OP Turun Seudulla vahva positiivisen kehityksen vuosi

Turun Seudun Osuuspankin tuloskatsaus 31.12.2017

Talousalueen myönteinen vire tuki pankin liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta.

Luotonannon kasvu vauhdittumassa

Uusia asuntoluottoja myönnettiin vuoden aikana 349 miljoonaa euroa eli 6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysluottoja myönnettiin 23 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin eli yhteensä 389 miljoonaa euroa. Kaikkiaan uusia luottoja myönnettiin vuoden aikana 824 miljoonaa euroa eli 90 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

- Talousalueen vahva kasvu näkyi viime vuonna asuntokaupan vilkkautena ja yritysten vahvistuneina investointinäkyminä, mikä kasvatti luottojen kysyntää, toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario toteaa.

Asuntoluottojen määrä mukaan luettuna OP-Asuntoluottopankista myönnetyt luotot kasvoivat 12 kuukauden aikana 3,2 prosenttia 1 677 miljoonaan euroon. Yritys- ja yhteisöluotot kasvoivat kahdentoista kuukauden aikana 8,7 prosenttia 1 168 miljoonaa euroon. Koko luotonannon kasvu oli 5,3 prosenttia ja luotonannon määrä vuodenvaihteessa noin 3,2 miljardia euroa.

- Näyttäisi siltä, että tänä vuonna nousua tulee vielä viime vuotta enemmän. Luotonannon kasvun odotetaan kiihtyvän talousalueen voimakkaan kehityksen ansiosta, Saario ennustaa.

Säästäminen rahastoihin kiinnostaa

Asiakkaiden talletukset kasvoivat 12 kuukauden aikana 9,0 prosenttia 2 385 miljoonaan euroon.

Rahastosijoitukset olivat suosittuja ja niiden määrä kasvoi 12,1 prosenttia 325 miljoonaan euroon. Vakuutussäästöjen määrä kasvoi vuodessa 7,8 prosenttia 681 miljoonaan euroon. Asiakasvarat yhteensä kasvoivat kahdentoista kuukauden aikana 8,8 prosenttia 3 531 miljoonaan euroon.

Liikevoitto ja vakavaraisuus paranivat

Pankin liikevoitto kasvoi 23,0 prosenttia 37,6 miljoonaan euroon (30,5 M€). Tuotot yhteensä kasvoivat 11,4 prosenttia 76,8 miljoonaan euroon. Korkokate kasvoi alhaisesta korkotasosta huolimatta varainhankinnan kustannusten laskun johdosta 7,7 prosenttia 31,3 miljoonaan euroon. Palkkiotuotot kasvoivat 12,0 prosenttia 36,5 miljoonaan euroon.

- Palkkiotuottojen kasvuun vaikuttivat alhaisena pysynyt korkotaso ja parantuneet talouden näkymät.  Asiakkaiden kiinnostus paremman tuotto-odotuksen tarjoaviin sijoitustuotteisiin lisääntyi. Myös mahdollisen koronnousun varalta haluttiin suojautua edellistä vuotta vilkkaammin, Olli-Pekka Saario kertoo.

Kulut kasvoivat 4,1 prosenttia 38,9 miljoonaan euroon, erityisesti ICT-kulujen kasvun johdosta. Henkilöstökulut supistuivat toiminnan tehostamisesta johtuen.

Riskit hallinnassa

Ongelmasaamiset yhteensä olivat joulukuun lopussa 99,8 miljoonaa euroa eli 3,1 prosenttia suhteessa luotto- ja takauskantaan, mukaan lukien OP-Asuntoluottopankista myönnetyt luotot. Vuotta aikaisemmin luvut olivat 81,9 miljoonaa euroa (2,6 %).

- Nousu oli hyvin maltillinen. Noin puolet ongelmasaamisistamme on terveitä lainanhoitojoustosaamisia. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat erittäin alhaiset, yhteensä 0,3 miljoonaa euroa, toteaa Saario.  

Pankin ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde parani 19,2 prosenttiin, kun se edellisessä vuodenvaihteessa oli 18,7 prosenttia.

