Nivalan Osuuspankki lahjoittaa jälleen nuorten kesätyöpaikkoihin

Nivalan Osuuspankin osuuskunnan kokous hyväksyi maanantaina vuoden 2017 tilinpäätöksen, mikä osoitti 1 071 475 euron voittoa. Kokous vahvisti samalla, että tuloksesta maksetaan Tuotto-osuuksille 3,25 prosentin korko eli 397 726 euroa vuodelta 2017. Osuuspankin vakavaraisuus kasvoi 43,7 prosenttiin hyvän tuloskehityksen ja riskiaseman paranemisen vuoksi. Nivalan Osuuspankki maksoi omistaja-asiakkailleen bonuksia viime vuoden aikana 529 000 euroa. Omistaja-asiakkaita oli vuoden lopussa 5 571.

Kokous hyväksyi myös pankin hallitukselle valtuudet lahjoittaa yhteensä 10 000 euroa nivalalaisille yhdistyksille nuorten kesätyöpaikkojen järjestämiseksi kesällä 2018. OPn henkilökunta saa lisäksi käyttää vuonna 2018 yhden työpäivän valitsemaansa vapaaehtoistyöhön.

Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen rehtori Arto Hänninen, lehtori Pasi Korkiakoski, maanviljelijä Mika Lähdemäki ja terveydenhoitaja Hilkka Suni sekä uusina maanviljelijä Kimmo Niemimäki ja yrittäjä Kaisa Pihlajaniemi.
Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Hannu Tölli ja varapuheenjohtajana Arto Hänninen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Pekka Ruostetsaari ja varapuheen-johtajana Hanna Järviluoma. Osuuskuntakokouksessa puhetta johti Eino Mehtälä.

Toimitusjohtaja kertoi, että TES-neuvottelutilanne rahoitusalalla on edelleen kesken ja lakkovaroitus on annettu. Mikäli sopimukseen ei päästä, OP Ryhmän osuuspankkien henkilökunta on lakossa 26.-29.3. välisenä aikana.