Suur-Savon Osuuspankkiin uusi hallitus

Suur-Savon Osuuspankin hallintoneuvosto valitsi 16.4.2018 pidetyssä kokouksessaan pankille uuden hallituksen. Hallitukseen tulivat valituksi seuraavat 10 henkilöä:

  • Halonen Tarja, Savonlinna
  • Janhunen Markku, Mikkeli
  • Karjalainen Petri, Pieksämäki
  • Kiema Ilpo, Savonlinna
  • Kietäväinen Seppo, Sulkava
  • Kiiskinen Juha, Sulkava
  • Korhonen Mikko, Heinävesi
  • Manninen Jukka, Hirvensalmi
  • Tiensuu Arja, Mikkeli
  • Ylönen Merja, Pieksämäki

Pankin sääntöjen mukaan myös pankin toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen. Suur-Savon Osuuspankkiin liittyi 1.4.2018 Haukivuoren, Heinäveden, Hirvensalmen ja Sulkavan Osuuspankit. Pankkifuusion seurauksena hallituspaikkojen määrä nousi kuudesta kymmeneen: jokaisen fuusioituneen pankin alueelta valittiin yksi henkilö pankin hallitukseen. Uusi hallitus aloitti toimikautensa heti, Seppo Kietäväinen jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Hallituksen tehtävänä on mm. huolehtia pankin liiketoiminnan jatkuvan menestymisen turvaamisesta; suunnitelmallisuudesta, tehokkuudesta ja kannattavuudesta sekä riskienhallinnasta. Lisäksi hallitus vahvistaa pankin arvot, strategian ja toimintasuunnitelmat. Osuuspankeissa ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaista muodostuva edustajisto, joka valitsee pankille hallintoneuvoston.