Tästä huolimatta pankin asiakasliiketoiminta kasvoi ja vaka-varaisuus säilyi vahvana.

Liikevoittoa pankille vuonna 2020 kertyi 691te, joka on selvästi vertailuvuotta 2019 vähemmän. Liikevoiton lasku johtui mm. pankin omistamiin kiinteistöihin tehdyistä arvonalentumiskirjauksista, odotettavissa olevien luottotappioiden merkittävästä kasvusta ja vertailuvuonna kirjatusta sulautumisvoitosta. Pankin korkokate parani hieman edellisvuodesta, mutta palkkiotuottoja kertyi edellisvuotta vähemmän. Palkkiotuottojen laskuun vaikutti erityisesti henkilöasiakkaiden vahinkovakuutusmyynnin siirtyminen takaisin Pohjola Vakuutukselle. Varallisuudenhoidon ja lakipalveluiden osalta palkkiotuotot kehittyivät vuoden aikana hyvin.

Asiakasvarat hyvässä kasvussa

Asiakasliiketoiminnan määrä kasvoi kokonaisuudessaan edellisvuodesta. Kasvu oli kovinta varainhoidon tuotteissa ja talletuksissa, mutta vastaavasti luottokanta supistui hieman edellisvuodesta, Vuoden 2020 aikana pankki sai yhteensä 94 uutta omistaja-asiakasta ja omista-ja-asiakkaille jaettiin bonuksia vuoden aikana yhteensä 726te. Vakavaraisuus säilyi edelleen vahvana ja pankin omat varat kasvoivat 39,4 miljoonaan euroon.

Yhteiskuntavastuuta paikallisesti

Vastuullisuus ja yhteisöllisen roolin toteuttaminen on tärkeässä roolissana osana OP Mäntsälän toimintaa. Mäntsälän Osuuspankki tarjosi taloudellista helpotusta lyhennysvapaiden muodossa henkilö- ja yritysasiakkailleen koronakriisin aikana. Kotitalouksille tarjottiin määräaikaisesti mahdollisuutta enintään 12 kuukauden lyhennysvapaaseen ilman kuluja. Tuimme nuorten työllistymistä kesäksi 2020, jolloin OP Mäntsälän lahjoitusten avulla työllistyi 20 nuorta. Tämän lisäksi lahjoitusvaroja suunnattiin jouluna vähävaraisille mäntsäläläisille.

OP Koti Mäntsälällä tasainen vuosi

OP Koti Mäntsälän, jonka toimintaan kuuluu isännöintipalvelut ja kiinteistönvälitys, liikevoitto vuonna 2020 oli 70te, joka laski edellisvuo-desta (120te) selvästi. Vertailuvuoden tulosta paransi kuitenkin kertaluonteiset eläkevakuutusmaksujen palautukset, joita kirjattiin 37te. Välitystoiminnassa koronapandemian johdosta asuntokauppa hiljeni kevään ja alkukesän ajaksi, mutta kesällä kauppamäärät kääntyivät selvään kasvuun.

OP Koti Mäntsälä toteutti tammikuussa liiketoimintakaupan, jossa isännöintiliiketoiminta myytiin Porvoon OP-Isännöintikeskukselle. Kauppa astuu voimaan 1.3.2021. Kauppa vahvistaa mahdollisuuksia kehittää isännöintiliiketoimintaa paremmin vastaamaan tulevaisuuden haasteita Mäntsälässä. Asiakasyhtiöiden isännöintitehtävien hoitaminen jatkuu voimassa olevien sopimusten mukaisesti sekä tuttujen isännöitsijöiden ja kiinteistösihteerien toimesta.

Lisätiedot: Mäntsälän Osuuspankki, toimitusjohtaja Mikko Purmonen, p. 010 256 2210, mikko.purmonen@op.fi