Kuopion konttori syksy

OP Pohjois-Savon tulostiedote 1.1.-30.9.2019: Asiakasvarat vahvassa kasvussa alkuvuonna

Pohjois-Savon Osuuspankissa asiakasvarat kasvoivat tammi-syyskuussa 250 miljoonaa euroa (8,3%) ollen 3,3 miljardia euroa 30.9.2019. Asiakasvaroilla tarkoitetaan vakuutussäästöjen, rahastojen, talletusten, indeksilainojen ja tuotto-osuuksien yhteenlaskettua määrää. Erityisen vahvaa alkuvuoden kasvu oli rahasto- (17,5%) ja vakuutussäästämisessä (12.8%).

Pankin tammi-syyskuun 2019 liikevoitto oli edellisvuoden tasolla ollen 19,9 miljoonaa euroa. Tulosta paransivat edellisvuodesta 0,7 miljoonalla eurolla kasvaneet nettopalkkiotuotot, 0,5 miljoonalla eurolla alentuneet kiinteistöjen arvonalentumiskirjaukset ja 0,3 miljoonalla eurolla parantuneet sijoituskiinteistöjen nettotuotot. Tulosta vastaavasti heikensivät hallintokulujen kasvu 1,2 miljoonalla eurolla ja 0,5 miljoonalla eurolla pienentyneet arvopaperikaupan nettotuotot. Korkokate aleni edellisvuodesta 0,1 miljoonalla eurolla ollen 21,7 miljoonaa euroa.

Pankin pankkitoiminta kasvoi alkuvuoden aikana 359 miljoonaa euroa (6,5%) ollen syyskuun lopussa 5,9 miljardia euroa. Pankkitoiminnalla tarkoitetaan asiakasvarojen ja rahoituksen yhteenlaskettua määrää. Pankin rahoitustoiminnan kasvu säilyi edelleen vahvana. Se kasvoi alkuvuoden aikana 108 miljoonaa euroa (4,4%). Yritysluottokannassa kasvu tulee erityisesti varsinaisesta yritysrahoituksesta, mutta kasvua tulee myös asuntorakentamisesta ja taloyhtiöiden peruskorjauksen rahoittamisesta Kuopion alueella. Heinä-syyskuussa uusia asuntolainoja myönnettiin peräti 16 % vuotta 2018 enemmän. Myös asuntokaupassa kesäkuukaudet olivat OP Koti Pohjois-Savossa ennätykselliset. Asuntorahoituksen näkökulmasta koko alkuvuoden aikana myönnettyjen asuntolainojen määrä laski 6 % verrattuna 2018 vuoteen.

- Entistä suurempi osa asiakkaistamme on myös alkanut varautua korkeampiin korkoihin ottamalla lainaansa korkosuojauksen. Korkojen ollessa edelleen matalalla ja jopa laskevalla tasolla on järkevä ja kustannuksiltaan varsin edullinen aika korkosuojaamiseen. Suosituin lainan korkosuojausaika on 10 vuotta ja suojauksen voi ottaa niin uuteen kuin aiemmin otettuun lainaan, kertoo toimitusjohtaja Seppo Pääkkö

Pankin vakavaraisuus on edelleen vahvalla tasolla ollen syyskuun lopussa 41,7 prosenttia. Vahva vakavaraisuus antaa maakunnalliselle finanssitoimijalle hyvät edellytykset osallistua rahoittajana maakunnan yritysten investointeihin, ja palvella sekä rahoittaa asiakkaitaan myös jatkossa. Vakavarainen pankki on asiakkailleen turvallinen kumppani, jolla on edellytykset tukea asiakkaitaan myös heikon suhdanteen yli.

- Hyvä asiakaskokemus on vakavaraisuuden rinnalla tärkein tavoitteemme, Pääkkö jatkaa. Mittaamme onnistumistamme jatkuvasti ja mitattu asiakaskokemus on alkuvuodesta parantunut entisestään. Tämä näkyy myös siinä, että pankille on tullut paljon uusia asiakkaita ja pankkitoiminnan volyymi on ollut hyvässä kasvussa, Pääkkö jatkaa.

Pankin omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi 2 357:lla alkuvuoden aikana 81 967 omistaja-asiakkaaseen. Omistaja-asiakas tekee hyvää -kampanja jatkuu syksyllä 2019. Edelliset kampanjat vuosina 2015-2017 keräsivät yhteensä yli 90 000 euroa lahjoituksina paikallisille yleishyödyllisille toimijoille. Kampanjan aikana 1.8.-30.11.2019 jokaisesta uudesta omistaja-asiakkaasta kertyy 10 euron summa kokonaispottiin, joka lahjoitetaan omistaja-asiakkaiden kanssa valittuun hyväntekeväisyyskohteeseen. Syksyn kampanjan tavoitteena on 20 000 euron suuruinen lahjoitussumma. Lahjoituspottia on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 13 800 euroa.

- Osuustoiminnallisuuteen kuuluu, että pankkimme omistaja-asiakkaat pääsevät myös vaikuttamaan pankissa tehtäviin asioihin. Tämä kampanja on hieno tilaisuus omistaja-asiakkaillemme osallistua ehdottamalla ja äänestämällä itselleen tärkeää lahjoituskohdetta, Pääkkö kertoo.