Lahjoitus

OPn tuella saadaan paljon hyvää aikaan Leppävirralla

OP Leppävirta lahjoitti vuoden 2018 alussa 20 000 euroa paikalliseen toimintaan. Nykyisin osa OP Pohjois-Savoa oleva Leppävirran konttori sekä Leppävirran kunta järjestävät yhdessä tilaisuuden, jossa esitellään pankin lahjoitusvaroin tuettua toimintaa.

Tervetuloa tutustumaan tuettuun toimintaan maanantaina 17.9.2018 klo 10.00. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Maksuton kahvitarjoilu!

Paikka: Leppävirran Kunnantalo, valtuustosali. Savonkatu 34, 79100 Leppävirta

Leppävirran Osuuspankki on hallituksen kokouksessaan 14.12.2017 päättänyt lahjoittaa 20 000 euroa Leppävirran kunnalle käytettäväksi nuoriso- ja vanhustyöhön.

 • Nuorison osalta varat kohdennetaan ohjatun vapaa-ajan vieton ulkopuolella olevien ryhmien aktivointiin.
 • Vanhusten osalta varat kohdennetaan virikkeellisten kulttuuripalvelujen tarjoamiseen laitos- ja kotihoidossa oleville.

Avustuksen hakijana voi toimia yksityishenkilö, yhdistys tai muu 3. sektorin toimija tai yritys. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli hakemuksia 27.3. ja 23.5. kokouksissaan. Leppävirran kunta arvostaa erityisesti Leppävirran Osuuspankin osoittamaa yhteiskuntavastuuta ja panostusta kuntalaisten hyvinvointiin. Kohderyhmien valinnat osoittavat punnittua harkintaa ja vahvaa näkemystä siitä, millä ryhmillä on tarvetta erityiseen tukeen ja lisäpanostukseen. Osuuspankin avustusmääräraha täydentää hienosti Leppävirran kunnan omaa panostusta erilaisten kansalaistoimintojen tukemiseen.

Avustusta myönnettiin seuraaviin tarkoituksiin: 

 •  1 500 Leppävirran 4 H-yhdistys ry: Nuorisotyö / Nuorten aktivointi työelämään, työelämätaitojen kehittäminen (erityisesti 4 H kotihoitotehtävät vanhuksille). 
 • 1 000 Leppävirran Sotainvalidit ry: Vanhustyö / Kaikille leppävirtalaisille sotiemme veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen sekä yhdistysten tukijäsenille suunnattujen, yhteisten virkistymistilaisuuksien järjestämiseen kuluvan vuoden aikana. 
 • 1 000 Paukarlahden kyläyhdistys ry: Vanhustyö / Pohjoisen Leppävirran alueen (Kotalahti, Paukarlahti, Oravikoski) alueen varttuneen ikäryhmän yhteistapaamiset Paukarlahden Kammarilla ja mahdolliset käynnit esim. näyttelyssä tai teatterissa. 
 • 2 000 Leppävirran Viri ry: Nuorisotyö / Lapsiperheiden yhteisen liikuntainnostuksen löytämiseen liikuntaleikkikoulutoiminnan avulla. Liikuntaleikkikoulutoiminnan ohella haemme toisena toimintamuotona kyläkerhojen toteutumiseen kesäaikaan.  
 • 3 000 Leppärengas ry: Vanhustyö / Leppävirtalaisten vanhusten osallisuuden ja sosiaalisten suhteiden tukeminen lisäämällä paikallista toimintaa erityisesti haja-asutusalueilla. Voimaa vanhuuteen -jumpparyhmien toiminnan jatkumisen mahdollistaminen vertaisohjaajien avulla. Kulttuuritapahtumien mm. vanhustenviikon tapahtumien, kevät- ja joulujuhlan järjestäminen, kuljetusten järjestäminen eri tapahtumiin haja-asutusalueelta. Tarjota mahdollisuus nettineuvontaan myös haja-asutusalueilla.   
 • 2 000 Leppävirran eläinsuojeluyhdistys ry: Vanhustyö / Äkillisesti sairastuneen vanhuksen lemmikin ensiapuhoito viikoksi. Yhdistys huolehtii eläimen hoidosta.
 • 3 000 Setlementti Ukonhattu: Yhteisöllinen kohtaamispaikkatoiminta, ylisukupolvinen toiminta, vapaaehtoistoimijoiden lähimmäisavunvälitys.
 • 3 000 Leppävirran virkistysuimala Leppäkerttu Oy: Nuorisotyö / junioriliikuntakortti 2019-2021
 • 1 000 Leppävirran Urheilijat: Nuorisotyö / matalan kynnyksen liikuntatapahtumia ja -toimintaa
 • 1 000 Leppävirran SPR: Nuorisotyö / Kesäleirit varhaisnuorille
 • 1 000 Tukeva työvalmennussäätiö: Nuorisotyö / leiri- ja toimintaraha (retket, materiaali ja harrastuskulut) 
 • 500 Hanna-Kaisa Kankkunen / Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: Nuorisotyö /  Opinnäytetyö nuorisotalotoimikunnan käynnistämisestä ja vakiinnuttamisesta.

Tilaisuudessa esitellään näillä avustuksilla tuettua jo toteutettua ja suunniteltua toimintaa. Tilaisuuden jälkeen esittelyaineisto löytyy osoitteesta http://www.leppavirta.fi/palvelut/sivistystoimen-hallinto/avustukset/leppavirran-osuuspankin-lahjoitus

Tilaisuudessa on haastateltavana lahjoittajan ja tukea saaneiden toimijoiden edustajia.

Tervetuloa!