OP Suur-Savon osavuosikatsaus 1-6/2018

Suomen talouden positiivinen vire heijastuu Etelä-Savoon

Suomen talouden positiivinen draivi ja kuluttajien usko tulevaisuuteen heijastuvat myös Etelä-Savoon. OP Suur-Savon asuntorahoituksessa erityisesti touko- ja kesäkuu olivat vahvoja. Myös yritysrahoituksessa alkuvuosi on ollut vilkas. Nämä ovat merkkejä luottamuksen palautumisesta, ja paikallisena osuuspankkina olemme mielihyvin mukana rahoittamassa uusia investointeja niin yksityishenkilöille kuin yritysasiakkaille.

Väestön vähenemisen hillitsemiseksi löydettävä maakunnassa yhdessä keinoja

OP Suur-Savo kasvoi huhtikuun alussa lähes koko maakunnan kattavaksi pankiksi, kun Haukivuoren, Heinäveden, Hirvensalmen ja Sulkavan Osuuspankit liittyivät OP Suur-Savoon. Vaikka pankin koko kasvoi, maakuntamme väestönkehitys haastaa pankkitoimintaa.

Etelä-Savon maakunnan väkimäärä väheni viime vuonna 1 719 henkilöllä, asukkaita maakunnassa oli vuoden lopussa 147 256. Osuuspankki menestyy, kun maakunta menestyy. Valtaosa reilusta 120 000 asiakkaastamme asuu ja vaikuttaa Etelä-Savon maakunnan alueella. Etelä-Savon elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää löytää ratkaisuja väestön vähenemiskehityksen hillitsemiseksi. Työpaikat, asuinympäristön viihtyvyys ja koulutusmahdollisuudet ovat äärimmäisen merkityksellisiä tekijöitä. Väestönkehitykseen vaikuttaminen edellyttää vahvaa yhteistyötä koko maakunnalta, sen asukkailta ja alueen eri toimijoilta.

Omistaja-asiakkaat

OP Suur-Savolla oli 30.6.2018 yhteensä 121 627 asiakasta, joista 105 067 oli henkilöasiakkaita ja loput yrityksiä, maatalousyrittäjiä, elinkeinonharjoittajia, yhdistyksiä jne. Henkilöasiakkaista omistaja-asiakkaita oli kesäkuun 2018 lopussa kaikkiaan 66 109, määrä kasvoi vuodenvaihteesta 717 omistaja-asiakkaalla. Alkuvuonna pankin tuloksesta jaettiin omistaja-asiakkaille bonuksina 3,5 miljoonaa euroa. Maakunnan urheilun ja kulttuurin tukemiseen pankki käytti alkuvuoden aikana 163 000 euroa.

Asuntorahoitus

Asuntokauppa kävi Etelä-Savossa alkuvuonna hieman vilkkaammin kuin edellisenä vuonna. Alkuvuonna tehtiin kaikkiaan 841 asuntokauppaa, edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana 826 kauppaa. Suur-Savon OP-Kiinteistökeskuksen kautta näistä kaupoista toteutettiin reilu neljännes (26 %). Myös mökkikauppoja tehtiin edellisvuotta enemmän. Arvioimme, että vapaa-ajanasuntojen markkina kasvaa tulevina vuosina. Kesäasukkaista on saatavissa kasvua ja elinvoimaa maakuntaan. Suur-Savon OP-Kiinteistökeskus avasi toimipisteen Kangasniemen Osuuspankin tiloihin tarjoten nyt kiinteistönvälityspalvelua koko maakunnan alueella.

Asuntoluottojen kysyntä vilkastui selvästi alkuvuodesta kevättä kohti mentäessä ja toukokuu oli pankin paras asuntorahoituskuukausi moneen vuoteen. Alkuvuoden aikana nostettiin asuntoluottoja noin 107 miljoonaa euroa, joka on viisi miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Kaikkiaan pankin asuntoluottokanta oli kesäkuun lopussa noin 1,25 miljardia euroa. Olemme selkeä markkinajohtaja asuntorahoituksessa toimialueellamme.

