Omistaja-asiakkaana teet hyvää. Itsellesi ja muille.

Omistaja-asiakas tekee hyvää -kampanja vuosina 2015-2017

Omistaja-asiakas tekee hyvää -kampanjassa keräsimme kolmen vuoden aikana yhteensä yli 90 000 euron lahjoituspotin.
Lahjoituskohteet vaihtelivat mm. lasten ja nuorten auttamisesta veteraanien ja seniorien virkistystoimintaan, eläinsuojelusta ensikoteihin ja urheilusta kulttuuriin. 

Lahjoituksia vuoden 2017 lahjoituspotista saivat:

  • Kuopion Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry. – omaishoitajien työn tukemiseen ja virkistystoimintaan
  • Tukeva-työvalmennussäätiö sr. - syrjäytymisuhassa olevien nuorten ja työttömien tukemiseen
  • Pankin toimialueen kuntien ja kaupunkien sosiaalitoimet - vähävaraisten perheiden lasten urheilu- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen
  • Tukipilari, Vammel ry., Iisalmen Kehitysvammaisten tuki ry. ja Iisalmen Invalidit ry - vammaistyöhön
  • SPR Ystävätoiminta: Iisalmen, Juankosken, Kaavin, Kuopion, Lapinlahden, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven, ja Varkauden osastot - ikääntyneiden yksinäisyyden ehkäisemiseen
  • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen, Nilsiän ja Varkauden paikallisyhdistykset - koulukiusaamisen ehkäisemiseen

 

Esittelyssä kaikki lahjoituskohteemme kampanjan aikana:

Joulukuun 2017 lahjoitus 2890 € lahjoitettiin pankin toimialueella toimiville Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen, Nilsiän ja Varkauden paikallisyhdistyksille, joilla on koulukiusaamista ehkäisevää toimintaa. 

Yhdistykset käyttävät varat muun muassa tukioppilaiden kiittämiseen ja kannustamiseen sekä koulujen kanssa yhteistyössä järjestettäviin koulukiusaamista ehkäiseviin tapahtumiin. 

Marraskuun 2017 lahjoitus 3990 € lahjoitettiin pankin toimialueella tapahtuvalle Suomen Punaisen Ristin Ystävätoiminnalle. Lahjoitukset vastaanottivat Iisalmen, Juankosken, Kaavin, Kuopion, Lapinlahden, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven, ja Varkauden osastoille ikääntyvien yksinäisyyden ehkäisemiseen.

Lahjoitusvaroja käytetään ystävien virkistystoimintaan esim. teatterilippuihin, tsemppipäivän kustannuksiin.

Lokakuun 2017 lahjoitus 3130 € lahjoitettiin vammaistyön eri toimijoille Tukipilarille, Vammel ry:lle, Iisalmen Kehitysvammaisten tuki ry:lle ja Iisalmen Invalidit ry:lle.

Syyskuun 2017 lahjoitus 3860 € lahjoitettiin pankin toimialueen kuntien ja kaupunkien sosiaalitoimien kautta vähävaraisten perheiden lasten urheilu- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. 

Tuella hankintaan muun muassa vapaalippuja lapsiperheille eri kulttuuri- ja urheilutapahtumiin sekä teatterinäytöksiin.

Elokuun 2017 lahjoitus 3560 € lahjoitettiin Tukeva-työvalmennussäätiölle syrjäytymisuhassa olevien nuorten ja työttömien tukemiseen. Tukeva tukee työelämästä syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten siirtymistä opiskelemaan tai avoimille työmarkkinoille. Missionsa toteuttamiseksi Tukeva tuottaa muussa kuin liiketaloudellisessa tarkoituksessa kuntoutus- ja valmennuspalveluita sekä harjoittaa monialaista työpajatoimintaa sosiaalisin päämäärin. 

Lahjoitusvaroja käytetään kannustusrahana tilanteisiin, jossa nuorelle tarvitaan pieni ”nytkähdys”, jotta asiat todella lähtevät rullaamaan eteenpäin. Nuori voidaan palkita hyvin tehdystä työstä/asiasta tai nuorta voidaan auttaa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa eli esim. lahjakortti ruoan ostamiseksi, muuttoauton vuokra, osallistuminen johonkin tapahtumaan.

Heinäkuun 2017 lahjoitus 2760 € lahjoitettiin Kuopion Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:lle omaishoitajien työn tukemiseen ja virkistystoimintaan. 

Kuopion Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry toimii kaikkien erilaisissa omaishoitotilanteissa elävien perheiden kanssa. Heissä on puolisoaan, vanhempiaan, lastaan ja sisaruksiaan hoitavia sekä työssäkäyviä ja etäomaishoitajia. Yhdistys antaa omaishoitoperheille ohjausta ja neuvontaa, valvoo omaishoitajien etuja, järjestää vertaistukitoimintaa ja tarjoaa virkistystä.

