Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaalissa 4. - 17.11.2021 ja Päijät-Hämeen Osuuspankin uusi edustajisto on nyt valittu. Vaaleissa annettiin 4031 ääntä ja äänestysprosentti oli 7,84 %. 

Kiitos kaikille ehdolla olleille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinsa tulevaisuuteen. 

OP Päijät-Hämeen edustajistoon valittiin seuraavat 43 edustajaa. 

Vaalien tulos: 
 
Heinolan vaalipiirin ehdokkaiksi valitut Äänimäärä
Leino Jari 210
Varjo Niina 92
Kantanen Pekka 85
Rautkoski Mikko 53
Turve Heli 48
Varasijoille valitut Äänimäärä
Sundberg Kai 47
Blom Ari 38
Kirjalainen Juha 37
 
Hollolan vaalipiirin ehdokkaiksi valitut Äänimäärä
Lampi Pentti 105
Lampola Mika 84
Markkola Aki 58
Lehti Leena-Kaisa 47
Kemppi Laura-Maaria 42
Peltonen Lasse 34
Ruusunen Satu 30
Varasijoille valitut Äänimäärä
Lönnqvist Miikka 28
Pulli Sanna 26
Ahonen Kimmo 26

 

Iitin vaalipiirin ehdokkaiksi valitut Äänimäärä
Karjalainen Pia 97
Kankkunen Antti 90
Holmström Jari 64
Varasijoille valitut Äänimäärä
Peltola Sara 58
Ikonen Juha 28
Nuutinen Akseli 18

 

Lahden vaalipiirin ehdokkaiksi valitut Äänimäärä
Vappula Ahti 173
Pohjolainen Terttu 88
Ristkari-Ryynänen Ulla 88
Viinikka Anneli 87
Vahter Merja 86
Lempinen Kari 71
Lyttinen Eija 65
Anttila Jussi 62
Reinikka Sami 62
Kanninen Risto 61
Aitamurto Johanna 60
Halsti Risto 58
Silen Johanna 55
Ranta Katri 53
Karjalainen Pasi 52
Huttunen Timo 49
Pollari Jaana 49
Smolander Lea 47
Majaniemi Salla 47
Uotinen Piia 46
Kangasaho Julia 44
Pelliniemi Veikko 43
Ulmanen Juha 43
Hahl Marko 42
Jaatinen Satu 41
Forsman Juha-Pekka 41
Niemi Jarkko 39
Sipilä Niina 32
Varasijoille valitut Äänimäärä
Ristkari Ilkka 30
Knuutila Maaria 29
Floor Anton 29
Nieminen Marja-Liisa 25
Kattainen Soile 24

 

Onnittelut uuden edustajiston jäsenille!

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista. 

Vaaliyhteyshenkilö: Sanna Saastamoinen, sanna.saastamoinen@op.fi, puh. 010 256 7090

Edustajiston vaalien äänestys järjestettiin 4.11. klo 8.00 – 17.11. klo 16.00. 

Edustajiston vaaleissa oli tänä vuonna ehdolla  118 ehdokkaan ehdokkaasta:

- Heinolan vaalipiiri 11 ehdokasta

- Hollolan vaalipiiri 18 ehdokasta

- Iitin vaalipiiri 6 ehdokasta

- Lahden vaalipiiri 83 ehdokasta

Äänioikeus näissä vaaleissa oli kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja olivat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita.


Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestää vain yhtä ehdokasta.

Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta.

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

 

Voit tutustua täältä vaalien tietosuojaselosteeseen.

 

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaamista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 16.8.-10.9.2021.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana.  

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse.

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.