Tervetuloa asioimaan

Oulun Osuuspankki on toiminut Oulun talousalueella asiakkaitaan varten jo yli 100 vuoden ajan. Se on täyden palvelun pankki, joka tarjoaa sinulle ainutlaatuisen pankki- ja vakuutuspalveluiden kokonaisuuden helposti saman katon alta.

Oulun Osuuspankin edustajiston kokous 

Oulun Osuuspankin edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään

tiistaina 9.6.2020 klo 18:00 Oulun Osuuspankin 7. kerroksen kokoustiloissa (Isokatu 14, 90100 Oulu).

Lisäksi kokous järjestetään tietoliikenneyhteyden avulla seuraavissa Oulun Osuuspankin toimipaikoissa:

- Oulun Osuuspankin pääkonttorilla sijaitsevat kokoustilat (sisäänkäynnit Isokatu 14 ja Hallituskatu 16)

- Iin toimipaikka (Kirkkotie 2, 91100 Ii)

- Muhoksen toimipaikka (Valtatie 17, 91500 Muhos)

- Pyhännän toimipaikka (Manuntie 2, 92930 Pyhäntä)

Kokouksessa käsitellään Oulun Osuuspankin sääntöjen mukaisten varsinaiselle edustajiston kokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi esitys sääntömuutoksesta.

Hallitus on 20.5.2020 kokouksessaan päättänyt:

- asettaa määräpäivän 2.6.2020, johon mennessä edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä, onko hän osallistumassa kokoukseen varsinaisella kokouspaikalla vai jollakin edellä mainituista tietoliikenneyhteyden avulla järjestettävistä kokouspaikoista vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

- sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

- sallia kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea ( 3 ) muuta edustajiston jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajan edustamien edustajiston jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen edustajiston jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hallituksen päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana voimassa olevia rajoituksia noudattaen.

Mikäli haluatte osallistua kokoukseen varsinaisella kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla järjestettävällä kokouspaikalla tai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 2.6.2020. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle. Osallistuminen edustajiston kokoukseen omalla tietoliikenneyhteydellä ei ole mahdollista. Kokouspaikalla tai Oulun Osuuspankin toimipaikan tietoliikenneyhteydellä kokoukseen osallistuville toimitamme ilmoittautumisen jälkeen erillisen ohjeen kokoukseen saapumisesta. 

Kokouskutsu sekä kokousjärjestelyihin liittyvät lisätiedot on lähetetty edustajiston jäsenille henkilökohtaisella sähköpostilla 22.5.2020. 

Yhteyshenkilöt kokousjärjestelyihin liittyvissä asioissa:

johdon assistentti Päivi Siipola (paivi.siipola(at)op.fi, puh. 010 2535 206)

pankinjohtaja Timo Kaksonen (timo.kaksonen(at)op.fi, puh. 010 2535 204)

OULUN OSUUSPANKKI
Hallitus