Pirkanmaalaiset säästävät ja sijoittavat ennätyksellisen paljon

Tampereen Seudun Osuuspankin (OP Tampere) asiakasliiketoiminta kasvoi 9,628 miljardiin euroon, kasvua 8,1 %, mikä johtui erityisesti asiakasvarojen kuten talletusten, rahastosijoitusten ja vakuutussäästöjen ennätyksellisestä kasvusta. Liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 21,9 miljoonaa euroa, mikä on -1,2 miljoonaa euroa eli 5,0 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevoiton pieneneminen johtui erityisesti oman pääoman ehtoisten sijoitusten tuottojen laskusta.

- Hyvä tuloksemme perustuu onnistuneeseen työhön asiakkaidemme kanssa; sekä korkokate että palkkiotuotot kasvoivat. Myös luottotappiot ovat pysyneet hyvin alhaisella tasolla. Säästäminen ja sijoittaminen on ennätyksellisen korkealla tasolla. Pirkanmaalaiset haluavat vaurastua säästämällä ja sijoittamalla sekä varautua tulevaan, kertoo OP Tampereen toimitusjohtaja Jani Vilpponen
 
Liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 21,9 miljoonaa euroa, mikä on -1,2 miljoonaa euroa eli 5,0 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Rahasto- ja vakuutussäästöt ovat kasvaneet vuodessa ennätyksellisesti peräti 303 miljoonaa euroa, 20,2 %, yhteensä 1,8 miljardiin euroon.
Asiakasvarat olivat kesäkuun lopussa 5 403 miljoonaa euroa. Kasvua vuodessa 607 miljoonaa euroa, 12,7 %.
Talletukset kasvoivat vuodessa 300 miljoonaa euroa eli 9,7 %, 3 382 miljoonaan euroon.
Rahoitustoiminta (luotot omasta taseesta ja välitetyt luotot) oli kesäkuun lopussa 4 172 miljoonaa euroa. Rahoitustoiminta kasvoi vuodessa 2,8 %.
Pankin vakavaraisuus oli hyvä 27,74 %.
Uusia omistaja-asiakkaita oli 111 147, joka on 1 545 enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Pankki maksoi OP-bonusasiakkaille 4,3 miljoonaa euroa ja muut OP Ryhmän yhtiöt 1,4 miljoonaa euroa. Yhteensä omistaja-asiakkaat saivat bonuksia 5,7 miljoonaa euroa.
OP Tampere lahjoitti tänä vuonna 50 kesätyöpaikkaa nuorille Kesäduuni OP:n piikkiin –kampanjassa. Yhdessä muiden osuuspankkien kanssa lahjoitimme keväällä 100 000 euroa Tampereen yliopistolle.
OP Koti Pirkanmaan kauppamäärät ja liikevaihto kasvoivat markkinoiden mukaisesti.
 
 
Tammi-kesäkuussa uusia asuntolainoja nostettiin OP Tampereesta 263,7 miljoonaa euroa eli 19,1 % enemmän kuin vuonna 2020, joka oli koronapandemian vuoksi erityislaatuinen. Uusien asuntoluottojen osalta ensimmäinen vuosipuolisko 2021 oli vertailukelpoisempi vuosipuoliskoon 2019 kuin 2020. Tammi-kesäkuussa 2021 on nostettu 2,3 % enemmän asuntoluottoja kuin vuonna 2019 vastaavana aikana.
 
Henkilö- ja yritysasiakkaiden lainojen maksusuunnitelmien muutosten osalta alkuvuosi on vastannut pitkälti normaalia tilannetta. Koronapandemian vuoksi ei juurikaan ole haettu lyhennysvapaiden ketjutuksia. Järjestämättömät saamiset olivat kesäkuun lopussa 51,9 miljoonaa euroa, joista yli 90 päivää erääntyneiden saamisten määrä oli 8,3 miljoonaa euroa. Järjestämättömät saamiset olivat edelleen alhaiset, 1,24 %, pankin luotto- ja takauskannasta.
 
- Paitsi isona rahoittajana, edistämme toimialueemme ja sen asukkaiden hyvinvointia perustehtävämme mukaisesti myös monella muulla tavalla. Tänä kesänä Kesäduuni OP:n piikkiin –kampanjassa mahdollistimme 50 kesätyöpaikkaa 15–17-vuotiaille nuorille Pirkanmaalla toimivien yhdistysten kautta. Teimme myös yhdessä muiden osuuspankkien kanssa Tampereen yliopistolle 100 000 euron lahjoituksen helmikuussa. Parhaillaan yhdistykset voivat hakea Hyvä työ -lahjoituksia, joita jaamme 20 000 eurolla, kertoo toimitusjohtaja Jani Vilpponen.
 
Sijoittajilla erinomainen alkuvuosi 
Pörssikurssien alkuvuoden hyvä kehitys on innostanut yhä useampia sijoittamaan ja säästämään säännöllisesti. OP Tampereen asiakkaiden asiakasvarat ovat kasvaneet vuodessa 607 miljoonaa euroa, 5,4 miljardiin euroon. Rahasto- ja vakuutussäästöt ovat kasvaneet vuodessa ennätyksellisesti peräti 303 miljoonaa euroa yhteensä 1,8 miljardiin euroon, eli 20,2 %. OP-Rahastot kasvoivat vuodessa 143 miljoonaa euroa eli 26,8 %. Vakuutussäästöt kasvoivat 159 miljoonaa euroa eli 16,6 %. Jatkuvia säästösopimuksia tehtiin alkuvuonna keskimäärin 300 kappaletta viikossa. 
  
