Uusi toimitilarakennus

OP Pohjois-Savo selvittää uusien toimitilojen hankintaa Kuopiossa

OP Pohjois-Savo on käynnistänyt selvityksen, jonka tavoitteena on uusien toimitilojen hankinta Kuopiossa.

Pankki käy parhaillaan neuvotteluja, joiden tavoitteena on uusien toimitilojen hankinta Kuopion keskustaan Maljalahdenkadulle suunniteltavasta uudisrakennuksesta. Mikäli toimitilahanke toteutuu, pankin nykyinen konttorikiinteistö Kuopion torin laidalla laitetaan myyntiin.

-Asia on vielä hyvin keskeneräinen ja epävarmuustekijöitä paljon mm. kaavoitukseen liittyen. Haluamme kuitenkin tiedottaa asiasta jo nyt, jotta asiaa voidaan valmistella ja siitä keskustella mm. kaavoituksen yhteydessä avoimesti. Uusi ja ajanmukainen pankkitalo Kuopion kaupungintalon naapuriin olisi kaupunkikeskustaa elävöittävä hanke, minkä vuoksi olemme kovin innostuneita tästä hankkeesta, OP Pohjois-Savon toimitusjohtaja Seppo Pääkkö kertoo.

Uusien toimitilojen hankintaan on päädytty perusteellisten selvitysten jälkeen

– Nykyinen konttorikiinteistö asettaa rajoituksia asiakaspalvelun ja pankin muun toiminnan järjestämiselle. Kiinteistö on iso, eivätkä tilat kaikilta osin vastaa tämän päivän tarpeita. Uudet toimitilat voidaan suunnitella tulevien vuosikymmenten tarpeita ennakoiden, mikä mahdollistaa niin sujuvan asiakaspalvelun, ajanmukaiset henkilöstön työtilat kuin energia- ja tilatehokkuuden parantamisenkin, Seppo Pääkkö taustoittaa.

 – Pankki on Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 22:n suurin osakkeenomistaja. Kiinteistöyhtiö on valmistellut nyt käynnissä olevaa kiinteistön kaavamuutos- ja uudisrakennushanketta jo parin vuoden ajan, minä aikana pankki on tehnyt omaa kartoitustaan mm. nykyisen konttorikiinteistön kunnosta. Selvitysten jälkeen päädyttiin siihen, että ensisijaisena vaihtoehtona kartoitetaan kokonaan uusien tilojen hankintaa. Oli luontevaa selvittää vaihtoehtoa, jonka jo entuudestaan tunsimme. Sijainti on hyvinkin tuttu, sillä OP Pohjois-Savon edeltäjä Kuopion Osuuspankki toimi samaisella paikalla 1990-luvun puoliväliin saakka, pankin varatoimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen kertoo.

Uusien toimitilojen hankintaa selvitetään parhaillaan yhdessä NCC Suomi Oy:n ja Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 22:n kanssa. Rakennuskokonaisuuteen suunnitellaan valtaosin asuntoja, joten pankin toimitilat olisivat osa isompaa kokonaisuutta. Tavoitteena on, että päätös hankkeeseen osallistumisesta voitaisiin tehdä kuluvan kevään aikana. Mikäli pankin osallistuminen uudisrakennushankkeeseen etenee, käynnistyvät nykyisen konttorikiinteistön myyntitoimet.

– Mahdollisen uuden toimitalon valmistuminen on nopeimmillaankin useamman vuoden päässä. Meille on tärkeintä, että pankin uudet toimitilat suunnitellaan ja rakennetaan huolellisesti palvelemaan pankin tulevia tarpeita. Meillä ei ole kiire tämän hankkeen valmistumisen kanssa. Tarkoitus on kartoittaa myyntivaihtoehtoja siten, että pankki voisi olla nykyisissä tiloissa vuokralla niin pitkään kunnes uudet tilat valmistuvat. Teemme kiinteistössä parhaillaan remonttia, jolla turvaamme nykyisten toimitilojen käytön pankin tarpeisiin muutamiksi vuosiksi eteenpäin. Jos päädytään jatkamaan toimintaa nykyisessä kiinteistössä, tehdään laajemmat tilamuutokset ja peruskorjaukset noin viiden vuoden kuluessa. Tämä on tällä hetkellä ”suunnitelma B”, Mikko Vepsäläinen selvittää.

Havainnekuva: Ortokuva © Kuopion kaupunki 2017