Yritysrahoitus

OP Suur-Savo on vahva yritysten rahoittaja Etelä-Savon maakunnassa. Yritykset ja yhteisöt nostivat alkuvuonna velkakirjalainoja 81 miljoonaa euroa, joka on 23 % enemmän kuin vastaavana aikana edellisvuonna (66 Meur). Vahva markkina-asemamme vahvistui edelleen yritysrahoituksessa kokonaisyritysluottokannan ollessa kesäkuun lopussa noin 612 miljoonaa euroa.

Talletukset ja varallisuudenhoito

Korkotason alhaisuudesta huolimatta talletuskehitys on jatkunut edelleen vahvana. Vilkas puukauppavuosi ja hyvä korjuutalvi näkyvät osaltaan talletuskasvussa. Asiakkaillamme oli talletuksia kesäkuun lopussa yhteensä 1,6 miljardia euroa (kasvua vuodenvaihteeseen 3 %).

Yksi osuuspankin perustehtävistä on asiakkaiden varallisuuden kasvattaminen. Varallisuudenhoidossa asiakkaidemme rahasto- ja vakuutussäästöt olivat 30.6. yhteensä 544 miljoonaa euroa (kasvua vuodenvaihteeseen 3 %).

Korkosuojauksista turvaa nousevaan korkotasoon

Korkotaso on ollut pitkään poikkeuksellisen alhaalla, mutta moni talousasiantuntija on jo kuluvan vuoden aikana varoittanut korkojen noususta. On hyvin positiivista, että kolmasosassa tänä vuonna myönnetyistä henkilöasiakkaiden luotoista asiakkaamme ovat halunneet turvata tulevaisuutta kytkemällä rahoitukseen korkosuojauksen joko korkokaton tai kiinteän koron muodossa. Myös yritys- ja maatalousasiakkaille korkotason nousuun varautuminen korkosuojausten avulla on erittäin ajankohtainen asia. Tällä hetkellä pitkienkin korkosuojausten tekeminen on kustannukseltaan sangen edullista.

Kannattavuus ja vakavaraisuus

Pankin kuuden kuukauden liikevoitto oli hyvä: 13,2 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 15,7 miljoonaa euroa. Pankin korkokate aleni 300 000 euroa viime vuodesta, ja palkkiotuottoja kertyi noin 700 000 euroa vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hallintokulut lisääntyivät 600 000 eurolla ja muut kulut noin 500 000 eurolla, kulujen lisääntyminen johtui osin kevään pankkifuusiosta. Pankin vakavaraisuus on erinomaisella tasolla; vakavaraisuussuhde oli 48,60 % (12/2017: 46,46 %). Kaikkiaan omien varojen yhteismäärä OP Suur-Savolla 30.6.2018 oli 377,8 miljoonaa euroa (12/2017: 367,3 miljoonaa euroa).

Loppuvuoden näkymät

Talouden positiivinen vire jatkuu loppuvuonna, vuoden jälkipuoliskon ennakoidaan olevan kaupallisesti vilkas. Korkokatteen kehitys jatkunee tasaisena, ja korkosuojausten kysyntä pysyy vilkkaana. Olemme paikallisena pankkina vahvasti mukana eteläsavolaisten yritysten toiminnan ja henkilöasiakkaiden investointien rahoituksessa sekä panostamme varallisuudenhoito- ja lakipalvelujemme kehittämiseen. Asiakaskäyttäytymisen jatkuvasti muuttuessa ja digitaalisten palveluiden käytön lisääntyessä pankillamme on jatkuva tarve uudistaa ja tehostaa toimintaa sekä tarkastella kulukehitystä kriittisesti.

Lisätietoja:
Jari Himanen                     
toimitusjohtaja                                        
OP Suur-Savo                                           
puh. 050 3733 096            
jari.himanen(a)op.fi

Maija Skön
toimitusjohtaja
Suur-Savon OP-Kiinteistökeskus
puh. 040 564 3008
maija.skon(a)op.fi