Asiakasliiketoiminta voimakkaassa kasvussa vuonna 2020

Tampereen Seudun Osuuspankin (OP Tampere) asiakasliiketoiminta kasvoi merkittävästi, 5,7 % (496 miljoonaa euroa) ja asiakasliiketoiminnan koko kasvoi yli 9 miljardiin euroon. Omistaja-asiakkaiden määrä ylitti 110 000. OP Tampere on vetovoimainen; asiakkaista 80 % suosittelee pankkia.

OP Tampereen koko vuoden liikevoitto oli 30,6 miljoonaa euroa ja se väheni vuotta aiemmasta 3,4 miljoonaa euroa eli -10 %. Rahoitustoiminta kasvoi vuodessa 3,5 % ja oli kokonaisuudessaan 4,1 miljardia euroa.
 
Pankki maksoi bonuksia omistaja-asiakkailleen 11,2 miljoonaa euroa ja muut OP Ryhmän yhtiöt 3,1 miljoonaa euroa, yhteensä 14,3 miljoonaa euroa. Kasvua 0,7 miljoonaa euroa.
 
Asuntolainoja myönnettiin 503 miljoonaa euroa, joka on 7,3 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntoluottokanta kasvoi vuodessa 34 miljoonaa euroa, eli 1,4 %.
 
Yritys- ja yhteisöluottoja myönnettiin 317 miljoonaa euroa, joka on -22,7 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yritys- ja yhteisöluottokanta kasvoi vuodessa 51 miljoonaa euroa eli 4,5 %.
 
Talletukset kasvoivat 3 250 miljoonaan euroon eli 10,4 %.
 
Rahastosijoitukset kasvoivat 566 miljoonaan euroon eli 7,7 % ja vakuutussijoitukset 1 036 miljoonaan euroon eli 2 %.
 
Kulut yhteensä olivat 47 miljoonaa euroa (44,2 miljoonaa euroa), kulut kasvoivat 6,3 % eli 2,8 miljoonaa euroa.
 
Vakavaraisuus säilyi erinomaisena 27,98 %. Vuotta aikaisemmin se oli 28,73 %.
 
OP-mobiilin suosio jatkui: yli 67 000 OP Tampereen asiakasta käyttää OP-mobiilia aktiivisesti.
 
OP Koti Pirkanmaa teki 2020 ennätysliikevaihdon, 6,3 miljoonaa euroa.
 
Pohjola Vakuutus korvasi vahinkoja OP Tampereen alueella 39,5 miljoonaa euroa vuonna 2020.
 
Vuoden aikana asiakastapaamiset siirtyivät pääosin etäkanaviin ja henkilökunta omaksui uudet tavat kohdata asiakkaan nopeasti. OP-mobiilin suosio kasvoi yli 10 000 aktiivisella uudella käyttäjällä. 
 
Onnistuimme haastavissa olosuhteissa toteuttamaan perustehtäväämme hienosti ja mahdollistimme tuhansien asiakkaidemme suunnitelmien toteutumisen. OP Tampere toteutti vuoden kuluessa useita vastuullisuushankkeita, muun muassa 95 kesätyöpaikkaa 15–17-vuotiaille nuorille toimialueellamme. Kiitos henkilöstöllemme upeasta työstä poikkeuksellisen vuoden aikana ja kiitos asiakkaillemme saamastamme luottamuksesta, kiittää OP Tampereen toimitusjohtaja Jani Vilpponen.
 
OP Tampere vahva yritysten rahoittajana
Vuosi 2020 oli yritys- ja yhteisöliiketoiminnassa poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi, mutta vuosi oli kuitenkin yllättävän normaali yritysrahoituksen näkökulmasta. Tulokset ja kasvuluvut eivät olleet yhtä
korkeita kuin ennätysvuonna 2019. Alkuvuonna tehtiin noin 700 luottojen maksusuunnitelman muutosta, mutta kesälomien jälkeen tilanne normalisoitui.
 
Yritys- ja yhteisöluottokannan 4,5 % kasvun lähteenä oli monien edellisvuosien tapaan asuntotuotannon ja taloyhtiöiden peruskorjausten rahoittaminen. Asuntoyhteisöjen luottokanta kasvoi 11,9 % (77 miljoonaa euroa). Koronapandemia vaikutti yritysten investointihalukkuuteen ja yritysten luottokanta supistui -7,7 %. Yritys- ja yhteisöluottoja myönnettiin kaiken kaikkiaan -22,7 % vähemmän vuoden takaiseen verrattuna. Yritysten talletuskanta kasvoi viime vuonna erinomaisesti 10,0%.
 
