Tomi Punkerille Oulun Osuuspankin Taitaja-stipendi

Oulun Osuuspankki luovutti 10 000 euron arvoisen Taitaja-stipendin maanantaina 14.1.2019 järjestetyssä tilaisuudessa baritoni Tomi Punkerille.

Oulun Osuuspankki on asiakkaidensa omistama paikallinen yritys. Asiakasomisteisena yrityksenä pankki hahmottaa toimintaansa kaksoisroolin kautta: liiketoimintaroolissa luodaan taloudellista hyvää, jota hyödynnetään yhteisöllisessä roolissa. Yhteisöllisessä roolissaan osuuspankki kantaa vastuuta niin omistaja-asiakkaista kuin laajemmin yhteiskunnasta ja paikallisyhteisöistä. Yksi osoitus tästä roolista on jo perinteiseksi muodostunut Taitaja-stipendi.

Tänä vuonna pankki halusi antaa omistaja-asiakkailleen mahdollisuuden vaikuttaa Taitaja-stipendin saajaan. Ideoita stipendin saajaksi kerättiin kesällä 2018 pankin omistaja-asiakkaille suunnatun kyselyn avulla.

Taitaja-työryhmä päätyi valitsemaan vuoden 2018 Taitaja-stipendin saajaksi oululaisen baritonin Tomi Punkerin.

Oulun ammattikorkeakoulussa laulua opiskellut Punkeri on Oulun vahvan ”laulukoulun” kasvatti ja sen hieno keulakuva. Vuon­na 2016 Punkeri osallistui Lap­peen­ran­nan lau­lu­kil­pai­luun, jon­ka fi­naa­lis­sa hä­net pal­kit­tiin eri­kois­pal­kin­nol­la.  Pun­ke­ri esiin­tyi vuonna 2017 Ab­ra­ha­min pi­dot -oop­pe­ran pää­roo­lis­sa Li­min­gas­sa, minkä lisäksi hän on teh­nyt run­saas­ti lied­kon­sert­te­ja, ku­ten Franz Schu­ber­tin lau­lu­sar­jan Die Schöne Mülle­rin Jo­rois­ten mu­siik­ki­päi­vil­lä yh­teis­työs­sä pro­fes­so­ri Jor­ma Hyn­ni­sen kans­sa vuon­na 2017. Keväällä 2018 hän osallistui ainoana suomalaisena Kanadan Montrealissa järjestettyyn klassisen laulun The Concours musical international de Montréal Voice -kilpailuun, jossa hän ylsi kahdeksan parhaan joukkoon. Menestys kilpailussa toi Pun­ke­ril­le run­saas­ti kan­sain­vä­lis­tä nä­ky­vyyt­tä, avasi uusia mah­dol­li­suuk­sia ja vei lau­la­jan uraa eteen­päin.

Myös lääketieteen lisensiaatiksi taannoin valmistunut Punkeri opiskelee tällä hetkellä Kööpenhaminan Kuninkaallisessa ooppera-akatemiassa maisterintutkintoa.