OP Raahe, OP Ruukki ja OP Vihanti suunnittelevat yhdistymistä

Raahen Seudun, Ruukin ja Vihannin Osuuspankkien hallitukset ovat käynnistäneet yhteisen suunnittelun, jonka tarkoituksena on selvittää pankkien yhdistymistä yhdeksi vahvaksi pankiksi. Yhdistymisellä halutaan lisätä pankkien kykyä tarjota asiakkailleen edulliset ja monipuoliset palvelut nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

– Tavoitteena on selvittää tämän kevään aikana, miten voisimme parhaiten turvata laadukkaiden pankkipalveluiden saatavuuden pankkiemme asiakkaille. Suunnittelutyö on vasta alussa, joten emme osaa vielä sanoa aikatauluakaan kovin tarkkaan. Uskon, että kesän alkupuolella voimme sopia pankkien hallituksissa seuraavista askeleista kohti yhtä yhteistä pankkia ja syksyllä pankkien edustajistot voivat päättää asiasta, kertoo OP Raahen hallituksen puheenjohtaja Eija Sorjamaa.

Asiakaskäyttäytymisen ja -tarpeiden muutos, pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen sekä finanssialan uudenlainen kilpailu vaativat pankkien palvelukyvyltä ja tehokkuudelta jatkuvasti enemmän.

– Yhdistämällä voimamme, voisimme myös parantaa kilpailukykyä. Keskittämällä hallinnolliset tehtävät saisimme enemmän aikaa asiakaspalveluun ja sen laatuun voitaisiin panostaa entistä enemmän, kertoo OP Ruukin hallituksen puheenjohtaja Timo Junnila.

Paikallisuus säilyy ja palvelut paranevat

– Suunnittelun lähtökohtana on, että kaikki nykyiset konttorit jatkaisivat toimintaansa ja uusi pankki voisi tarjota jopa laajenevan palveluvalikoiman kaikissa toimipaikoissaan. Yhdistyminen ei vaikuttaisi pankkien asiakassuhteisiin, vaan ne jatkuisivat nykyisellään. Esimerkiksi tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyisivät samoina eikä asiakkaiden tarvitsisi tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi, kertoo OP Vihannin hallituksen puheenjohtaja Timo Mikkelä.

– Kaikkien kolmen pankin henkilökunta jatkaisi vanhoina työntekijöinä. Yhdistyminen ei aiheuttaisi henkilöstövähennyksiä. Tutut toimihenkilöt palvelisivat jatkossakin asiakkaitamme, toteaa OP Raahen toimitusjohtaja Ari Pohjola.

– Yhdistymishankkeella on suuri merkitys koko toimialueemme elinvoimaisuudelle. Suurempi pankki voisi rahoittaa entistä suurempia paikallisia yrityshankkeita sekä maa- ja metsätaloushankkeita, sanoo OP Ruukin toimitusjohtaja Kalle Arvio.

– Pienen pankin toimitusjohtajalta menee aivan liian paljon aikaa hallinnollisiin töihin. Pankkeihin kohdistuva sääntely on lisääntynyt viime aikoina todella paljon, eikä tälle kehitykselle ole loppua näkyvissä. Mieluummin käyttäisin aikani asiakkaiden kanssa. Nyt on erityisen hyvä ajankohta selvittää, miten voisimme yhdistyä suuremmaksi pankiksi, toteaa OP Vihannin toimitusjohtaja Jari Kantomaa.