Lapsi, reppu ja käsi kädessä

Vastuullista hyvinvointia alueelle ja sen ihmisille

Vastuullisuus on yksi Oulun Osuuspankin kantavista arvoista ja sisäänrakennettu kaikkeen toimintaan.

Asiakasomisteisena yrityksenä pankki hahmottaa toimintaansa kaksoisroolin kautta: liiketoimintaroolissa luodaan taloudellista hyvää, jota hyödynnetään yhteisöllisessä roolissa. Vahvan vakavaraisuutensa ja tuloksellisen toimintansa avulla Oulun Osuuspankin tehtävänä on luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkailleen ja toimintaympäristölleen. Tässä perustehtävässä OPn liiketoimintarooli ja yhteisöllinen rooli yhdistyvät tasapainoisella tavalla. Jotta pankki pystyy täyttämään yhteisöllisen roolinsa, sen on ensin tehtävä hyvää liiketoimintaroolissaan.

Yhteisöllisessä roolissaan osuuspankki kantaa vastuuta niin omistaja-asiakkaista kuin laajemmin yhteiskunnasta ja paikallisyhteisöistä. Vuonna 2016 Oulun Osuuspankki oli mukana monella tavalla tukemassa oman toimialueensa, sen yhteisöjen ja ihmisten parempaa arkea ja tulevaisuutta. Tässä muutamia nostoja, isoja ja pieniä, viime vuodelta.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin mahdollistaja

Parempaa talousosaamista: Yrityskylä Pohjois-Pohjanmaa

Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus. Oulussa Yrityskylä on toiminut vuodesta 2013 saakka ja sen toiminnassa Oulun Osuuspankki on ollut aktiivisesti mukana alusta saakka.

Kesätyöpaikka 100 nuorelle yleishyödyllisten yhdistysten kautta

Oulun Osuuspankki tarjosi vuonna 2016 sadalle nuorelle mahdollisuuden työllistyä ja tutustua työelämään pankin kustantamana paikallisissa yleishyödyllisissä yhdistyksissä. Tuleva kesä on viides kesä, jolloin yhdistykset voivat palkata pankin piikkiin 15–17-vuotiaan nuoren kesätöihin yhdistykseensä.

Harrastusmahdollisuuksia vähävaraisille nuorille

Pankki tuki oman toimialueensa nuoria lahjoittamalla asiakkaiden joulumuistamisiin varatun summan vähävaraisten nuorten harrastamisen tukemiseen. Rahankeräyksen organisoi Oulun Diakonissalaitoksen säätiö.

Tukea OYS:in lasten ja nuorten klinikan ja Oulun Ensi- ja turvakoti ry:n toiminnalle

Oulun Osuuspankin ja OPKK:n henkilöstö halusi lahjoittaa henkilökunnan ja hallinnon joulumuistamisiin tarkoitetut rahat kahteen eninten kannatusta saaneeseen, paikalliseen hyväntekeväisyyskohteisiin.

Turvaliivit kaikille ekaluokkalaisille

Jo usean vuoden ajan Oulun Osuuspankki on ollut mukana lahjoittamassa turvaliivit jokaiselle Oulussa koulunsa aloittavalle koululaiselle.

Stipendit kouluille ja 4H-yhdistyksille

Pieni summa aikuiselle voi olla suuri asia lapselle tai nuorelle. Oulun Osuuspankki lahjoitti stipendejä useiden paikallisten koulujen ja 4H-yhdistysten ahkerille ja aktiivisille koululaisille ja tekijöille.

Alueen vetovoiman ja tulevaisuuden menestyksen turvaaja

Yliopisto-opetuksen ja tutkimustyön tukija: Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Osuuspankkien sekä OP Osuuskunnan 800 000 euron lahjoitus Oulun yliopistolle

Summa koostuu 21 osuuspankin yhteensä 535 000 euron ja OP Osuuskunnan 265 000 euron lahjoituksista – yhteensä 800 000 euroa. Suurimpana yksittäisenä lahjoittajana Oulun Osuuspankki pitää pankin asiakaskuntansa etuna sitä, että alueella on mahdollisuus yliopistotasoiseen opetukseen ja korkeatasoineen tutkimustyöhön.

