Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

Tornion Osuuspankin uusi edustajisto on valittu. Kiitos kaikille vaaleissa äänestäneille.

Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaalissa 4. - 17.11.2021 ja Tornion Osuuspankin uusi edustajisto on nyt valittu. Tornion Osuuspankin edustajiston vaaleissa annettiin 1498 ääntä ja äänestysprosentti oli 12,737 %.  

Kiitos kaikille ehdolla olleille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinsa tulevaisuuteen.  

Vaalien tulos

Tornion Osuuspankin edustajistoon valittiin seuraavat 33 edustajaa:

Angeria Ritva, 39 ääntä
Husa Marja-Liisa, 40 ääntä
Hyväri Mikael, 51 ääntä
Jaako Linda, 75 ääntä (uusi)
Kallio Taneli, 56 ääntä (uusi)
Kapraali Ilkka, 53 ääntä
Keinänen Juhani, 17 ääntä (uusi)
Keisu Katri, 61 ääntä (uusi)
Keskimaunu Jari, 45 ääntä (uusi)
Kivekäs Antti, 24 ääntä
Kolehmainen Kari, 32 ääntä
Kosola Hanna, 48 ääntä
Kulju Anne, 20 ääntä (uusi)
Kulmuni Aulis, 23 ääntä
Kuusimaa Mirja, 100 ääntä
Kuusirati Juha, 38 ääntä (uusi)
Könni Anne, 13 ääntä (uusi)
Myllyneva Jouni, 23 ääntä (uusi)
Naalisvaara Reijo, 29 ääntä
Niska Kristiina, 83 ääntä (uusi)
Ohtonen Reijo, 26 ääntä (uusi)
Ollila Kosti, 36 ääntä
Palosaari Tuija, 38 ääntä
Parkkila Olavi, 19 ääntä (uusi)
Piessa Eero, 23 ääntä
Pohjanen Jyrki, 69 ääntä
Rainio Olli, 86 ääntä (uusi)
Sadinmaa Joonas, 73 ääntä (uusi)
Söderström Ville, 26 ääntä
Taramaa Markku, 41 ääntä (uusi)
Tilja Heikki, 26 ääntä (uusi)
Vähänikkilä Raimo, 31 ääntä
Örn Annika, 26 ääntä

Varajäsenet:

1. Hooli Timo, 13 ääntä
2. Angeria Hannu, 13 ääntä
3. Pyykkö Pauli, 13 ääntä
4. Lampinen Juhani, 12 ääntä
5. Kettunen Rainer, 11 ääntä

Onnittelut uusille edustajiston jäsenille.

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista.

Vaaliyhteyshenkilöt:
Terhi Luokkanen, 010 257 6811, etunimi.sukunimi@op.fi
Henna Ukonmaanaho, 010 257 6834, etunimi.sukunimi@op.fi

Edustajiston vaalien äänestys järjestettiin 4.11. klo 8.00 – 17.11. klo 16.00.

Edustajiston vaaleissa oli tänä vuonna ehdolla 45 ehdokasta.

Äänioikeus näissä vaaleissa oli kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja olivat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita.

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestää vain yhtä ehdokasta. 

Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta. 

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

 

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaa¬mista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 16.8.-10.9.2021. 

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana. 

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse. 

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.

 

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

 

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.