OP Pohjois-Savon Yhdessä OPn omistajiksi -kampanjan säännöt

1. Kampanjan järjestäjä

1.1 Kampanjan järjestää OP Pohjois-Savo:

Pohjois-Savon Osuuspankki
Y-tunnus 2317666-6
Puijonkatu 25, 70100 Kuopio

Yhteyshenkilö:
Leila Väyrynen
Pohjois-Savon Osuuspankki
Puijonkatu 25, 70100 Kuopio
leila.vayrynen@op.fi

2 Osallistumisaika

2.1 Osallistumisaika on 1.8.2018-31.12.2018. Osallistumisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei hyväksytä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kampanjaan osallistumisessa. Järjestäjä pidättää oikeuden keskeyttää kampanjan harkintansa mukaan.

3 Kampanjaan osallistuminen

3.1 Kampanjaan osallistuminen

Kampanjaan osallistutaan liittymällä OP Pohjois-Savon omistaja-asiakkaaksi kampanja-aikana 1.8.2018-31.12.2018 ja ilmoittamalla omistaja-asiakkaaksi liittymisen yhteydessä mille kampanjassa mukana olevalle junioriurheiluseuralle haluaa 10 euron lahjoituksen annettavan.

Omistaja-asiakkaaksi liittymisen yhteydessä maksetaan kertasijoituksena 100 euron arvoinen jäsenosuusmaksu. Omistaja-asiakkuuden päättyessä jäsenosuusmaksu palautetaan kokonaan. Jäsenosuusmaksu palautetaan vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jolloin omistaja-asiakkuus päättyi. Omistaja-asiakkaaksi voi liittyä OP Ryhmän palveluja käyttävä henkilö, yhteisö tai säätiö. Nykyiset omistaja-asiakkaat eivät voi osallistua kampanjaan.

Yhdessä OPn omistajiksi -kampanjassa yhteydenottopyynnön voi jättää kampanjaosoitteessa:

Yhteydenottopyyntöön vastataan viimeistään viiden pankkipäivän kuluessa. Yhteydenottopyynnön jättäminen ei velvoita liittymään omistaja-asiakkaaksi. Omistaja-asiakkaaksi voi liittyä myös OP Pohjois-Savon konttoreilla, puhelimitse (puh. 0100 0500, mpm tai pvm), tai verkkopankkia käyttäville asiakkaille op.fi -verkkopalvelussa. Op.fi -verkkopalvelussa omistaja-asiakkaaksi liittyvän tulee ilmoittaa kampanja-osallistumisesta erikseen verkkoviestillä, yhteydenottopyyntölomakkeella kampanjaosoitteessa tai sähköpostitse pohjois-savo@op.fi. 

Pohjois-Savon Osuuspankin säännöt kokonaisuudessaan löytyvät alla olevasta linkistä:

3.2. Kampanjaan osallistuvat junioriseurat

Yhdessä OPn omistajiksi -kampanjaan osallistuvat seurat määräytyvät Pohjois-Savon Osuuspankin ja seuran välisellä erillisellä sopimuksella. Kampanjaan osallistuvilla urheiluseuroilla on lähtökohtaisesti oltava junioritoimintaa ja seuralla ja OP Pohjois-Savolla on kampanjayhteistyön lisäksi voimassa oleva yhteistyösopimus. Kampanja-aika voi vaihdella seurakohtaisesti ja yhteistyöseurojen kanssa kampanjayhteistyöstä voidaan sopia myös 1.8.-31.12.2018 välisenä aikana.

Lahjoituksien määrä vahvistetaan tammikuussa 2019 kampanjan päätyttyä. Lahjoitukset määräytyvät kappalemääräisesti siten, että jokaisesta uudesta omistaja-asiakkaasta pankki maksaa 10 euroa seuralle. Kampanjan kautta tulleet lahjoitukset tilitetään seuran ilmoittamalle tilille tammikuun 2019 aikana. OP Pohjois-Savo ei luovuta kampanjan kautta omistaja-asiakkaaksi liittyneiden henkilötietoja seuralle.

4 Kampanjan markkinointi ja viestintä

Yhdessä OPn omistajiksi -kampanjaa markkinoidaan yhteistyöseurojen jäsenille heidän omien sähköisten kanaviensa kautta.

5 Henkilötietojen käyttö

Henkilötietoja käsitellään tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. Henkilötietoja käytetään vain kampanjaan liittyvään yhteydenpitoon ja tiedot hävitetään kampanjan päättymisen jälkeen. Kampanjarekisterin tietosuojaselosteeseen voi tutustua tästä linkistä