Maikka tuli pankkiin!

Suur-Savon Osuuspankki ja Xamk konkretisoivat yhteistyötään

Suur-Savon Osuuspankki ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (Xamk) ovat luoneet yhteistyöhön uuden ulottuvuuden, opettajien työelämäjaksot pankissa. - Työelämäjakson tavoitteena on valottaa finanssialan arkea ja työssä tarvittavaa osaamista. Näin terävöitämme yhteistyömuotoja konkreettiselle tasolle, kertoo Suur-Savon Osuuspankin HR-johtaja Niina Ihalainen.

Hänen mukaansa opettaja seuraa pankin eri tehtävissä toimivien henkilöiden työtä ja kerää jakson aikana ideoita ja havaintoja hyödynnettäväksi omassa työssään sekä pankin ja Xamkin välisessä yhteistyössä. - Opiskelijoiden opinnäytetyöaiheet, projektityöt ja toimeksiannot eri opintojaksoille, samoin harjoittelupaikat ovat olleet luonteva tapa tehdä yhteistyötä. Opimme kumpikin toisiltamme ja sparraamme kehittääksemme toimintaamme. 

Xamk:n digitaalisen markkinoinnin lehtori Pia Jääskeläinen tarttui ensimmäisenä maikkana kuukauden mittaisen työelämän jaksoon. - On ainutlaatuinen mahdollisuus päästä näkemään ja kokemaan monialaisen, alueellisen palveluyrityksen toimintaa arkipäivässä. Oppia ja tuoda esille omia havaintoja Suur-Savon Osuuspankille. Jakso tuo uutta sisältöä omaan ja kollegoideni opetukseen sekä avaa näköalapaikan nähdä, millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuuden finanssialan työelämä asettaa opiskelijoillemme.     

Suur-Savon Osuuspankin henkilöstö on Jääskeläisen arvioissa valtavan sitoutunut varmistamaan parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Yhteistyö yli tiimi- ja organisaatiorajojen on ihailtavaa. - Digitaalisuus on muuttanut finanssialaa voimakkaasti, ja tuonut uusia monikanavaisia mahdollisuuksia pankin ja asiakkaan väliseen viestintään.

Pia Jääskeläisen muutamia havaintoja on laitettu käytäntöön ihan välittömästi viestintään ja tiimityöhön liittyvissä asioissa. Xamk:ssa Pia Jääskeläinen opettaa digitaalista markkinointia ja markkinointiviestintää, asiakaskokemusta ja asiakastuntemusta sekä toimintaympäristöanalyysia. Opettamisen ohella hän toimii uuden Wellbeing Management -ohjelman koulutusvastaavana. KTM ja ekonomi Pia Jääskeläinen on aiemmin työskennellyt Rajupusu-Leaderin toiminnanjohtajana ja viestintäpäällikkönä. 

Kuva: Suur-Savon Osuuspankin HR-johtaja Niina Ihalainen, Xamk:n lehtori Pia Jääskeläinen ja asiakkuuspäällikkö Elina Ikonen vaihtavat onnistuneita kokemuksia maikka tuli pankkiin -hankkeesta.

Teksti ja kuva: Antero Heikkinen