OP Pohjois-Savolle uusi pääkonttori – NCC kumppaniksi Kuopion kehityshankkeeseen

OP Pohjois-Savo on solminut NCC:n kanssa esisopimuksen hankkeesta, jossa Kuopion ydinkeskustan kortteliin tehdään uusi asemakaava. Tavoitteena on yhtenäistää kaupunkikuvaa sekä rakentaa OP:lle uusi kestävän kehityksen mukainen pääkonttori.

Sopimus kuuluu kaavoitushankekokonaisuuteen, jossa tarkoituksena on kaavoittaa uudisrakentamisoikeutta yhteensä n. 7000kem2, ja lisäksi saneerausosa n.1600kem2. Nyt allekirjoitettu esisopimus kattaa noin kolmasosan uudisrakentamisesta. Sen mukaisesti korttelin eteläsivulle kaupungintaloa vastapäätä rakennetaan toimistorakennus, johon sijoittuu OP Pohjois-Savon uusi pääkonttori.

- Olemme hyvin tyytyväisiä hankkeen tähänastiseen etenemiseen. Valmistelu on edennyt hyvin ja käsityksemme mukaan hanke nähdään myönteisenä, kaupunkikeskustaa elävöittävänä hankkeena. Pankin toimintaan uudet toimitilat tuovat paljon mahdollisuuksia niin sujuvan asiakaspalvelun, ajanmukaisten henkilöstön työtilojen kuin energia- ja tilatehokkuudenkin osalta, kertoo OP Pohjois-Savon toimitusjohtaja Seppo Pääkkö.

- Kuopion ydinkeskusta on viime aikoina alkanut kehittymään hyvin. Alueelle on rakennettu kuitenkin lähes pelkästään asuntoja. Onkin hienoa päästä toteuttamaan myös uudistoimitilarakennusta näin keskeiselle ja kaupunkikuvallisesti merkittävälle paikalle.  Uskon kaikkien olevan samaa mieltä kanssani siitä, että tuleva uudisrakennus parantaa ja yhtenäistää kaupunkikuvaa tuolla paikalla; tuleehan se korvaamaan nykyisen vanhentuneen, matalan ja kunnoltaan heikon rakennuksen, kertoo NCC:n aluejohtaja Marko Onttinen.  

Hankkeen rakennussuunnittelu aloitetaan heti kesälomien jälkeen. Suunnittelussa keskeisiä asioita ovat hyvän kaupunkikuvan sekä tilaajalle soveltuvien ja nykyaikaisten tilojen tekeminen. Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut ovat keskeisesti mukana suunnittelussa, tässä vaiheessa on sovittu jo mm. aurinkokeräinten käytöstä ja yhteiskäyttöautojen hyödyntämisestä. 

Asemakaavan vahvistuminen ajoittuu näillä näkymin vuoden vaihteeseen, ja tavoitteena on aloittaa rakentamistyöt kesällä 2020.