Lahjoitus käytetään omaishoitajien virkistys- ja vertaistoiminnan järjestämiseen erilaisissa tilanteissa eläville omaishoitoperheille. Toiminnan avulla tuemme omaishoitoperheiden hyvinvointia yhdistyksemme toiminta-alueella Pohjois-Savossa.

Joulukuun 2016 lahjoitus 5320 € lahjoitettiin Pohjois-Savon Lions Clubien kautta Punainen Sulka keräykseen, jonka varat ohjataan nuorten hyvän elämän tukemiseen. Lions Clubit ovat kotipaikkakunnan palvelua ja hyväntekeväisyyttä varten muodostettuja yhteisöjä, joita OP Pohjois-Savon toimialueellakin toimii 26.

Keräyksen kautta lahjoitus ohjattiin pohjoissavolaisten nuorten hyväksi, jotka ilman apua voisivat päätyä yhteiskunnan tukiverkoston ulkopuolelle. Keräyksen tavoitteena on tukea nuorten itsenäisyyttä: tukea nuorten elämänhallintaa, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää mielenterveyttä ja päihteettömyyttä.

Marraskuun 2016 lahjoitus 4980 € lahjoitettiin Sydänyhdistyksen alaisille paikallisille sydänliitoille. Sydänyhdistyksien toiminnan tavoitteena on sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen, sairastuneiden henkilöiden itsehoidon ja kuntoutuksen kehittäminen sekä omaisten tukeminen. Yhdistykset tarjoavat jäsenilleen mahdollisuuden aktiiviseen toimintaan osallistumiseen, yhdessäoloon ja virkistäytymiseen. Terveyttä edistävään toimintaan kuuluu esimerkiksi liikuntaa, kuten kuntosaliharjoittelua, vesivoimistelua ja salijumppaa sekä terveysarvojen mittauksia. Lisäksi yhdistykset järjestävät erilaisia kerhoiltoja, tarinatuokioita ja koulutuksellisia teemapäiviä.

Sydänyhdistyksissä tehtävä työ paikalliseen hyvinvointiin on hyvinkin konkreettista terveyden edistämistä: esimerkiksi valistustyö terveellisemmän ruokavalion eteen on tuonut varmasti suoria tuloksia sekä yksittäisten ihmisten, että koko yhteiskunnan tasolla.  

Lokakuun 2016 lahjoitus 4990 € lahjoitettiin KYSin lastentautien poliklinikalle ja KYSin lasten ja nuorten osastolle. Lastentautien poliklinikalla hoidetaan lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat erikoissairaanhoidon avohoitopalveluja ja lasten ja nuorten osastolla hoidetaan äkillisesti sairastuneita lapsia, ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevia lastenneurologisia tutkimus- ja kuntoutuspotilaita sekä leikkaus- ja tutkimuspotilaita. Osa potilaista tulee kutsuttuina toimenpiteeseen ja osa päivystyksen kautta.

Lastentautien poliklinikan ja lasten ja nuorten osaston hoitohenkilökunnalta vaaditaan laajaa osaamista ja kävijämäärät ovat suuria. Lapsen ikä, psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset tarpeet sekä perheen elämäntilanne ohjaavat hoidon suunnittelua ja toteutusta. Vanhemmat voivat olla lapsensa mukana osastolla, jossa on myös askartelu- ja leikkitila. Lasten leikki- ja viriketoiminta on pitkälti lahjoitusvaroilla hankittua. Näillä osastoilla on paljon eri ikäryhmiä ja kaikki lelut ja tarvikkeet eivät käy kaikenikäisille, ja ne kuluvat nopeasti.

Syyskuun 2016 lahjoitus 4540 jaettiin pohjoissavolaisen syöpätyön hyväksi seuraavasti: Pohjois-Savon Syöpäyhdistykselle (1520e), Juha-Pekka Salorannan muistorahastolle (1510e) ja Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen Kuopus-kerholle (1510e). Kaikki nämä tahot tekevät tärkeää työtä syöpään sairastuneiden ja heidän lähipiirinsä hyväksi: Pohjois-Savon Syöpäyhdistys tarjoaa tietoa, tukea ja toimintaa syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen; Juho-Pekka Salorannan muistorahasto maksaa avustuksia syöpää sairastavien lapsien perheille, jotka asuvat Pohjois-Savossa; ja Kuopus-kerho on syöpään sairastuneiden lasten kerho, joka järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia, tuo syöpään sairastuneiden perheitä yhteen järjestämällä mm. virkistystoimintaa ja edistää kodin ja sairaalan välistä yhteistyötä.

