OP Tampere tukee rahalla partiolaisia, mielenterveysomaisia ja syöpä-sairaiden lasten perheitä

Tuhansien eurojen lahjoituksilla tuetaan vähävaraisten partiolaisten osallistumista Hämeen partiopiirin Ilves19-kesäleirille, mielenterveysomaisten hyvinvointia Pirkanmaan FinFami ry:n avulla ja syöpään sairastuneiden lasten perheitä Team Rynkebyn God morgon Tampere -pyöräilyjoukkueen kautta.

OP Tampere lahjoitti vuonna 2018 jokaista uutta omistaja-asiakasta kohden 5 euroa paikalliseen hyväntekeväisyyteen. Tukisummia jaettiin yhdistys- ja järjestötoiminnan kautta yhteensä 20 580 euroa, ja kohteista päättivät pankin omistaja-asiakkaat. Äänestys vuoden 2019 aikana tehtävien lahjoitusten kohdistamisesta on avattu pankin omistaja-asiakkaille osoitteessa op.fi/yhteiso.

Rahallisella tuella useammalle partiolaiselle pääsy kesäleirille

Kesällä 2019 järjestetään Hämeenlinnan Evon maastossa partioleiri, joka kokoaa yhteen partiolaiset Tampereen, Hämeenlinnan ja Lahden alueilta. Tämä Hämeen piirin kaikkien aikojen suurin leiri on ensi vuoden kohokohta tuhansille lapsille ja nuorille sekä leirin mahdollistaville aikuisille.

OP Tampere, OP Päijät-Häme ja OP Etelä-Häme tukevat partiota tavoitteessaan vähentää eriarvoisuutta ja mahdollistaa partioharrastus kaikille. Reilun viikon mittaisen metsäleirin järjestäminen ohjelmineen, ruokineen ja infroineen nostaa kuitenkin talkoillakin toteutettuna osallistumismaksun liian kalliiksi vähävaraisille opiskelijoille ja perheille. Pankkien 10 000 euron lahjoitus ohjautuu stipendeihin, jotka jaetaan taloudellisin perustein käytettäväksi osallistumismaksuun. Osallistumisen tukemiseen partio kerää rahaa yhteensä 75 000 euroa.

Tukea mielenterveysomaisen arkeen

Kun perheenjäsen tai muu läheinen ihminen sairastuu psyykkisesti, elämän tasapaino järkkyy. Omaisen rooli läheisen auttamisessa ja tukemisessa on merkittävä. Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry tukee mielenterveysomaisten hyvinvointia. Tarjolla on omaisneuvontaa, vertaistukiryhmiä, kursseja ja virkistystä arjessa jaksamisen tueksi, jota OP Tampere nyt tukee.

– Käytämme osuuspankin lahjoitusrahan 3 980 euroa niiden lapsiperheiden tukemiseen, joissa on mielenterveys- tai päihdeongelmia, kertoo Pirkanmaan FinFami ry:n toiminnanjohtaja Oili Huhtala.

Team Rynkeby – God Morgon pyöräilee varoja vakavasti sairaille

Yksi pankin lahjoituksista, 3 100 euroa, ohjautuu Team Rynkeby – God Morgon -hyväntekeväisyyspyöräilyprojektin kautta vakavasti sairaiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyväksi.

– Pyöräilyprojektin jäsenet sitoutuvat varainhankintaan, yhdessä tekemiseen ja fyysiseen harjoitteluun ja maksavat itse omat osallistumiskulunsa. Kaikki kerätyt rahat lahjoitetaan lyhentämättöminä joukkueen tukemille organisaatioille. Team Rynkeby - God Morgon Tampereen joukkueen kautta tuetaan mm. SYLI ry:tä, syöpään sairastuneiden lasten vanhempien yhdistystä. Sen toiminnan piiriin kuuluvat kaikki Tampereen yliopistollisessa sairaalassa hoitoa saavat lapset ja heidän perheensä, kertoo Jukka Lylykorpi Tampereen pyöräilyjoukkueesta.

Team Rynkeby on 54 joukkueen voimin suurin ja näkyvin eurooppalainen hyväntekeväisyyspyöräilyprojekti, ja sen toimintakausi huipentuu Pariisiin pyöräilyyn heinäkuun ensimmäisellä viikolla.

Lahjoituskohteista äänestetään omistaja-asiakasyhteisössä

OP Tampereen omistaja-asiakkaat äänestivät lahjoituskohteista koko vuoden 2018 ajan verkossa toimivassa omistaja-asiakasyhteisössä. Vuoden mittaan tuettiin partioleirin, mielenterveystyön ja syöpäsairaiden lasten perheiden lisäksi vähävaraisia lapsiperheitä 2 000 eurolla Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin Perhekummi-toiminnan kautta, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria 2 000 eurolla SawuSäätiön Numa-palveluiden kautta, Tampereen seudun lähiluontoa 2 000 eurolla Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin kautta ja vaativaa lastensuojelutyötä 4 000 eurolla Pirkanmaan Perhehoitajat ry:n kautta. Pankki jatkaa toimintamallia myös vuonna 2019.

                    

Lisätiedot: 
varatoimitusjohtaja Jani Vilpponen, OP Tampere, puh. 050 339 8022