Tornion Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin sulautumissuunnitelma liitteineen

Tornion Osuuspankki ja Oulun Osuuspankki suunnittelevat sulautumista. Suunnitelman mukaan Tornion Osuuspankki (jäljempänä myös Sulautuva Osuuspankki) sulautuu Oulun Osuuspankkiin (jäljempänä myös Vastaanottava Osuuspankki).

Kyseisen sulautumisen kanssa samanaikaisesti on pantu vireille myös Kemin Seudun Osuuspankin ja Vastaanottavan Osuuspankin sekä Pohjolan Osuuspankin ja Vastaanottavan Osuuspankin kahdenväliset sulautumiset. Jokainen sulautumisista on erillisellä sulautumissuunnitelmalla ja kaikkien sulautumisten hyväksymistä koskeva päätöksenteko sekä sulautumisten voimaantulo ovat toisistaan riippumattomia.

Sulautumisten täytäntöönpanoa pyydetään päivälle 30.4.2023 siten, että ensiksi pantaisiin täytäntöön Kemin Seudun Osuuspankin ja Tornion Osuuspankin sulautumiset Vastaanottavaan Osuuspankkiin ja tämän jälkeen Pohjolan Osuuspankin sulautuminen Vastaanottavaan Osuuspankkiin.

Kemin Seudun Osuuspankin ja/tai Tornion Osuuspankin sulautuessa Vastaanottavaan Osuuspankkiin, sulautumisen täytäntöönpanoajankohtana Vastaanottavan Osuuspankin toiminimi muuttuu Pohjankaaren Osuuspankiksi. Pohjolan Osuuspankin ja Vastaanottavan Osuuspankin sulautumisen täytäntöönpanoajankohtana Vastaanottavan Osuuspankin toiminimi muuttuu Pohjolan Osuuspankiksi.

Tälle sivulle on koottu omistaja-asiakkaille tiedoksi Tornion Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien ehdotus Vastaanottavan Osuuspankin säännöiksi ja vaalijärjestykseksi sekä muut osuuskuntalain mukaan omistaja-asiakkaiden nähtävillä pidettävät asiakirjat.

Sulautumissuunnitelma liitteineen

Sulautumissuunnitelma

Pohjankaaren Osuuspankin säännöt

Pohjankaaren Osuuspankin sääntöihin sisältyvä vaalijärjestys

Selvitys Sulautuvan Osuuspankin varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä sulautumisen vaikutuksesta Vastaanottavan Osuuspankin taseeseen

Sulautumiseen osallistuvien pankkien tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset

Tornion Osuuspankki: tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Tornion Osuuspankki: tilintarkastuskertomus 2021

Oulun Osuuspankki: tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Oulun Osuuspankki: tilintarkastuskertomus 2021

Sulautumiseen osallistuvien pankkien viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen tehdyt varojenjakopäätökset

Tornion Osuuspankki

Oulun Osuuspankki

Selostus tilinpäätöksen jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista

Tornion Osuuspankki

Oulun Osuuspankki

Tilintarkastajien lausunnot sulautumissuunnitelmasta

Tornion Osuuspankki

Oulun Osuuspankki

Muihin sulautumissuunnitelmiin pääset siirtymään alla olevista linkeistä

Kemin Seudun Osuuspankin ja Vastaanottavan Osuuspankin sulautumissuunnitelma liitteineen

Pohjolan Osuuspankin ja Vastaanottavan Osuuspankin sulautumissuunnitelma liitteineen