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen osuus lahjoituksesta käytettiin minimitoimeentulolla elävien syöpään sairastuneiden aikuisten tukemiseen. Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnalta voi hakea harkinnanvaraista, ensiavun kaltaista taloudellista tukea syöpäsairauden aiheuttamiin kustannuksiin.

Elokuun 2016 lahjoitus annettiin urheilun ja liikunnan tukemiseen. Lahjoituksessa muistettiin vähävaraisten perheiden nuoria ja lapsia sekä erityisryhmien urheilua. Vähävaraisten perheiden urheilua tukevat Juniori KalPa (1620e) sekä Varkauden Tarmo (1620e). Näille urheiluseuroille on tärkeää, että kaikki lapset ovat samanarvoisessa asemassa riippumatta perheen varallisuudesta, ja kaikille pyritään tarjoamaan tasavertaisesti mahdollisuus harrastaa. Yksi kolmasosa lahjoituksesta ohjattiin tukemaan erityisryhmien urheilua. KuPs ry:n erityisryhmä (1620e) liikuttaa erityistä ohjausta ja tukea tarvitsevia. Joukkueessa on 25-60 vuotiaita naisia ja miehiä, joista osalla on kehitysvammadiagnoosi. 

Heinäkuun 2016 lahjoitus 4180 € annettiin Monikulttuurikeskus Kompassille, joka järjestää retkiä, kerhoja, suomen kielen opetusta ja tarjoaa kotoutumis- ja osallistumisväyliä yhteiskuntaan Suomeen muuttaneille. Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan – suomalaiset ja Suomeen muualta muuttaneet.

Monikulttuurikeskuksen toimitilat sijaitsevat Kuopion keskustassa ja toimintatilaa on laajennettu toimiston yläkertaan. Osa lahjoituksesta käytettiin näiden uusien tilojen sisustamiseen.

Kesäkuun 2016 lahjoitus 4550 € annettiin Seniorien ATK yhdistys Savonetti ry:lle, joka tarjoaa tietotekniikan alkeiden opettelussa apua tarvitseville senioreille tuutoritoimintaa, vertaisapua, kerho-, kurssi- ja luentotoimintaa.

Savonetin toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan ja vertaistukeen. Vertaistuki auttaa niitä senioreita, joille kurssimuotoinen opiskelu ei syystä tai toisesta sovi tai aloituskynnys tietotekniikan opiskeluun on liian korkea: henkilökohtaisella ohjauksella on helpompi käydä alkeista liikkeelle.

Toukokuun 2016 lahjoitus 5350 € annettiin Hallan Papat ry.:lle, joka järjesti veteraanien joululounaan Iisalmessa ja Kuopiossa lahjoitusvaroilla. Sotaveteraanien yhteinen joululounas on jouluinen yhteinen hetki, jossa kiitetään veteraaneja heidän tekemästään työstä. Hallan Papat ry osallistuu erilaisiin moottoriurheilutapahtumiin ja kerää ja jakaa lahjoituksia veteraaneille.

Huhtikuun 2016 lahjoitus 6380 € annettiin Kuopion Ensikoti ry.:lle (3 380 e), Ylä-Savon Ensi- ja turvakoti ry.:lle (1 500 e) ja Lapsen Kengissä ry.:lle (1 500 e), jotka tukevat vauva- ja lapsiperheitä hyvän arjen turvaamisessa. Yhdistykset järjestävät esimerkiksi päiväryhmä-, ensikoti- ja tapaamispaikkatoimintaa.

Yhdistykset tarjoavat maksutonta tukea ja neuvontaa, joten avun hakemiseen mahdollistetaan mahdollisimman matala kynnys esimerkiksi yllättävien elämänkriisien tai vanhemman oman jaksamisen loppuessa.

Maaliskuun 2016 lahjoitus 4820 € annettiin kehitysvammaisten tukitoimintaan paikallisille yhdistyksille. Lahjoituksesta saivat osansa Pohjois-Savon CP-yhdistys (3320 e), Telmi-teatterin tuki ry. (500 e), Iisalmen Kehitysvammaisten tukiyhdistys (500 e) ja Vammel ry. (500 e).                                 

Pohjois-Savon CP-yhdistys kiitteli yllätyksenä tullutta lahjoitusta: monenlaista vapaaehtoistyötä tapahtumien tai kerhojen järjestämiseen tarvitaan. Lahjoitusvaroilla pystyttiin järjestämään yhdistyksen jäsenille koko perheen retki, joita vuosittain pyritään järjestämään.

Helmikuun 2016 lahjoitus 5620 € annettiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuopion ja Varkauden paikallisyhdistyksille. Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset eri puolilla Suomea edistävät pienten lasten tervettä kasvua. Pohjois-Savossa paikallisyhdistykset tarjoavat matalan kynnyksen toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää pikkulapsiperheiden hyvinvointia ja tarjota vertaistukea eri elämäntilanteisiin, esimerkiksi musiikkikerhoja ja perhekahviloita.

Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksien toiminnasta suuri osa perustuu vapaaehtoistyöhön. Lahjoitusvaroilla päästiin Varkaudessa muun toiminnan tukemisen lisäksi tarjoamaan lapsiperheille mahdollisuus päästä kerran vuodessa edullisesti Varkauden teatteriin.

Tammikuun 2016 lahjoitus 2810 € annettiin Savon Eläinsuojelu ry:lle, joka on perustettu jakamaan tietoa ja auttamaan kaikkia eläimiä. Käytännössä järjestö turvasiruttaa eläimiä, jakaa eläintenhoitomateriaalia, kerää lahjoituksia kodittomien eläinten hoitokoteihin ja jakaa eläinkotiavustuksia löytöeläinkodeille.

Eläinsuojelutoiminnassa nähdään iloa, kun autettu eläin toipuu tai saa uuden kodin. Hienointa olisi kuitenkin, jos lemmikille ei tarvitsisi koskaan etsiä uutta kotia, joten lahjoitusvaroilla ostettiin ja lahjoitettiin kodittomien kissojen yhdistykselle mikrosiruja, joiden avulla lemmikki pääsee helpommin takaisin omaan kotiin.             

Joulukuun 2015 lahjoitus 2810 € annettiin Nuorten Palvelun Zemppari –toiminnalle.  Zemppari-kaveritoiminnassa turvalliset vapaaehtoiset aikuiset kulkevat vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten rinnalla arkisena tukena.  Järjestön toiminta-ajatuksena on tehdä työtä nuorten hyvinvoinnin puolesta, jotta nuorten kasvulle olisi tilaa ja vaikeuksissa olevat nuoret saisivat tukea joka päivä.

Hyvin organisoituun ja tuettuun vapaaehtoistoimintaan on helpompi lähteä mukaan ja pysyä toiminnassa pidemmän aikaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että vapaaehtoisille saadaan järjestettyä myös yhteisiä koulutuksia. Osa tästä lahjoituksesta käytettiin zemppareiden yhteiseen täydennyskoulutukseen, jossa käsitellään vuorovaikutusta ja omien voimavarojen käyttöä.

Marraskuun 2015 lahjoitus 2820 € annettiin Iisalmen Pelastakaa Lapset ry:lle, jonka tarkoitus on lisätä lapsien arvostusta ja kunnioitusta, auttaa haavoittavissa olosuhteissa tai elämäntilanteessa olevia lapsia ja edistää lasten osallistumismahdollisuuksia.

Eväitä elämälle –ohjelmassa tuetaan nuoria ja lapsia oppikirjojen hankinnassa ja harrastusmaksuissa. Tavoitteena on varmistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, että lapsen oikeus hyvään kehitykseen ja osallisuuteen ei vaarannu perheen vaikean taloudellisen tilanteen tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Lokakuun 2015 lahjoitus 3120 € annettiin KYSin lasten veri- ja syöpätautien osastolle, jossa hoidetaan leukemiaan, syöpäkasvaimiin tai muihin vakaviin veritauteihin sairastuneita lapsia. Uusia potilaita tulee vuositasolla noin 30, ja yleensä kokonaishoitojakso kestää 1-2,5 vuotta, yksittäisten hoitoaikojen vaihdellessa parista päivästä useampiin viikkoihin.

Leikki- ja viriketoiminta aktivoi sairaalassa pitkäaikaishoidoissa olevaa lasta ja nuorta, jonka maailma kutistuu pieneksi sairaalan seinien sisällä pitkien hoitojen aikana. Parhaimmillaan leikki - ja viriketoiminta tuo iloa, rentouttaa, lievittää kipua. Lapsi saa oppimisen ja onnistumisen elämyksiä, mikä vaikuttaa myönteisesti lapsen sairauden leimaamaan itsetuntoon.

Syyskuun 2015 lahjoitus 3 010 € annettiin Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry:lle, joka tukee omaisia, joiden läheinen oireilee tai on sairastunut psyykkisesti, tuo mielenterveysomaisten ääntä esiin yhteiskunnassa sekä lisää tietoisuutta ja avoimuutta mielenterveyttä kohtaan. OMA ry tarjoaa mielenterveysomaisille tietoa ja tukea omaisneuvonnan ja vertaisryhmien avulla.

Läheisen sairastuessa psyykkisesti joka toinen omainen oireilee tai sairastuu itse. Lahjoituksen avulla tuettiin mielenterveysomaisten jaksamista heidän omassa arjessa tarjoamalla heille mahdollisuus osallistua kulttuuritapahtumaan tai liikuntaharrastukseen.