Omistaja-asiakkaille 14,3 M€

OP Turun Seudun omistavat sen omistaja-asiakkaat. Pankin omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi vuoden aikana 4,8 prosenttia ja oli vuoden lopussa 87 520. Omistaja-asiakkaille maksetut tuotto-osuus- ja lisäosuuspääomien korot ja asioinnin perusteella maksetut bonukset nousivat 14,3 miljoonaan euroon (2016; 13,2M€).

Omistaja-asiakkaiden ääni kuului vaaleissa ja omistaja-asiakasyhteisössä

OP Ryhmän 81 osuuspankissa järjestettiin marraskuussa Suomen suurimmat sähköiset vaalit. OP Turun Seudun omistaja-asiakkaat valitsivat pankille uuden edustajiston, jonka toimikausi alkoi 4.12.2017 ja jatkuu vuoteen 2021.

- Omistaja-asiakkailla oli mahdollisuus äänestää sähköisesti internetissä. Asiakkaat, joilla ei ollut verkkopalvelua käytössään äänestivät postiäänestyksenä. Vaaleissa valituista 60 edustajiston jäsenestä puolet on uusia, Saario toteaa.

Omistaja-asiakkaiden vaikutusmahdollisuudet oman pankkinsa toimintaan lisääntyivät entisestään, kun kesällä 2017 avattiin oma virtuaaliyhteisö omistaja-asiakkaiden uudenlaiseksi vaikuttamiskanavaksi. Omistaja-asiakasyhteisössä osuuskunnan jäsenet saavat halutessaan mahdollisuuden vaikuttaa omistamansa pankin toimintaan.

- Viime joulun alla yhteisöön liittyneet omistaja-asiakkaat saivat valita pankin joululahjoituskohteen. Eniten kannatusta lahjoituksen kohteeksi saivat vähävaraiset lapsiperheet. Ensi kesänä Turun NMKY varaa osan lasten- ja perheleiriensä paikoista vähävaraisten perheiden käyttöön. Haku avautuu Turun NMKY:n nettisivuilla maaliskuun alussa, Saario kertoo.

Hiiop! kutsui vapaaehtoistyöhön

OP Ryhmä rakensi 100-vuotiaan Suomen kunniaksi kaikille avoimen ja maksuttoman vapaaehtoistyön välityspalvelun Hiiop100.fi. Tavoitteena oli kannustaa juhlavuoden kunniaksi suomalaiset mukaan vapaaehtoistyöhön 100 vuoden edestä. Vuoden aikana OP Turun Seudun työntekijät saivat käyttää yhden työpäivänsä vapaaehtoistyöhön; hyvää tehtiin yhteensä 141 päivää.

- Juhlavuoden kunniaksi Hiiop!-välityspalvelun kautta toteutui yhteensä 274 vuotta vapaaehtoistyötä. OP jatkaa sivuston ylläpitoa ja kehitystyötä myös juhlavuoden jälkeen osana yhteiskuntavastuutaan, Saario kertoo.

OPn muutos finanssitoimijasta monialaiseksi palveluyritykseksi etenee Turun seudulla

OP Ryhmän uusien liiketoimintojen ilmentymät konkretisoituivat vuoden 2017 kuluessa Turun seudulla.

  • Liikkumisen uusia palveluita tarjoava OP Kulku rantautui Turkuun elokuussa. Sähköauton hankkiminen palvelupakettina sekä autoilu ilman omistamisen huolia on herättänyt runsaasti kiinnostusta. Liikkumisen palvelut tuottaa Pivo Wallet Oy.
  • Turun Pohjola Sairaala valmistuu kevättalven kuluessa ja aloittaa toimintansa toukokuun alkupuolella 2018, palvelut tuottaa Pohjola Terveys Oy.
  • Asumisen palvelujen puolella OP Koti -konsepti laajeni Palveluhaulla, joka yhdistää ainutlaatuisella tavalla kotiin ja asumiseen tarvitut palvelut yhteen palveluntarjoajien kanssa.

 

Lisätiedot: toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario, puh. 010 256 9183