OP Pohjois-Savon tulostiedote Q1 2018 - Korkosuojausten ja uusien luottojen kysyntä vahvassa kasvussa OP Pohjois-Savossa

Talouskasvu ja odotus koronnoususta näkyvät myös Pohjois-Savossa. OP Pohjois-Savon laina-asiakkaat varautuvat korkotason nousuun, minkä johdosta niin henkilöasiakkaiden asunto- kuin yritysluottojen korkosuojausten määrä moninkertaistui edellisvuodesta. Talouskasvu näkyy erityisesti uusluotonannossa, joka kasvoi edellisvuodesta niin henkilö- kuin yritysasiakkaiden osalta.

Pankin tammi - maaliskuun 2018 liikevoitto supistui 2,4 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja oli 14,9 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä liikevoiton supistumiseen vaikuttaneita tekijöitä olivat noin miljoonaa euroa edellisvuodesta kasvaneet saamisten arvonalennukset ja korkokatteen pieneneminen 0,4 miljoonalla eurolla edellisvuoden vastaavasta. Lisäksi pankin tammi-maaliskuun 2017 tulosta vahvistivat noin 0,9 miljoonan euron suuruiset ylimääräiset ALV:n palautukset.

Pankin rahoitustoiminta kasvoi edellisvuodesta 2,0 prosenttia. Pankin asiakkaat nostivat uusia luottoja 20,1 prosenttia ja 23,2 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Yritysluottokannassa kasvu tulee erityisesti voimakkaasta asuntorakentamisen ja taloyhtiöiden peruskorjauksen rahoittamisesta Kuopion seudulla. Talouden piristyneet luvut alkavat vähitellen näkyä myös teollisiin investointeihin liittyvissä yritysluottojen kysynnässä.

- Entistä suurempi osa asiakkaistamme on myös alkanut varautua korkeampiin korkoihin ottamalla lainaansa korkosuojauksen. Korkojen ollessa edelleen matalalla tasolla on järkevä ja kustannuksiltaan edullinen aika korkosuojaamiseen, kertoo toimitusjohtaja Seppo Pääkkö.

OP Pohjois-Savon pankkitoiminta on ollut vakaassa kasvussa: pankkitoiminta kasvoi 201 miljoonaa euroa ja 4,0 prosenttia 31.3.2018 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pankkitoiminta yhteensä oli 5,3 miljardia euroa. Pankkitoiminnalla tarkoitetaan vakuutussäästöjen, rahastojen, talletusten, rahoituksen ja tuotto-osuuksien yhteenlaskettua määrää.

Pankin vakavaraisuus vahvistui edelleen ollen maaliskuun lopussa 51,5 prosenttia. Vahva vakavaraisuus antaa maakunnalliselle finanssitoimijalle hyvät edellytykset osallistua rahoittajana maakunnan yritysten investointeihin, ja palvella sekä rahoittaa asiakkaitaan myös jatkossa. Vakavarainen pankki on asiakkailleen turvallinen kumppani, jolla on edellytykset tukea asiakkaitaan myös heikon suhdanteen yli.

- Hyvä asiakaskokemus on vakavaraisuuden rinnalla tärkein tavoitteemme, Pääkkö jatkaa. Mittaamme onnistumistamme jatkuvasti ja mitattu asiakaskokemus on alkuvuodesta parantunut entisestään ollen tavoitteen mukaisella tasolla. Tämä näkyy myös siinä, että pankille on tullut paljon uusia asiakkaita ja pankkitoiminnan volyymi on ollut hyvässä kasvussa, Pääkkö jatkaa. Pankin omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi maaliskuun lopussa 76 965 omistaja-asiakkaaseen – kasvua oli 2 275 edellisvuodesta.

Uudistunut OP Pohjois-Savo asiakkaiden kumppanina

Pohjois-Savon, Leppävirran ja Suonenjoen Osuuspankit yhdistyivät 1.3.2018 alkaen virallisesti OP Pohjois-Savoksi. Voimien yhdistämisen tavoitteena on turvata asiakkaille asiantunteva ja tehokas asiakaspalvelu myös nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Pankki uudisti johto-organisaatiotaan maaliskuun alussa voimaan tulleen yhdistymisen myötä. Pankin johtoryhmää laajennettiin ja sen jäsenten vastuualueita täsmennettiin. Pankin johtoryhmässä jatkavat toimitusjohtajana Seppo Pääkkö sekä henkilöstöstä, liiketoiminnan tuesta ja taloudesta vastaava varatoimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen, riskienhallinnasta vastaava pankinjohtaja Kati Kytökorpi, yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava pankinjohtaja Martti Leskinen ja henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava pankinjohtaja Antti-Jussi Pitkälä. Entisen OP Suonenjoen toimitusjohtaja Antti Hult nimitettiin OP Pohjois-Savon johtoryhmän jäseneksi pankinjohtajan nimikkeellä vastuualueenaan varallisuudenhoito, OP Private ja lakipalvelut.

Entisen OP Leppävirran toimitusjohtaja Jukka Kilpeläinen toimii kehitysjohtajana pankin eri kehityshankkeissa.

Kesäduuni OP Pohjois-Savon piikkiin 52 nuorelle

OP Pohjois-Savo tarjoaa 52:lle 15–17-vuotiaalle nuorelle kesätyöpaikan kahdeksi viikoksi pankin toimialueella toimivien yhdistysten kautta. Kesätyöpaikkoja on pankin toimialueella seuraavasti: Iisalmessa 9, Juankoskella 5, Kaavilla 1, Kuopiossa 17, Leppävirralla 4, Nilsiässä 3, Siilinjärvellä 2, Suonenjoella 3, Varkaudessa 6 ja Varpaisjärvellä 2. Kesätyöpaikkojen hakuaika päättyi 29.4., ja yhdistykset valitsevat toukokuun aikana kesäduuniin palkattavat nuoret.

- Aktiiviset yhdistykset ovat avainasemassa. Haluankin kiittää heitä osallistumisesta kampanjaan. Yhdistykset toimivat työnantajina, hoitavat rekrytoinnin ja palkanmaksun. Pankki mahdollistaa nuoren kesätyön maksamalla yhdistyksille 400 euron palkkatuen. Tämä on yksi tapaa toteuttaa OPn yhteisöllistä roolia, auttaa nuoria saamaan työkokemusta, tukea kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä ja edistää oman toimialueen toimeliaisuutta, Pääkkö jatkaa.

Kesäduuni OPn piikkiin on OP Ryhmän valtakunnallinen kampanja, johon osallistuu yli 50 osuuspankkia. Yhteensä yli 1200 nuorta saa kesätyöpaikan kampanjan kautta. OP Ryhmän osuuspankit lahjoittavat yli 500 000 euroa kampanjan kautta yhdistyksille nuorten työllistämiseen.

 

POHJOIS-SAVON OSUUSPANKKI

Seppo Pääkkö

toimitusjohtaja