OP Suur-Savon edustajiston täydennysvaalien tulos

Pankkimme omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston täydennysvaaleissa 5.-19.11.2018. Täydennysvaaleissa valittiin jäsenet Heinäveden, Hirvensalmen ja Sulkavan alueille. Ehdokkaita vaaleissa oli yhteensä 14, joista valittiin 5 uutta jäsentä pankin edustajistoon. Vaalien jälkeen edustajistossa on 57 jäsentä.

Täydennysvaaleissa edustajistoon valittiin

·        Ralli Kaisa, agrologi/ yrittäjä, Sulkava

·        Saastamoinen Matti, eläkeläinen, Heinävesi

·        Simpanen Jukka, yrittäjä, Sulkava

·        Torniainen Tuomas, maanviljelijä/ yrittäjä, Hirvensalmi

·        Tuomisto Heli, yrittäjä, Heinävesi 

Edustajisto on tärkeä linkki asiakkaiden ja pankin välillä.

Omistaja-asiakkaista muodostuva edustajisto mm. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä hallintoneuvoston ja tilintarkastajien valinnasta. Se kokoontuu yleensä 1-2 kertaa vuodessa.

Täydennysvaalien äänestysprosentti oli 21,69 %. – Olemme tyytyväisiä äänestysaktiivisuuteen. On hienoa, että yli 1000 omistaja-asiakasta osallistui oman pankkinsa edustajiston valintaan, toteaa OP Suur-Savon toimitusjohtaja Jari Himanen. Himanen muistuttaa, että OP Suur-Savo on osuuskunta, jonka omistavat sen asiakkaat yhdessä. Se on asiakkaidensa tarpeista johdettu pankki, jossa asiakkaan ja omistajan intressit yhtyvät ja omistaja-asiakkaalla on aito vaikuttamismahdollisuus. Vahvan vakavaraisuutemme ja tehokkuutemme avulla luomme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme ja toimintaympäristöllemme. OP Suur-Savon olemassaolon oikeutus lähtee omistajien ja asiakkaiden edusta.

 

Lisätiedot:

Jari Himanen, toimitusjohtaja
jari.himanen(a)op.fi

p. 050 373 3096