OP Tornion edustajiston kokous 2020

OP Tornion osuuspankin edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen.

Aika: 15.9.2020 klo 18.00 – 
Paikka: Tornion Osuuspankki, Osuuspankin pankkisali, sisäänkäynti Laivurinkatu 3, 95400 Tornio katutaso. 

Kokouksessa huomioitavaa  

Koronatilanteen vuoksi annetun poikkeuslain nojalla varsinainen edustajiston kokous järjestetään osuuspankin säännöissä olevasta määräajasta poiketen 15.9.2020. 

Edustajiston jäsen voi tulla paikalle henkilökohtaisesti tai hallituksen 30.7.2020 päätöksen mukaisesti osallistua tietoliikenneyhteydellä kokoukseen. Vaihtoehtoisesti poikkeuslaki sallii, että halutessaan edustajiston jäsen saa valtuuttaa toisen edustajiston jäsenen käyttämään oikeuttaan edustajiston kokouksessa.  

Hallitus on 30.7.2020 kokouksessaan päättänyt asettaa määräpäivän 8.9.2020

 • johon mennessä edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä,
 • onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden (Teams) avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana.

Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Lisäksi hallitus on päättänyt 30.7.2020 sallia kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kuutta (6) muuta edustajiston jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajan edustamien edustajiston jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen edustajiston jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. 

Hallituksen päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.  

Toivomuksena on, että mahdollisimman moni edustajiston jäsen osallistuisi kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla. Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana voimassa olevia rajoituksia noudattaen. 

Ennakkoilmoittautuminen kokoukseen 

Ennakkoilmoittautumiset pyydetään toimittamaan osuuspankille viimeistään 8.9.2020 osoitteeseen hanna-leena.huotari@op.fi

Ennakkoilmoittautumisessa tulee ilmoittaa 

 • haluatteko osallistua kokoukseen kokouspaikalla,  
 • tietoliikenneyhteyden (Teams) avulla tai  
 • valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana  

Jos olette osallistumassa kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla, sähköpostiosoitteeseenne lähetetään Teams-linkki, jonka kautta pääsette osallistumaan kokoukseen.  

Jos olette osallistumassa kokoukseen valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana, pyydämme toimittamaan kirjallisen ja päivätyn valtakirjan osuuspankille sähköpostitse, postitse tai henkilökohtaisesti viimeistään 8.9.2020. Valtakirjapohja on kutsun liitteenä 6. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli valtakirjaa ei ole toimitettu ennakkoon osuuspankille. 

Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat 

Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat ilmenevät liitteenä 1 olevasta esityslistasta. 

Kokousasiakirjat 

Kutsun liitteenä mainitut kokousasiakirjat ovat nähtävillä myös pankin internetsivuilla www.op.fi/tornio keskiviikosta 26.8.2020 alkaen.

Liitteet 

 1. Esityslista 
 2. Toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase 2019  
 3. Tilintarkastuskertomus 2019 
 4. Sääntömuutosehdotus 
 5. Vaalijärjestyksen muutosehdotus 
 6. Valtakirjapohja 

Torniossa 24.8.2020 

TORNION OSUUSPANKKI 

Hallitus