Uutisia edustajiston kokouksesta

Oulun Osuuspankin edustajiston kokoontui sääntömääräiseen kokoukseensa keskiviikkona 27.3.2019.

Edustajisto päätti edellisen tilikauden tuloksen ja taseen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta. Tilikauden voitto päätettiin käyttää siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 5 385 955,50 euroa. Tilikauden voitosta jää 9 438 774,19 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Tuotto-osuus-pääoman koronmaksupäiväksi vahvistettiin 3.6.2019.

Edustajisto päätti vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta, vahvisti kaudelle 2019-2020 hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 19 jäsentä ja valitsi tarvittavat jäsenet pankin hallintoneuvostoon. Erovuoroisista jäsenistä uudelleen valittiin Antti Haapalainen, Juha Huikari, Jonna-Marleena Härö ja Kaarlo Sutela. Uusina jäseninä aloittava Miina-Anniina Heiskanen, Eeva Löfgren ja Karin Mariola.

Myös Oulun Osuuspankin sääntöjä ja niihin sisältyvää vaalijärjestystä päätettiin muuttaa esitetyn mukaisesti.