Yleiskuva

Käytämme tietopääomaamme vastuullisesti

Hyödynnämme asiakastietoa sekä tekoälyä läpinäkyvästi asiakkaidemme parhaaksi. Palvelujen kehittämisen lähtökohtana on saavutettavuus ja paras asiakaskokemus kaikissa kanavissamme.

  • Keräämme laajasti taloustietoa ja meillä on tietopääomaa toimialueestamme. Hyödynnämme sitä vastuullisesti asiakkaidemme hyväksi kaikissa kohtaamisissa
  • Pidämme aktiivisesti yllä tietosuojaan liittyvää osaamistamme.

 

Vuonna 2021 

  • NPS-ksyelyyn vastasi 3 654 asiakasta 
  • Asiakkaiden antama NPS-luku oli 7,5/10
  • Käsittelimme ohjeistuksemme mukaisesti 25 tietosuojaloukkausta