- Jatkuvan säästämisen merkittävä lisääntyminen on erityisen hienoa. Tämä kasvattaa pitkällä aikavälillä pirkanmaalaisten kotitalouksien varallisuutta, toteaa varallisuudenhoidon liiketoimintajohtaja Jani Eenola.
 
Tuotto-osuuksien korkojen maksu vuodelta 2020
OP Ryhmä noudattaa voitonjaossaan Euroopan keskuspankin suositusta, joka on voimassa 30.9.2021 saakka ja koskee Tuotto-osuuksien korkojen maksua vuodelta 2020. EKP tiedotti 23.7.2021, että sen pankkien voitonjakoa rajoittava suositus päättyy syyskuun lopussa 2021. OP Ryhmä valmistautuu vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korkojen maksuun 30.9.2021 jälkeen ja tiedottaa korkojen maksun tarkemmasta aikataulusta myöhemmin syksyllä. Vuodelta 2020 OP Tampere maksaa Tuotto-osuuksille korkoa 3,25 % (6,4 miljoonaa euroa).
 
Yritysten odotukset tulevaisuudesta ovat kasvaneet yhä positiivisemmiksi
Uusia yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin 8,5 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yritys- ja yhteisöluottokanta kasvoi vuodessa 37 miljoonaa euroa eli 3,1 %. Suurin kasvu on saatu asuntotuotannon ja taloyhtiöiden peruskorjausten rahoittamisesta, joka on kasvanut vuodessa 5,9 %. Talletusten kasvu viittaa hyvään positiiviseen vireeseen yritysten osalta. Myös korttimaksujen kehitys kertoo siitä, että talouden elpyminen on vahvistumassa.
 
- Monella pirkanmaalaisella yrityksellä tilauskirjat ovat vahvoja. Raaka-aineiden hinnat ovat olleet nousussa ja työvoiman saatavuus rajoittaa kasvua. Ennätyssuuri maailmanlaajuinen talouden elvytys tukee kasvua. Yritykset luottavat tulevaisuuteen aikaisempaa enemmän, Vilpponen kertoo.
 
OP Koti Pirkanmaassa kauppamäärät ja liikevaihto kasvussa
Asuntojen kauppamäärät ovat kasvussa Tampereen seudulla. Alkuvuodesta on tehty 26 % enemmän asuntokauppoja kuin samaan aikaan viime vuonna. Keskimääräinen asunnon myyntiaika on Tampereen seudulla 38 vuorokautta, rivitaloissa vain 8 vuorokautta. Koronapandemiasta huolimatta asuntojen kokonaishinnat ovat tällä seudulla nousseet keskimäärin 8,3 % ja neliöhinnat 11 %. Asuntojen hintojen kehitys jatkaa alueellista eriytymistään. Tampereen seudulla näkyy kaupungistuminen ja koronapandemia on muuttanut asuntounelmia. Kodinvaihtajat unelmoivat nyt pihasta ja tilasta elää.
 
- Koronapandemia on vaikuttanut kotitalouksiin epätasaisesti. Asunnon omistajiin tilanne tuntuu vaikuttaneen vähemmän, ja asuntojen pakkomyynneiltä on pääosin vältytty, toteaa OP Koti Pirkanmaan toimitusjohtaja Timo Voutilainen.
 
Tampereen seutu on vetovoimainen ja alueelle rakennetaan uusia asuntoja jatkuvasti. Uudiskohteista on tehty 26 % enemmän kauppaa kuin tammi-kesäkuussa vuonna 2020. Omakotitalojen hintojen nousu on myös tuonut omakotitalon rakentajia etsimään tontteja. Tonttien ja rakentamisen hinnan nousu vaikuttaa myös vanhojen asuntojen hintoihin nyt ja tulevaisuudessa.
  
Asunnon kunto on tärkeä valintakriteeri asuntoa ostettaessa kuin vuokratessa. Vuokramarkkinat ovat käynnistyneet, kun syksyn opiskelupaikat ovat varmistuneet. Nyt myös edellisen vuoden opiskelijat ovat hakemassa asuntoa. Vuokra-asunnolta halutaan, että se on enemmän kuin nukkuma- ja opiskelupaikka. Asunnon sijainnista ollaan valmiita tinkimään, jos asunto on hyväkuntoinen, siinä on tilaa elää ja parveke.
 
 
Lisätiedot: toimitusjohtaja Jani Vilpponen, OP Tampere, puh. 050 339 8022
                    toimitusjohtaja Timo Voutilainen, OP Koti Pirkanmaa, puh. 050 568 8424
Liitteet: tulos ja tase OP Tampere 1.1.–30.6.2021
 
OP Tampere on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtavia pankkeja. Olemme täyden palvelun pankki, ja tarjoamme ainutlaatuisen pankki- ja vakuutuspalveluiden kokonaisuuden helposti saman katon alta. Perustehtävämme on luoda vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. Arvopohjamme muodostavat vastuullisuus, ihmisläheisyys ja yhdessä menestyminen. OP Tampereen omistaja-asiakkaita on yli 111 000 tuhatta. OP Koti Pirkanmaa on OP Tampereen tytäryhtiö. Palvelemme asiakkaitamme noin 300 asiantuntijan voimin. Asiakasliiketoimintamme on yli 9 miljardia euroa.