Yksi yhteinen OP Häme

Etelä-Hämeen ja Päijät-Hämeen osuuspankit suunnittelevat yhdistymistä. Uusi pankki mahdollistaisi vahvemman panostuksen asiakaspalveluun ja elinvoiman tukemisen. Yhdistymisen tavoitteena on luoda entistäkin vahvempi pankki tukemaan Hämeen elinvoimaisuutta. OP Hämeessä olisi enemmän asiakkaita kohtaavia henkilöitä. Uudistuva ja vetovoimainen pankki toisi hyötyjä sekä asiakkaille, henkilöstölle että koko Hämeen alueelle.

Meillä on yhteinen tehtävä edistää asiakkaidemme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia alueellamme.

Toimintaympäristön muutos haastaa meitä nyt ja tulevaisuudessa. Kahden tasavahvan pankin yhdistymisellä vastaisimme tähän ja pystyisimme kohdistamaan enemmän voimavarojamme asiakkaidemme palveluun sekä muuttuviin tarpeisiin.

Paikallisuus, toimialueemme elinvoimaisuus ja yhdessä menestyminen olisivat keskiössä jatkossakin kaikessa toiminnassamme Hämeen yhteisessä pankissa.

Yhdistyminen loisi henkilöstöllemme uusia urapolkuja ja työtehtäviä. Tarjoamme asiantuntijapalveluja, jotka uusi pankki toisi saataville entistä helpommin, joustavammin ja nopeammin. Konttoriverkostomme ja asiakkaidemme palvelut säilyisivät ennallaan. 

Vahva ja vakavarainen pankki osallistuisi Hämeen alueen kehittämiseen sekä vastuullisuustekoihin. Aiempaa suuremmalla pankilla olisi paremmat edellytykset palvella myös yrityksiä ja yhteisöjä. 

Yhteinen Häme on meille arvokas ja vaalittava. Olemme yhdessä ja lähellä. Elämäsi unelmia mahdollistamassa.

Kerro mielipiteesi

Kuulemme erittäin mielellämme ajatuksiasi mahdolliseen yhdistymiseen liittyen. Voit jättää meille mielipiteesi ja kommenttisi tästä linkistä avautuvasta kyselystä.

Hankkeessa ajankohtaista juuri nyt

Tiedote 14.11.2022: Etelä-Hämeen ja Päijät-Hämeen osuuspankit suunnittelevat yhdistymistä – uusi pankki mahdollistaisi vahvemman panostuksen asiakaspalveluun ja elinvoiman tukemisen

Usein kysytyt kysymykset

Alta löydät vastaukset useimmiten kysyttyihin kysymyksiin.

Suunnittelemme kahden suuren ja tasavahvan pankin OP Etelä-Hämeen ja OP Päijät-Hämeen yhdistymistä. Uskomme, että yhdistymällä vahvistaisimme molempien maakuntien elinvoimaisuutta ja varmistaisimme asiakkaillemme laadukkaat, kilpailukykyiset sekä sujuvat palvelut pitkälle tulevaisuuteen.

Rakennekehitys OP Ryhmässä etenee vauhdilla. Viime aikoina on kerrottu useamman suuremman osuuspankin suunnittelevan yhdistymistä keskenään. Kasvava sääntelypaine ja muut toimintaympäristön muutokset ovat osoittaneet, että myös isoilla pankeilla tulee olemaan selkeitä haasteita ylläpitää riittävää kannattavuutta ja kasvua. 

Strategiamme mukaisesti olemme tarkastelleet rakennekehityksen tilannetta ja pohtineet kummallakin taholla aktiivisesti erilaisia vaihtoehtoja. 

Pankin toimintaympäristö, erityisesti kiristynyt pankkisääntely ohjaa kohti isompia pankkeja. 
 
Sääntelyn edellyttämien tekemisten lisääntyessä pankeille on tärkeää suunnata vahvemmin resurssejaan asiakastyöhön. Kumpikin pankki on tehnyt huolellisen arvion omasta rakenteestaan ja tavoitteistaan sen suhteen. Uudessa OP Hämeessä yhdistyisivät parempi kyky suunnata pankin voimavaroja asiakastyöhön ja palvelukyvyn ylläpitämiseen sekä vahva hämäläinen identiteetti ja halu toimia alueen menestyksen ja hyvinvoinnin eteen.
 
Yhdistymisen selvitystyöhön valikoitui kumppani, jonka kanssa jaamme yhteisen identiteetin:
 
  • Aktiivinen asiakkuuksien hoito ja palvelukykyyn panostaminen
  • Henkilöstöä sitouttava johtaminen ja vahvan työntekijäkokemuksen mahdollistaminen
  • Toimialueen kaikkien seutukuntien elinvoimaa vahvistava yhteiskuntavastuun hoitaminen
 
Nämä uuden OP Hämeen perustat on kirjattu yhdistymisasiakirjoihin.
 