Korkeammalle korkeakouluyhteistyössä -hanke

Oulun alueen elinkeinoelämä on kohdannut voimakkaita rakenteellisia muutoksia ja lisäksi Oulun alueelle on syntynyt kansallisesti arvioituna korkea nuorisotyöttömyys. Muutoksiin reagoiminen edellyttää toimenpiteitä, jotka edistävät yrittäjyyden syntyä ja uutta liiketoimintaa sekä pk-yritysten kasvua erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyönä valmisteltu ”Korkeammalle Korkeakouluyhteistyössä” (KoKo) -hanke rakentaa uutta ajattelemisen ja työn tekemisen tapaa. Toiminta tähtää uusien liiketoimintaideoiden ja uuden liiketoiminnan luomiseen sekä kasvuliiketoiminnan kehittämiseen. Hanke koostuu kolmesta työpaketista, joista A tähtää uuden liiketoiminnan synnyttämiseen korkeakouluyhteistyössä, B liiketoiminnan kansainvälistymiseen korkeakouluyhteistyössä ja C Business Kitchen toimintamallin konseptoinnin valmisteluun ja levittämiseen. Oulun Osuuspankki on mukana hankkeessa yhtenä rahoittajana ja pankinjohtaja Juha Karjalainen toimii hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Digitaalisen osaamisen kehittäjä

Oulun Osuuspankki järjesti vuoden aikana asiakkailleen useita digitaalisiin pankkipalveluihin liittyviä koulutuksia, esimerkiksi verkkopankkikoulutuksia senioreille, eri puolilla toimialuetta. Tavoitteena oli tehdä pankin uusia palveluita tutuiksi ja auttaa niiden käytössä.

Mukana luomassa hyvän elämän edellytyksiä

Toimiva yhteisö ei synny pelkästään työpaikoista – se tarvitsee myös muita hyvän elämän edellytyksiä. Oulun Osuuspankki arvostaa paikallisia toimijoita, joiden kanssa se voi tehdä yhteistyössä toimijoiden yhteiskunnallisesti merkittäviä, alueellisesti vaikuttavia, korkeatasoisia ja kehityskelpoisia hankkeita. Olennaista on myös, että yhteistyökumppanit toimivat vastuullisesti ja kestävien arvojen pohjalta. Yhteistyötä kehitetään pitkäjänteisesti ja sopimukset ovat yleensä monivuotisia. OP ei sponsoroi yksityishenkilöitä eikä tue poliittista toimintaa missään muodossa.

Pitkäaikaisia yhteistyökumppanuuksia pankilla on alueella kymmenien urheiluseurojen sekä muiden toimijoiden kanssa. Merkittävimpiä niistä vuonna 2016 olivat Oulun Kärpät Oy, Oulun kaupunginteatteri, Oulu Sinfonia, Qstock Oy, Oulun Luistinseura ry, Pohjolan Hevosystävät ry, Oulun Pyrintö ry, Kiimingin Urheilijat ry, Oulunsalon Vasama ry, Kempeleen Kiri ry, Oulun Kärpät 46 ry, Oulun Lääketieteen ja Hammaslääketieteen killat sekä Pohjan Laulu ry.

Vuosittain palkittava Taitaja

Oulun Osuuspankin Taitaja-stipendillä on pitkät perinteet. Se on merkittävä pohjoissuomalainen huomionosoitus sekä taloudellisesti että positiivisen yhteisöllisyyden luojana. Se on jaettu yhtäjaksoisesti vuosittain vuodesta 2000 saakka. Vuonna 2016 Taitaja-stipendi oli arvoltaan 10 000 euroa ja sen sai oululainen tekstiilitaiteilija Susanna Sivonen.

Osuuspankkien lasten ja nuorten kuvataidekilpailu

Osuustoiminnallisten pankkien järjestämä kansainvälinen kuvataidekilpailu, Jugend Creativ, on Guinnessin ennätystenkirjan mukaan maailman suurin lapsille ja nuorille järjestettävä taidekilpailu. Pankki kerää keväisin alueeltaan kilpailutöitä ja palkitsee palkitsevat oman alueensa parhaat työt. Voittajatyöt lähetetään pankista valtakunnalliseen kilpailuun Helsinkiin.