Poikkeusvuonna pirkanmaalaisia kiinnostivat vaihtoehtoiset omaisuuslajit ja vastuulliset rahastot
Koronapandemia heilutti pörssikursseja eri puolilla maailmaa ja aiheutti epävarmuutta säästäjien ja sijoittajien keskuudessa. OP Tampereen asiakasvarat kasvoivat 7,6 % eli 358 miljoonaa euroa yli viiteen miljardiin euroon. OP Tampereen asiakkaat luottivat poikkeusvuonna perinteisiin arvo-osakkeisiin, mutta pirkanmaalaisia sijoittajia kiinnostivat myös vaihtoehtoiset omaisuuslajit sekä vastuulliset rahastot.
 
Vaihtoehtoisten rahastojen suosio jatkui ja voimistui vuoden 2020 aikana. Ostetuimpia rahastoja olivat OP Tampereen asiakkailla vaihtoehtoiset rahastot OP-Alternative Portfolio, OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistajat sekä osakerahastot OP-Kiina ja OP-Maailma.
 
– Tarjoamme omistaja-asiakkaillemme kotimaisten ja ulkomaisten osakkeiden säilytyksen maksutta.
Jo aiemmin omistaja-asiakkaat ovat voineet tehdä suurimman osan rahastomerkinnöistä ilman merkintäpalkkiota, kertoo varallisuudenhoidosta vastaava pankinjohtaja Jani Eenola.  
 
Tuotto-osuudelle 3,25 % korko
OP Tampereen vakavaraisuutta vahvistaviin Tuotto-osuuksiin omistaja-asiakkaat ovat sijoittaneet jo
202 miljoonalla eurolla. OP Ryhmä lykkäsi voitonjaon maksua vuodelle 2021 Euroopan keskuspankin (EKP:n) ja Finanssivalvonnan suositusten mukaisesti. Tuotto-osuuksien korot vuodelta 2019 maksettiin Tuotto-osuuksien haltijoille 8.2.2021. Vuodelta 2019 maksetaan Tuotto-osuuksille korkoa 3,25 % (6,6 miljoonaa euroa). Tuottotavoite vuosille 2020–2021 on myös 3,25 %.
 
110 000 omistaja-asiakkaan rajapyykki ylittyi
OP Tampere on hyvin vetovoimainen pankki. Omistaja-asiakkaita oli joulukuun lopussa 110 561, mikä on
1 605 omistaja-asiakasta enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia omistaja-asiakkaita pankki on saanut
tammi-joulukuussa 4 003. OP Tampere sai uusia asiakkaita 5 896 ja kokonaisuudessaan OP Tampereella
on 187 234 asiakasta.
 
Yhteisiä asiakkaita OP Tampereella ja Pohjola Vakuutuksella oli joulukuun lopussa 107 634, mikä on 870 enemmän kuin vuotta aiemmin.
 
Tampere tänään –tutkimuksen** mukaan OP on Tampereen ja ympäristökuntien yksi luotetuimmista ja hyvämaineisimmista pankeista.
 
Omistusasuminen kiinnostaa pirkanmaalaisia
Pirkanmaa on vetovoimainen alue ja tämä näkyy myös asuntolainakysynnässä. Viime vuonna OP Tampereeseen saapuneiden asuntoluottohakemusten määrä kasvoi 18 % eli viidenneksen edellisestä vuodesta. OP Tampere myönsi asuntoluottoja 503 miljoonalla eurolla. Asiakkaiden halu turvata taloutensa korkojen nousulta sekä työttömyyden ja työkyvyttömyyden varalta kasvoi merkittävästi, ja riskienhallintapalveluita, kuten korkosuojauksia, liitettiin luottoihin 10 % edellistä vuotta enemmän. 
 
Vapaa-ajan asunnot kiinnostivat koronavuonna aiempaa enemmän, ja vapaa-ajan asuntoluottojen kanta kasvoi 14,9 %. Kiinnostus omistusasumiseen on yhä korkealla tasolla. Asuntosäästöpalkkiotilien (ASP-tili) kanta kasvoi merkittävästi, 12,7%.
 
