Tuloskatsaus 1.1.-30.6.2018 - Pohjois-Savon Osuuspankin pankkitoiminta vahvassa kasvussa

Pohjois-Savon Osuuspankin pankkitoiminnan kokonaisvolyymi kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 7,7 prosenttia ja 392 miljoonaa euroa ollen 5,5 miljardia euroa 30.6.2018. Pankin omistaja-asiakasmäärä kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 2.557 omistaja-asiakkaalla ollen kesäkuun lopussa 77.692.

- Pankkitoiminnan volyymi koostuu asiakasvaroista ja rahoitustoiminnasta. Ripeintä kasvu oli asiakasvaroissa eli talletusten, tuotto-osuuksien, rahastojen ja vakuutussäästöjen yhteenlasketussa määrässä, mikä kasvoi 12 kuukauden aikana 283 miljoonaa euroa ja 10,1 %. Rahoitustoiminta kasvoi 12 kuukauden aikana 109 miljoonaa euroa ja 4,7 % ollen 30.6.2018 yhteensä 2,4 miljardia euroa. Yritysluottokannassa kasvu tulee erityisesti voimakkaasta asuntorakentamisen ja taloyhtiöiden peruskorjauksen rahoittamisesta Kuopion seudulla. Talouden piristyneet luvut ovat näkyneet myös teollisiin investointeihin liittyvien yritysluottojen kysynnässä, toteaa toimitusjohtaja Seppo Pääkkö.
 
Pankin liikevoitto alkuvuoden aikana oli 20,0 miljoonaa euroa ja se oli 2,9 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa pienempi. Tuloksesta tulee jaettavaksi yhteensä 6,3 miljoonaa euroa hyötyinä omistaja-asiakkaille OP-bonusten ja sekä
tuotto-osuuksien korkojen muodossa. Samalla tulos mahdollistaa 1,3 miljoonan euron määräisten yhteisöverojen varaamisen maakuntaan, toteaa Pääkkö. 
 
Pohjois-Savon Osuuspankin vakavaraisuus vahvistui hieman 1,1 prosenttiyksikköä 50,2 prosenttiin. 
 
- Pitkään jatkuneen poikkeuksellisen matalan korkotason jälkeen entistä suurempi osa asiakkaistamme on myös alkanut
varautua mahdollisesti nouseviin korkoihin ottamalla lainaansa korkosuojauksen. Korkojen ollessa edelleen matalalla tasolla on järkevä ja kustannuksiltaan edullinen aika korkosuojaamiseen, kertoo Pääkkö.
 
- Hyvä asiakaskokemus on vakavaraisuuden rinnalla tärkein tavoitteemme, Pääkkö jatkaa. Mittaamme onnistumistamme
jatkuvasti ja mitattu asiakaskokemus on alkuvuodesta parantunut entisestään ollen tavoitteen mukaisella tasolla. Tämä
näkyy myös siinä, että pankille on tullut paljon uusia asiakkaita ja pankkitoiminnan volyymi on ollut hyvässä kasvussa,
Pääkkö jatkaa. Pankin omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi kesäkuun lopussa 77 692 omistaja-asiakkaaseen – kasvua oli
2 557 edellisvuodesta.
 
OPn vahvat kehittämispanostukset näkyvät uusina entistä parempina palveluina asiakkaille. OP lanseerasi heinäkuussa
pelkistetyn ja helppokäyttöisen verkkopalvelun edistämään kaikkien asiakasryhmien yhdenvertaista pankkiasiointia. OP
Saavutettava tarjoaa peruspankkipalvelut henkilöasiakkaille, jotka eivät pysty käyttämään esimerkiksi op.fi-palvelua tai
OP-mobiilia näkö- ja kuulorajoitteiden, motoristen haasteiden tai muiden toimintarajoitteiden takia. Lisäksi autamme konttoreissamme jatkossakin asiakkaitamme, jotka kaipaavat tukea OPn digitaalisten palvelujen käyttämiseen. 
 
Osana toiminnan kehittämistä ja asiakaskokemuksen parantamista OP otti ensimmäisenä suomalaisena pankkina käyttöön digitaalisen asuntolainapalvelun, jossa asiakas voi saada asuntolainapäätöksen reaaliaikaisesti verkossa ja heti
myönteisen päätöksen jälkeen henkilökohtaisen lainatarjouksen. OP Pohjois-Savo on ollut vahvasti mukana kehittämässä
uudistunutta lainatarjouspalvelua ja jo sadat OP Pohjois-Savon asuntolaina-asiakkaat ovat päässet ensimmäisten mukana
kokeilemaan täysin digitaalisten asuntolainapäätösten palvelua.
 
Kuopion Pohjola Terveys aloitti toimintansa vuosi sitten elokuussa. 
– Asiakkaat ovat löytäneet hyvin monipuoliset palvelumme ja toiminta on kasvanut merkittävästi vuoden aikana. Ortopedian erityisosaaminen ja siihen liittyvä päiväkirurgia on edelleen toimintamme ydin, mutta meiltä saa jo monen muunkin erikoisalan palvelut. Esimerkiksi perheen pieniä potilaita meillä hoitaa jo useampi lastenlääkäri, yksikönpäällikkö Johanna Huhta iloitsee. Työterveyshuolto on myös keskeinen osa Pohjola Terveyden toimintaa ja erityisesti työkyvyttömyyden ennalta ehkäisemiseen panostetaan, Huhta jatkaa.
 
POHJOIS-SAVON OSUUSPANKKI 
 
Seppo Pääkkö 
toimitusjohtaja 
 
Lisätietoja: toimitusjohtaja Seppo Pääkkö, sähköposti seppo.paakko(a)op.fi, puh. 050 442 1765