Asuntorahoitus siivitti kasvun vuotta 2018

Oulun Osuuspankin kasvu oli vuonna 2018 selvästi markkinakasvua nopeampaa. Kasvu perustuu erityisesti asunto- ja yritysrahoituksen sekä talletusten kasvuun. Pankin kannattavuus säilyi hyvällä tasolla.

Vaikka Oulun Osuuspankki rahoitti paikallisten asuntohankintoja viime vuonna edellisvuotista enemmän, pankin toimitusjohtaja Timo Levo kertoo asiakkaiden olevan asuntolainaa ottaessaan hyvin vastuullisia.
 
- Esimerkiksi asuntojen laina-ajat eivät viime vuonna ole pidentyneet eikä meillä ole ylipitkiä asuntolainoja. Ongelmat asuntolainojen kohdalla ovat erittäin harvinaisia ja useimmiten liittyvät yleensä johonkin perheen tilanteen vakavaan muutokseen, toimitusjohtaja Levo taustoittaa. – Näissäkin tilanteissa vakuudet yleensä riittävät hoitamaan lainat.
 
Uusissa kerrostaloissa olevista suurista taloyhtiölainoista on käyty viime aikoina paljon keskustelua. Yleensä niihin liittyy pitkä laina-aika ja vielä kohteen valmistumisen jälkeen useamman vuoden lyhennysvapaa jakso. Keskustelun pohdinta kohdistuu osakkaiden kykyyn selvitä lainoista, kun lyhennykset alkavat.
 
Oulun Osuuspankin rahoittamissa kohteissa olemme yhdessä rakentajien kanssa pyrkineet varmistamaan asiakkaiden maksukyvyn jo ostovaiheessa. Tällä hetkellä emme tunnista tavanomaista suurempaa riskiä uudisasunto kohteissa, Levo kertoo.
 
Asuntolainojen lyhennykset ovat matalasta korkotasosta johtuen kasvaneet ennätyssuuriksi. Oulun Osuuspankista nostettiin viime vuonna uusia asuntolainoja enemmän kuin koskaan yhden vuoden aikana, lähes 370 miljoonaa euroa. Tästä huolimatta asuntolainakanta kasvoi vain 68 miljoonaa euroa, + 4,2 prosenttia. Yhteensä lainoja nostettiin vuoden 2018 aikana 850 miljoonaa euroa.
 
Käytettyjen asuntojen kauppa kävi suunnilleen edellisten vuosien tasolla. Vuonna 2018 käytettyjä kerrostaloasuntoja myytiin Oulussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 2 770. Uudistuotannon kauppa kävi Oulun seudulla ennätysvilkkaana: uusia asuntoja myytiin vajaat 2 000. Näiden lisäksi kauppaa tehtiin käytetyistä ja uusista omakotitaloista.
 
 Asuntojen hinnat ovat eriytyneet, ja uudistuotanto keskustan kerrostaloissa on selkeästi kalleinta. Käytetyistä kohteista peruskorjatut, hyvissä taloyhtiöissä olevat huoneistot ovat kysyttyjä. Niissä on yleensä valoisat ja tilavat huoneratkaisut. Peruskuntoiset asunnot peruskorjausta odottavissa kohteissa käyvät kaupaksi hitaimmin, Levo toteaa.
 
Yksi keskeisimmistä hintaan ja kysyntään vaikuttavista tekijöistä on sijainti. Mitä etäämmällä asunto on Oulun Rotuaarilta, sen halvempi se yleensä on.

OULUN OSUUSPANKIN VUOSIKATSAUS 2018: Onnistunut kasvun vuosi

 • Korkokate oli 32,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 28,2 miljoonaa euroa.
 • Asiakasliiketoiminnan volyymi oli vuodenvaihteessa 6 099,9 miljoonaa euroa eli 9,0 % edellisvuotta suurempi.
 • Rahoitustoiminta, joka sisältää pankin omassa taseessa olevien luottojen lisäksi välitetyt luotot, kasvoi 8,6 %.
 • Asiakasvarat, jotka muodostuvat yleisötalletuksista, vakuutussäästöistä sekä asiakkaiden sijoituksista rahastoihin ja Tuotto-osuuksiin, kasvoivat 9,6 %.
 • Vakavaraisuussuhde oli erinomaisella tasolla 29,6 % ja se kasvoi edellisvuodesta 1,4 %-yksikköä. Tilikaudella kirjattiin vertailukautta hieman enemmän odotettavissa olevia luottotappioita (arvonalentumistappioita) luotoista ja muista sitoumuksista. Kirjauksista huolimatta odotettavissa olevien luottotappioiden (arvonalentumisten) määrä suhteutettuna luotto- ja takauskantaan pysyi alhaisella tasolla.
 • Pankilla oli omistaja-asiakkaita vuoden lopussa 77 279, ja kasvua kertyi edellisvuodesta 3 121 jäsenen verran. Oulun Osuuspankin omistaja-asiakkaille maksettiin tilikauden aikana bonuksia kaikkiaan 9,4 miljoonan euron arvosta.
 • Oulun Osuuspankin liikevoitto oli 28,2 miljoonaa euroa (29,8). Tuotot kasvoivat 2,1 % ja kulut 8,9 % vertailukaudesta. Liikevoitto pieneni hieman vertailukaudesta kulujen kasvun vuoksi.
 • Korkokate oli 32,5 miljoonaa euroa (27,6) ja se kasvoi 17,7 % edellisvuodesta luottokannan kasvun, talletusvarainhankinnan ja keskuspankkirahoituksen kustannusten laskun sekä edellisvuonna tehdyn pitkäaikaisen lainahankinnan konvertoinnin ansiosta.
 • Palkkiotuotot kasvoivat vertailuvuodesta 1,0 % ja niitä kertyi 17,7 miljoonaa euroa (17,5). Eniten kasvoivat muut palkkiotuotot johtuen positiivisesta kehityksestä johdannaistuotteiden myynnissä. Kasvua oli myös maksuliikkeen palkkiotuotoissa. Vakuutusten välityksestä sekä omaisuudenhoidosta ja lainopillisista tehtävistä saadut palkkiotuotot laskivat edellisvuodesta.
 • Palkkiotuottoihin sisältyy vähennyksenä omistajajäsenille myönnetyt OP-bonukset. Päättyneen tilikauden aikana OP-bonuksia kertyi Oulun Osuuspankin omistaja-asiakkaille yhteensä 9,4 miljoonaa euroa (8,8).
 • Oulun Osuuspankin tase oli vuoden lopussa 3 818,3 miljoonaa euroa (3 262,5) eli 17,0 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
 • Uusia luottoja nostettiin vuoden aikana 851,2 miljoonaa euroa (683,7), josta asuntoluottojen osuus oli 366,7 miljoonaa euroa (310,7). Luottokanta yhteensä vuoden lopussa oli 2 717,4 miljoonaa euroa (2 406,4). Luottokannan kasvu oli erinomainen edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti yritysluottojen kasvu oli vahvaa, mutta myös asuntoluottokanta kasvoi edellisvuodesta.
 • Talletuskanta kasvoi 11,7 % ja oli vuoden lopussa 2 007,1 miljoonaa euroa (1 797,2).