Toimialueen hyvä kehitys siivittää OP Turun Seutua - Luottojen kysyntä jatkuu vilkkaana

OP Turun Seudun myöntämien uusien luottojen määrä kasvoi tammi-kesäkuussa edellisvuodesta 17,4 prosenttia 423 miljoonaan euroon.

Uusia varsinaisia yritysluottoja myönnettiin peräti 60 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin eli 179 Meur. Myös uusien asuntoluottojen kysyntä oli vilkasta ja niitä myönnettiin tammi-kesäkuussa 5,6 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin eli 185 Meur. ”Toimialueen talouden hyvä kehitys kasvattaa sekä asunto- että yritysluottojen kysyntää” toteaa OP Turun Seudun toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario.

Yritysluottojen kanta kasvoi kahdentoista kuukauden aikana 5,4 prosenttia 710 miljoonaan euroon. Asuntoyhteisöluottojen kanta puolestaan kasvoi 16,8 prosenttia 523 miljoonaan euroon. Henkilöasiakkaiden asuntoluottokanta kasvoi 3,7 prosenttia 1 710 miljoonaan euroon. Koko luotonannon kasvu oli 5,9 prosenttia ja luotonannon määrä kesäkuun lopussa noin 3,3 miljardia euroa.

Tuotto-osuusannin myynti hyvässä vauhdissa

Pankin tuotto-osuuksia on myyty maaliskuussa alkaneesta 20 M€ suuruisesta annista yli 13 miljoonaa euroa ja tuotto-osuuksien kokonaismäärä kesäkuun lopussa oli 158 miljoonaa euroa. ”Tuotto-osuuksien myynti vahvistaa pankin vakavaraisuutta ja mahdollistaa pankin osallistumisen kasvavan luottokysynnän hoitamiseen. Tätä kautta OP Turun Seutu voi jatkaa pitkäjänteistä työtä toimialueen asukkaiden ja yritysten vastuullisena kumppanina ja rahoittajana” Olli-Pekka Saario painottaa.

Erittäin alhaisesta korkotasosta huolimatta talletuskanta kasvoi 12 kuukauden aikana 8,9 prosenttia 2 432 miljoonaan euroon.  Sijoitukset rahasto- ja vakuutustuotteisiin kasvoivat talletuksia nopeammin eli 13,9 prosenttia 1 097 miljoonaan euroon. Asiakasvarat yhteensä kasvoivat 12 kuukauden aikana yhteensä 10,2 prosenttia 3 680 miljoonaan euroon.

OP Turun Seudun liikevoitto 25,4 miljoonaa

Pankin korkokate kehittyi tammi-kesäkuussa luottokannan kasvun ja supistuneiden korkokulujen ansiosta myönteisesti. Korkokatteen kasvu oli 9,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Pankin saamat palkkiotuotot supistuivat alkuvuonna 6,9 prosenttia. Palkkiotuottojen lasku johtui pääasiassa antolainaustuottojen kirjanpitokäytännön muutoksesta. Pankin kokonaistuotot pienenivät alkuvuonna 1,8 prosenttia 49,4 miljoonaan euroon. Samaan aikaan pankin kulut kasvoivat 4,2 prosenttia 20,6 miljoonaan euroon. Kulukasvu johtuu lähinnä kasvaneista ICT-kuluista ja vakausmaksusta. Näin pankin liikevoitto heikkeni hieman edellisen vuoden tasosta ollen 25,4 miljoonaa euroa (27,0 M€). Luottotappiot olivat vähäiset ja pankin luottoriskiasema säilyi vakaana ja riskitasoltaan hyvin maltillisena. OP Turun Seudun vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa hyvällä tasolla 20,0 prosenttia, kun se vuodenvaihteessa oli 19,2 prosenttia.

Omistaja-asiakkuuden suosio kasvaa tasaisesti

OP Turun Seudun omistaja-asiakkaiden eli jäsenten määrä kasvoi vuoden aikana 4,5 prosenttia ja oli kesäkuun lopussa 89 026. Asiakkaita pankilla oli kesäkuun lopussa yhteensä 167 118. Asiakkaiden määrä nousi vuoden aikana noin 500:lla. Asiakkaille myönnettiin asioinnin perusteella bonuksia hieman viime vuotta enemmän, yhteensä 4,8 miljoonaa euroa (4,6 M€). ”Yli 5 000 uutta omistaja-asiakasta kertoo siitä, että osuustoiminnallisuus, paikallisuus ja kotimaisuus ovat kilpailuetuja ja asiakkaillemme tärkeitä arvoja myös vauhdilla muuttuvassa finanssimaailmassa.” Saario toteaa tyytyväisenä.

 

Lisätiedot:      toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario, puh. 050 5512 874

                      varatoimitusjohtaja Petteri Rinne, puh. 050 3846 975