Interested in opening banking services?

Näin toimit ja avaat asiakkuuden ulkomaalaisena asiakkaana

Palvelemme myös englanniksi, ja avaamme asiakkuuksia asiakkaan tarpeiden ja käyttötarkoituksen mukaan. Usein henkilön on järkevintä hyödyntää oman kotimaansa pankkiasiakkuutta ja verkkopankkia. Suomeen pidemmäksi aikaa muuttava henkilö voi tarvita pankkipalvelut palkanmaksua tai tukia varten ja hyötyy näin ollen suomalaisen pankin asiakkuudesta.

Tästä sivusta on olemassa englanninkielinen versio, jonka yhteydestä löytyvät asiakkuuden avaamiseksi vaadittavat lomakkeet ja tärkeä ohjeistus, minkä myötä asiakkuuden avaaminen osuuspankkiin etenee. Valitsethan sivuston käyttämisen englanniksi sivuston ylälaidasta.