Uudistuneen OP Pohjois-Savon hallinto täydentyi

Uudistuneen OP Pohjois-Savon hallinto täydentyi 1.3.2018 toteutuneen OP Leppävirran, OP Suonenjoen ja OP Pohjois-Savon yhdistymisen myötä.

Yhdistymistä koskevan sopimuksen mukaisesti uuden pankin edustajisto täydentyi 1.3.2018 alkaen kolmella OP Leppävirran ja kolmella OP Suonenjoen alueelta tulevilla edustajiston jäsenillä. Uuden pankin edustajistoon OP Leppävirran alueelta tulivat Helena Alanne, Aku Tuomainen ja Jarkko Tuunanen sekä OP Suonenjoen alueelta tulivat Anja Jetsonen, Reijo Laitinen ja Pekka Putkonen. Uuden OP Pohjois-Savon edustajiston jäsenten lukumääräksi tuli täydentymisen jälkeen 56 jäsentä.

Uuden pankin hallintoneuvosto täydentyi edustajiston kokouksessa 21.3.2018 alkaen kahdella OP Leppävirran ja kahdella OP Suonenjoen alueelta tulevilla hallintoneuvoston jäsenillä. Uuden pankin hallintoneuvostoon OP Leppävirran alueelta valittiin Anne Immonen ja Eeva-Kaarina Kröger sekä OP Suonenjoen alueelta Tuula Jalkanen ja Sami Lyytinen. Uuden OP Pohjois-Savon hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi tuli täydentymisen jälkeen 30 jäsentä.

Uuden pankin hallitus täydentyi hallintoneuvoston kokouksessa 22.3.2018 alkaen yhdellä OP Leppävirran ja yhdellä OP Suonenjoen alueelta tulevilla hallituksen jäsenillä. Uuden pankin hallitukseen OP Leppävirran alueelta valittiin Jukka Kosunen sekä OP Suonenjoen alueelta Marko Hassinen. Uuden OP Pohjois-Savon hallituksen jäsenten lukumääräksi tuli täydentymisen jälkeen 8 jäsentä mukaan lukien pankin toimitusjohtaja.

OP Pohjois-Savon hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Jukka Kääriäinen ja varapuheenjohtajana Hannu Miettinen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Matti Niiranen ja varapuheenjohtajana Jussi Viljakainen.

- Osuuspankin hallinnolla on tärkeä rooli - sen tehtävänä on edustaa osuuspankin omistaja-asiakkaiden tahtoa ja tehdä näiden antamalla mandaatilla tärkeitä pankin toimintaa koskevia päätöksiä, kertoo hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen. Pankkimme uudistuneessa hallinnossa on osaavia henkilöitä monipuolisella taustalla ja kokemuksella, Niiranen jatkaa.