OP Koti Pirkanmaassa jälleen ennätyksellinen vuosi
Asuntomarkkinat selvisivät poikkeuksellisesta vuodesta erinomaisesti. Tampereen seudulla välittäjät tekivät 2% enemmän asuntokauppoja kuin edellisenä vuonna.  
 
Keskimääräinen asunto maksoi 204 556 euroa, nousua oli noin 4 % edelliseen vuoteen. Asuntokauppa laski noin 30 % huhti-toukokuussa. Kesäkuu oli yksi parhaita asuntokauppakuukausia kautta aikojen. Loppuvuosi oli kokonaisuudessaan hyvä ja huipentui erinomaiseen joulukuuhun. Uudiskohteissa kauppamäärät laskivat noin 13 % ja nousivat vanhoissa asunnoissa noin 6,5 %. Välittäjät tekivät asuntokauppoja 8 102 kappaletta, joka on 2 % enemmän kuin vuonna 2019. 
 
– Myynnissä olevien asuntojen määrä on vähentynyt lähes 40 % keväästä loppuvuoteen. Samalla kodin ostosta haaveilevien määrä on noussut. Rahoitus kannattaa varmistaa, jotta pystyy ostamaan uuden asunnon, kun se löytyy. Kun uskaltautuu ostamaan uuden, niin oikealla hinnoittelulla ja toimenpiteillä oma vanha asunto menee nyt kaupaksi, OP Koti Pirkanmaan toimitusjohtaja Timo Voutilainen kertoo.
 
OP Koti Pirkanmaa teki vuonna 2020 ennätysliikevaihtonsa: 6,3 miljoonaa. OP Koti on tutkitusti (Suomi Tänään 2020 –tutkimus, Taloustutkimus Oy) luotetuin, asiantuntevin ja 49 % asunnon vaihtoa suunnittelevista valitsisi ensimmäisenä OP Kodin yhteistyökumppaniksi asunnon vaihtoon.
 
Luomme asiakaspalvelua parantavia digitaalisia toimintoja; tänä vuonna muun muassa etäesittely ja sähköiset asiakkaiden hoitomallit ovat tapetilla. Asiakastyytyväisyytemme on hyvällä tasolla ja kehitämme sitä edelleen, Voutilainen toteaa. 
 
Pohjola Vakuutus
Pohjola Vakuutus korvasi vahinkoja OP Tampereen alueella 39,5 miljoonaa euroa vuonna 2020. Korvaukset jakautuivat 62 % henkilöasiakkaille ja 38 % yritysasiakkaille. Pohjola Vakuutuksen vahinkokehityksessä näkyivät erityisesti koronapandemian vaikutukset ja sääilmiöt, kuten leuto talvi. Ajoneuvoilla sattuneista vahingoista korvattiin OP Tampereen alueella 15,3 miljoonaa euroa. Koronaviruspandemia lisäsi kiinnostusta erityisesti henkivakuutuksiin ja sairauksien hoitokuluvakuuttamiseen – lähimmäiset halutaan turvata ja terveyden ja hyvinvoinnin riskeiltä halutaan suojautua.
 
*NPS = Net Promoter Score
**Taloustutkimuksen Tampere tänään -tutkimus 2020
 
Lisätiedot: toimitusjohtaja Jani Vilpponen, OP Tampere, puh. 050 339 8022
               toimitusjohtaja Timo Voutilainen, OP Koti Pirkanmaa, puh. 050 568 8424
               myyntijohtaja Juho Laine, Pohjola Vakuutus, puh. 050 37 464 37
Liitteet: tulos ja tase OP Tampere 1.1.–31.12.2020
 
OP Tampere on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtavia pankkeja. Olemme täyden palvelun pankki, ja tarjoamme ainutlaatuisen pankki- ja vakuutuspalveluiden kokonaisuuden helposti saman katon alta. Perustehtävämme on luoda vahvan vakavarai-suuden ja tehokkuuden avulla kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaille ja toimintaympäris-tölle. Arvopohjamme muodostavat vastuullisuus, ihmisläheisyys ja yhdessä menestyminen. OP Koti Pirkanmaa on OP Tampereen tytäryhtiö. Palvelemme asiakkaitamme noin 300 asiantuntijan voimin. Asiakasliiketoimintamme on yli 9 miljardia euroa.