OP Etelä-Hämeen ja OP Päijät-Hämeen yhdistyminen muodostaisi tasavahvasti kahden maakunnan alueella toimivan pankin, joka on taloudellisesti ja riskienhallinnallisesti vahva ja painoarvoltaan merkittävä OP Ryhmässä.
 
Uusi pankki tarjoaisi enemmän ura- ja kehittymismahdollisuuksia pankin henkilöstölle.

Tavoitteenamme on, että muutos näkyisi asiakkaalle entistäkin sujuvampana palveluna niin sähköisissä kanavissa kuin konttoreissakin. Hyvän asiakaskokemuksen varmistaminen on keskeinen tavoitteemme.  Uusi pankki tukisi myös syväosaamisen kehittämistä ja ylläpitämistä asiakkaiden jatkuvasti muuttuvissa tarpeissa.

Mikäli yhdistyminen toteutuu, asiakkaita palvelevat edelleen samat tutut toimihenkilöt. Paikallisuus on suuremmassakin osuuspankissa keskeinen arvo ja päätöksenteko pidetään aina mahdollisimman lähellä asiakasta.

Asiakkaiden ei tarvitsisi tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi. 

Pankkien yhdistyminen ei vaikuttaisi yksittäisen asiakkaan asiointiin tai hänen käytössään nyt oleviin palveluihin. Kaikki palvelut, kuten tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyisivät samoina. 

Tutut toimihenkilöt jatkaisivat asiakkaiden palvelemista entiseen tapaan, eikä yhdistymisellä olisi vaikutuksia konttoriverkostoon.

Myös omistaja-asiakkaiden jäsenyydet ja sijoitukset pankin tuotto-osuuksiin säilyisivät (muuttuisivat uuden pankin jäsenyydeksi ja tuotto-osuuksiksi).  

Kahden pankin edustajistot päättävät mahdollisesta yhdistymisestä 16.2.2023. Uusi pankki aloittaisi toimintansa 1.1.2024.
Pankin nimi olisi Hämeen Osuuspankki (OP Häme), pankin kotipaikka Hämeenlinna ja pääkonttori Lahden konttori.  OP Hämeen ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi esitetään Mika Heliniä, joka toimii mahdollisen sulautumisen täytäntöönpanoon saakka OP Etelä-Hämeen toimitusjohtajana. OP Päijät-Hämeen nykyistä toimitusjohtajaa Mika Kivimäkeä esitetään valittavaksi OP Hämeen toimitusjohtajaksi Mika Helinin jälkeen 1.1.2025 alkaen.

Kotipaikka olisi Hämeenlinnassa ja pääkonttoriksi nimettäisiin Lahden konttori.

Kotipaikka ja pääkonttori tulee nimetä voimassa olevien lakien perusteella, mutta yhdistymiseen liittyvissä asiakirjoissa olemme määritelleet tahtotilaksemme alueiden välisen tasa-arvon.

Verotulot jakaantuvat työntekijöiden sijoittumiseen perustuen, ei kotipaikan tai pääkonttorin mukaan.

Johdon vaikuttamisen, pankin keskitetyt toiminnot ja hallinnon kokouspaikat olemme määritelleet jakautuvan tasapuolisesti yhdistyvien pankkien alueiden kesken. Hallinnon tehtävät jakautuvat tasapuolisesti kummankin yhdistyvän pankin kesken.

Konttorit nimettäisi paikkakuntien mukaan.

Pankin kotipaikka tai pääkonttorin sijainti ei vaikuta pankin maksamaan yhteisöveroon. Kun osuuspankilla on toimintaa useamman kunnan alueella, jyvitetään pankin maksaman yhteisöveron kunnille kuuluva tuotto kaikkien niiden kuntien kesken, joissa pankilla on toimintaa. Jyvitys tapahtuu sen mukaan minkä verran kunnassa on pankin työntekijöitä. Kun kasvamme ja onnistumme liiketoiminnassamme koko Hämeen alueella, myös verotulot kasvavat. 

Uudella pankilla olisi henkilöstöä noin 230. Omistaja-asiakkaita olisi noin 105 000 ja asiakkaita noin 170 000. Tase olisi 4,6 mrd. euroa ja asiakasliiketoimintaa 7,5 mrd. euroa. Omat varat olisivat noin 480 milj. euroa. 

Asiakkaidemme näkökulmasta uusi pankki pystyisi rahoittamaan noin kaksi kertaa suurempia hankkeita kuin tällä hetkellä. Yhdistyneen pankin entistäkin vahvemmat hartiat tukisivat erinomaisesti myös yhteisöllisen roolimme toteuttamista koko toimialueella. 

OP Etelä-Hämeellä on neljä (4) konttoria Hattulassa, Hämeenlinnassa, Lopella ja Riihimäellä. OP Päijät-Hämeellä on kolme (3) konttoria Heinolassa, Iitissä ja Lahdessa.
Mikäli yhdistyminen toteutuisi, yhdistyvien pankkien konttorit jatkaisivat toimintaansa yhdistyneen pankin toimipaikkoina. Yhdistymisellä ei olisi vaikutusta konttoriverkostoon.