Pankin edustajiston kokous pidettiin 28.3.2019 Kuopiossa

Edustajiston kokouksen puheenjohtajana toimi Aku Tuomainen Leppävirralta. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2018 tilinpäätös ja mm. päätettiin viime vuoden tuloksen käsittelystä. Vuodelta 2018 tuotto-osuuksille maksettavaksi koroksi vahvistettiin tuottotavoitteen mukainen 3,25 %. OP Pohjois-Savon tuotto-osuuteen sijoittaneille omistaja-asiakkaille maksetaan siten korkoa yhteensä n. 3,9 milj. euroa. Tuotto-osuuksien korko maksetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Lisäksi kokouksessa tehtiin henkilövalinnat hallintoneuvostoon. Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 26 ja erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen Veijo Karkkonen, Veijo Kukkonen, Jukka Kääriäinen, Hannu Miettinen ja Sari Louhikallio-Fomin.

Edustajisto antoi myös pankin hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 100.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokouksen yhteydessä edustajiston jäsenille opastettiin OP Ryhmän digitaalisten palveluiden käyttöä.

-Opastuspisteellä päivitettiin älypuhelimiin uusin OP-mobiilin versio sekä keskusteltiin siitä, mitä turvallisuusasioita jokaisen tulisi huomioida päivittäisten pankkiasioiden hoidossa, esimerkiksi turvarajat. Esittelin monille jo OP-mobiilia käyttäville kätevää mobiiliavainta, joka kannattaakin kaikkien ottaa nyt käyttöön, kertoo pankin digilähettiläs Susanna Laukkanen.

Opastamme sähköisten palveluiden käyttöä asiakkaille kevään aikana Varmuutta verkkoon -tilaisuuksissa. Näet tulossa olevat tilaisuudet sekä ilmoittautumistiedot tästä linkistä: