Omistaja-asiakkaana sinä voit vaikuttaa!


Orimattilan Osuuspankin uusi edustajisto valitaan vaaleilla marraskuussa 2022. Uusi valittava edustajisto tulee toimimaan uudessa 1.1.2023 aloittavassa Ylä-Uudenmaan Osuuspankin edustajistossa.

Omistaja-asiakkaana olet mukana päättämässä siitä, millainen edustajisto osuuspankillasi on ja kuinka omistaja-asiakkaiden ääni tuodaan kuuluviin osuuspankkisi hallinnossa. Äänestämällä sinulla on valta vaikuttaa!

Pääset vaikuttamaan omalla äänelläsi 7.–17.11. siihen, millaiselta oman pankkisi edustajisto tulee näyttämään jatkossa. Äänestää voi jokainen omistaja-asiakas, joka on liittynyt omistaja-asiakkaaksi 31.5.2022 mennessä.

Edustajiston vaaleissa käytetään vaalitapana enemmistövaalia, jossa edustajistoon valitaan eniten henkilökohtaisia ääniä saaneet ehdokkaat. Osuuspankin edustajistoon valitaan yhdeksän omistaja-asiakkaiden edustajaa.

Tärkeät päivämäärät:

• Ehdokkaaksi ilmoittautuminen 25.8. – 14.9.2022
• Vaalikone aukeaa 3.11.2022
• Äänestä 7. – 17.11.2022
• Julkaisemme vaalien tuloksen 2.12.2022

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista. 

Vaaliyhteyshenkilö: hallintoasiantuntija Virpi Auranen, virpi.auranen@op.fi, puh. 010 257 1526
 

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaa­mista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 25.8. – 14.9.2022

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2022 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana. Lisäksi ehdokas on tarvinnut itselleen yhden kannattajan.

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse.

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.

Edustajiston vaalien äänestäminen tapahtuu 7. – 17.11.2022. Verkkopalveluja käyttävä omistaja-asiakas saa tiedon äänioikeudestaan viestillä, jonka he voivat lukea op.fi-palvelussa tai OP-mobiilissa. Lisäksi verkkopalvelua käyttävät henkilöt pääsevät lukemaan äänestysohjeet op.fi-palvelusta ennen sähköiseen vaalipalveluun siirtymistä.

Muut omistaja-asiakkaat saavat tiedon äänioikeudestaan, äänestysohjeet ja muut materiaalit äänestystä varten postitse kirjeenä.

Äänioikeus on kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2022.

Toivomme, että näissä vaaleissa mahdollisimman moni omistaja-asiakkaamme antaisi oman äänensä vaikuttaa.

Henkilötietojesi huolellinen ja varovainen käsittely on meille ensisijaisen tärkeää.

Voit tutustua täältä vaalien tietosuojaselosteeseen.

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa.

Edustajiston jäsenenä pääset osallistumaan kokousten lisäksi erilaisiin koulutuksiin ja pääset luomaan uusia verkostoja. Edustajistossa saat tietoa ja kokemusta, josta on hyötyä muillakin elämänaloilla. Pankin hallinnossa voit myös vaikuttaa alueellisen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin edistämiseen.