Nivalan Osuuspankin tulostiedote 2017

105 vuotta täyttävä Nivalan Osuuspankki kannustaa ”Nivala nousuun”- kampanjalla

Nivalan Osuuspankin tilivuosi sujui suotuisasti matalan korkotason toiminta-ympäristöstä huolimatta. Uusia omistaja-asiakkaita liittyi 227 ja pankin jäsenmäärä kasvoi 5 571:aan. Pankki- ja vakuutusasiansa keskittäneiden asiakkaiden määrä kasvoi 215 asiakkaalla. Uusia lainoja nostettiin 24 prosenttia edellisvuotta enemmän. Rahoitustoiminnan määrä on 168 miljoonaa euroa, josta asuntolainojen osuus on 65 prosenttia. Lainojen suojaaminen koronnousun varalta vilkastui selvästi. Asiakasvarojen määrä kasvoi 144 miljoonaan euroon ja niistä eniten kasvoivat ASP-tilit (25 %), tuotto-osuudet (14 %), kasvutuottotilit (9 %) sekä rahastosijoitukset (7 %).

Nivalan Osuuspankin liikevoitto oli 1,632 miljoonaa euroa ja se parani edellisvuoden vastaavasta 14 %. Korkokate laski matalasta korkotasosta johtuen hitusen, palkkiotuotot sen sijaan kasvoivat. Pankin henkilökulut alenivat 9 prosenttia henkilökunnan määrän vähennyttyä. ICT- ja kehittämiskulut sen sijaan kasvoivat 16 prosenttia OP Ryhmän panostaessa tulevaisuuden digipalveluihin ja uusiin liiketoimintoihin, kuten terveyden ja hyvinvoinnin sekä asumisen ja liikkumisen palveluihin. Lainojen arvonalentumiset vähenivät edellisvuodesta.

Osuuspankin vakavaraisuus kasvoi 43,7 prosenttiin hyvän tuloskehityksen ja riskiaseman paranemisen vuoksi. Nivalan Osuuspankki maksoi omistaja-asiakkailleen bonuksia vuoden aikana 529 000 euroa. Tuotto-osuuksille esitetään maksettavaksi 3,25 %:n korkoa vuodelta 2017.

Asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti mittaava NPS-suosittelijaindeksi parani lukemaan 82. Konttorilla asiakkaita palvelee vakuutusasiamies mukaan luettuna 16 henkilöä. Laajennettuja iltapalveluaikoja laina-, laki- ja sijoitusasioissa tullaan jatkamaan, kun TES-tilanne selviää. Ilta-ajan voi varata konttoriin tai halutessaan myös etäpalveluna puhelimella tai verkkoneuvotteluna. OP Ryhmän kaikista henkilöasiakas-kohtaamisista 95 prosenttia tapahtuu nykyään digitaalisissa kanavissa.

Nivalan Osuuspankki huomioi menneen Suomi 100 juhlavuoden mm. siten, että pankin henkilökunta käytti yhden työpäivän valitsemansa vapaaehtoistyön hyväksi. 

Toimitusjohtaja Markku J. Niskala kertoo, että Nivalan Osuuspankin hallitus esittää jälleen 10 000 euron lahjoitusta nuorten kesätyöpaikkojen järjestämiseksi kesällä 2018. Viime kesänä lahjoitusta hakeneet yhdistykset saivat työllistettyä sillä 30 nuorta. Nivalan Osuuspankki aloittaa myös tasavallan presidentin innoittamana ”Nivala nousuun” kampanjan, jossa vuonna 2018 vauvan saaneet perheet saavat asuntolainalleen 12 kuukauden lyhennysvapaan ilman kuluja ja entisin ehdoin, mikäli lainaa on hoidettu asianmukaisesti.

(Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Markku J. Niskala puh. 040-84 000 93).