Suur-Savon Osuuspankki uudistaa toimintaansa

Suur-Savon Osuuspankki uudistaa toimintaansa. Osana toiminnan uudistamista pankki aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Suunnitellut uudistukset voivat toteutuessaan johtaa enimmillään 40 henkilön irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen sekä 25 henkilön työsopimuksen ehtojen olennaiseen muuttumiseen. Suur-Savon Osuuspankilla on 190 työntekijää. Yhteistoimintaneuvottelut eivät koske Suur-Savon OP-Kiinteistökeskuksen henkilöstöä.

Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Jari Himasen mukaan yhteistoimintaneuvottelut ovat osa laajempia uudistuksia. Pankki tarkastelee samassa yhteydessä myös mm. konttoriverkostoaan ja palveluaikojaan.

Himasen mukaan toiminnan uudistamisen taustalla on finanssialan murros, asiakaskäyttäytymisen muutos ja toimialueen merkittävät demografiset muutokset: ”Kannattavuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen pitkällä tähtäimellä on erittäin tärkeää, sillä finanssitoimiala muuttuu merkittävästi. Kilpailukyky, kustannustehokkuus ja toiminnan uudistaminen ovat meille elinehtoja ja niitä pyrimme nyt vahvistamaan. Etelä-Savon maakunnan väkimäärän voimakas väheneminen ei luo pohjaa liiketoiminnan kasvulle. Väkimäärän väheneminen on vaikuttanut myös palveluidemme kysyntään pienemmillä paikkakunnilla. Voimakkaan muuttoliikkeen vuoksi jo lähes 30 % asiakkaistamme asuu Etelä-Savon maakunnan ulkopuolella.”

Jari Himanen toteaa, että: ”Vaikka tällä hetkellä tuloksemme on riittävällä tasolla, on tärkeää ennakoida tulevia muutoksia. Tulevaisuuden kilpailukyky edellyttää siirtymistä yksittäisten tuotteiden myynnistä asiakkaiden arkea helpottavien palvelukokonaisuuksien rakentamiseen. Samalla työn vaatima osaaminen muuttuu merkittävästi. Osuuskuntana meidän tulee pitää huolta pitkäjänteisesti liiketoimintamme kannattavuudesta ja toiminnan tehokkuudesta voidaksemme toteuttaa perustehtäväämme.”

”Tuemme henkilöstöä, esimiehiä ja luottamushenkilöitä uudistumisen edellyttämissä toimenpiteissä yhteistyössä Avidia Oy:n valmentajan kanssa. Järjestämme eri osapuolille prosessin aikana valmennuksia sekä keskustelutilaisuuksia ja tavoitteemme on ihmistä arvostava muutostoimenpiteiden toteuttaminen”, korostaa Himanen. Toinen merkittävä tukimuoto on urakumppani-ohjelma, jota toteutamme yhteistyössä Saranen Consulting Oy:n kanssa. Ohjelma antaa konkreettisia työkaluja seuraavan ura-askeleen ottamiseen, osaamisen kartuttamiseen sekä yrittäjyyden aloittamiseen.

Lisätietoja:
Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Jari Himanen, 050 3733096 tai jari.himanen@op.fi