Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaalissa 4. - 17.11.2021 ja Savitaipaleen Osuuspankin uusi edustajisto on nyt valittu. Savitaipaleen Osuuspankin edustajiston vaaleissa annettiin 608 ääntä ja äänestysprosentti oli 19,42 %.

Kiitos kaikille ehdolla olleille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinsa tulevaisuuteen.

Savitaipaleen Osuuspankin edustajistoon valittiin seuraavat 12 edustajaa ja 4 varaedustajaa.

Vaalien tulos

Edustajat ja äänimäärät:

Hyrkkänen Julia, 70
Siiskonen Tapani, 68
Kilpi Jani, 59
Kouvo Kirsi, 54
Outinen Tauno, 52
Martin Kaisa, 51
Nikkilä Rauno, 50
Suutari Veera, 43
Juopperi Tarja, 33
Löyttynen Mikko, 26
Simpura Sakke, 25
Lindqvist Ari, 23

Varaedustajat ja äänimäärät:

Lerkki Anna, 21
Kilpi Jouni, 12
Peltonen Jarmo, 12
Pukki Timo, 9

Onnittelut uusille edustajiston jäsenille.

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista.

Vaaliyhteyshenkilö: Tuija Käyhty puh. 010 254 3709

Edustajiston vaalien äänestäminen tapahtuu 4.11. klo 8.00 – 17.11. klo 16.00.

Oman ehdokkaasi pääset valitsemaan edustajiston vaalien 16 ehdokkaasta.

Äänioikeus on kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja ovat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita.

Verkkopalveluja käyttävä omistaja-asiakas saa tiedon äänioikeudestaan viestillä, jonka he voivat lukea op.fi-palvelussa tai OP-mobiilissa. Muut omistaja-asiakkaat saavat tiedon äänioikeudestaan, äänestysohjeet ja muut materiaalit äänestystä varten postitse kirjeenä.

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla on vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas voi äänestää vain yhtä ehdokasta.

Alaikäisen äänioikeutta käyttävät hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme on estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta käyttää hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta.

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käyttää se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

Toivomme, että näissä vaaleissa mahdollisimman moni omistaja-asiakkaamme antaisi oman äänensä vaikuttaa.

Vaalikoneessa voit ensin tutustua pankkisi ehdokkaisiin ja sen jälkeen voit äänestää valitsemaasi ehdokasta.

Tästä pääset pankin vaalikoneeseen

Täältä voit äänestää

Ennen äänestämistä kannattaa lukea äänestysohjeet.

Äänestysohjeet löydät täältä

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaamista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 16.8.-10.9.2021. 

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana. 

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse. 

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.  

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.