Talousalueen positiivinen vire tuki OP Turun Seudun liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta

Asuntokaupan vilkkaus ja yritysten vahvistuneet investointinäkymät lisäsivät luottojen kysyntää. Uusia asuntoluottoja myönnettiin vuoden 2018 aikana 390 miljoonaa euroa eli 8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysluottoja myönnettiin 31 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin eli yhteensä 511 miljoonaa euroa. Kaikkiaan uusia luottoja myönnettiin vuoden aikana 989 miljoonaa euroa eli 165 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. ”Turun talousalueen positiivinen vire jatkui vuonna 2018, jonka myötä asuntokauppa kävi vilkkaana ja yritykset investoivat aktiivisesti. Kasvutahdissa mukana pysyminen edellyttää meiltä hyvää kuntoa. OP Turun Seudun tulos ja vakavaraisuus säilyivät hyvällä tasolla ja näin pankki on voinut olla täysillä mukana talousalueen kasvun ja kehittämisen mahdollistamisessa” kertoo OP Turun Seudun toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario.

Asuntoluottojen määrä mukaan luettuna OP-Asuntoluottopankista myönnetyt luotot kasvoivat 12 kuukauden aikana 4,0 prosenttia 1 805 miljoonaan euroon. Yritys- ja yhteisöluotot kasvoivat kahdentoista kuukauden aikana 13,1 prosenttia 1 321 miljoonaa euroon. Koko luotonannon kasvu oli 7,3 prosenttia ja luotonannon määrä vuodenvaihteessa noin 3,5 miljardia euroa. Talousalueen positiivisen kehityksen ansiosta luotonannon kasvun ennustetaan jatkuvan, vaikkakin hieman hidastuvan tänä vuonna.

Asiakasvarojen kasvu 4,0 prosenttia

Asiakkaiden talletukset kasvoivat 12 kuukauden aikana 3,7 prosenttia 2 472 miljoonaan euroon. Sijoitusmarkkinoiden epävakaus näkyi rahastosijoitusten määrässä, joka pieneni 5,1 prosenttia 308 miljoonaan euroon. Vakuutussäästöjen määrä kasvoi vuodessa 5,1 prosenttia 715 miljoonaan euroon. Asiakasvarat yhteensä kasvoivat kahdentoista kuukauden aikana 4,0 prosenttia 3 673 miljoonaan euroon.

Liikevoitto ja vakavaraisuus paranivat, riskit hallinnassa

Pankin vertailukelpoinen liikevoitto parani 6,2 prosenttia 37,7 miljoonaan euroon (35,5 M€). Tuotot kasvoivat yhteensä 2,2 prosenttia 84,1 miljoonaan euroon. Korkokate kasvoi alhaisesta korkotasosta huolimatta varainhankinnan kustannusten laskun johdosta 9,4 prosenttia 34,6 miljoonaan euroon. Palkkiotuotot kasvoivat 1,3 prosenttia 34,5 miljoonaan euroon. Palkkiotuottojen kasvuun vaikuttivat alhaisena pysynyt korkotaso ja parantuneet talouden näkymät sekä asiakkaiden kiinnostus mahdollisen koronnousun varalta suojaaviin tuotteisiin. Kulut supistuivat yhteensä 0,9 prosenttia 38,5 miljoonaan euroon. Kulujen pienenemiseen vaikutti erityisesti eläkevastuun ylikatteen palautus (1,6M€). ICT-kulut jatkoivat kasvuaan digitaalisten palvelujen ja järjestelmien kehittämisen johdosta.

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat erittäin alhaiset, yhteensä 9 tuhatta euroa (0,3 M€). Ongelmasaamiset olivat joulukuun lopussa yhteensä 108 miljoonaa euroa eli 3,1 prosenttia suhteessa luotto- ja takauskantaan, mukaan lukien OP-Asuntoluottopankista myönnetyt luotot. Vuotta aikaisemmin luvut olivat 98 miljoonaa euroa ja 3,1 prosenttia. Yli puolet ongelmasaamisista on terveitä lainanhoitojoustosaamisia.

Pankin CET1 vakavaraisuussuhde parani 21,7 prosenttiin, kun se edellisessä vuodenvaihteessa oli 19,2 prosenttia.

Omistaja-asiakkaita yli 90 000

Pankin omistaja-asiakkaiden määrä lisääntyi vuoden aikana 2 936 jäsenellä ja oli vuoden lopussa 90 470. Omistaja-asiakkaille maksetut tuotto-osuuksien korot ja asioinnin perusteella maksetut bonukset nousivat 14,8 miljoonaan euroon (14,3 M€).

 OP Merimasku ja OP Turun Seutu yhdistyvät

Merimaskun Osuuspankin osuuskunnan kokous ja Turun Seudun Osuuspankin edustajiston kokous hyväksyivät 13.12.2018 pankkien yhdistymisen. Suunnitelman mukaan yhdistyminen tapahtuu 30.4.2019.

 

Lisätiedot: toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario, puh. 050 551 2874