OP Turun Seudun tulos vuodelta 2020

Pandemian vuosi

 

Koronaviruspandemian negatiiviset vaikutukset olivat suurimmillaan keväällä. Touko–kesäkuussa talous alkoi kohentua, kun rajoituksia lievennettiin. Pandemian toisen aallon seurauksena elpyminen hidastui vuoden lopulla uudelleen. Kokonaisuutena pandemian vaikutukset toimialueen talouteen vuoden aikana olivat pelättyä pienemmät.

 

Rahoitusmarkkinat toipuivat keskuspankkien tuella nopeasti kevään kriisistä. Osakekurssit nousivat alhaisen korkotason sekä rokotusten ja talouspoliittisen elvytyksen tuoman optimismin myötä. Elvyttävä talouspolitiikka, ja odotukset talouden elpymisestä heijastuivat vuoden lopulla laajalti myös muihin sijoituksiin.

 

Pankki tarjosi pandemian aiheuttamiin taloudenhallinnan haasteisiin tukea sekä henkilö- että yritysasiakkailleen maksuttomilla lyhennysvapailla kevään 2020 aikana. Lainajoustoja hyödynnettiinkin aktiivisesti ja kevätkuukausina niiden määrä oli noin kolminkertainen normaalikysyntään nähden.

 

Sähköiset asiointikanavat sekä mobiiliasiointi lisäsivät suosiotaan vuoden aikana merkittävästi. Henkilöasiakkaista jo lähes joka toinen käyttää aktiivisesti OP Mobiilia. Etäkohtaamisten osuus asiakasneuvotteluista lisääntyi ja puhelinneuvottelujen vaihtoehdoksi nousivat verkkoneuvottelut, joiden määrä kolminkertaistui aiempaan vuoteen nähden.

 

Luottojen määrän kasvussa vaihtelua

 

Uusia luottoja nostettiin tilikauden aikana 960 miljoonaa euroa eli 34 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Luottokanta yhteensä välitetyt luotot mukaan luettuna kasvoi vuoden aikana 3,5 prosenttia 3 876 miljoonaan euroon (3 746 M€). Henkilöasiakkaiden asuntoluottokanta kasvoi 1,0 prosenttia 1 873 miljoonaan euroon (1 854 M€). Yritys- ja asuntoyhteisöluottokanta kasvoi voimakkaammin 6,6 prosentilla 1 608 miljoonaan euroon (1 509 M€).

 

Asiakasvarat kasvussa

 

Asiakkaiden talletukset kasvoivat alhaisesta korkotuotosta huolimatta 12 kuukauden aikana 5,5 prosenttia 2 732 miljoonaan euroon. Rahastosijoitusten määrä kasvoi 10,0 prosenttia 431 miljoonaan euroon. Asiakasvarat yhteensä kasvoivat kahdentoista kuukauden aikana 2,9 prosenttia 4 030 miljoonaan euroon.

 

Pohjola Vakuutus korvasi vahinkoja OP Turun Seudun alueella 32,3 miljoonaa euroa vuonna 2020

 

Korvaukset jakautuvat 56 % henkilöasiakkaille ja 44 % yritysasiakkaille.

 

Pohjola Vakuutuksen vahinkokehityksessä näkyivät erityisesti koronaviruspandemian vaikutukset ja sääilmiöt, kuten leuto talvi. Ajoneuvovahinkoja korvattiin OP Turun Seudun alueella 10,5 miljoonaa euroa.

 

Koronaviruspandemia lisäsi kiinnostusta erityisesti henkivakuutuksiin. Varsinais-Suomen alueella henkivakuutusten myynti henkilöasiakkaille kasvoi 11 prosenttia.

 

Tulos säilyi hyvällä tasolla

 

Pankin liikevoitto pieneni edellisvuodesta 4,1 prosenttia 37,3 miljoonaan euroon (38,9 M€). Tuotot yhteensä kasvoivat 3,6 prosenttia 90,7 miljoonaan euroon. Korkokate kasvoi luotonannon kasvun ja varainhankinnan kustannusten laskun johdosta 5,1 prosenttia 39,5 miljoonaan euroon. Palkkiotuotot kasvoivat 1,9 prosenttia 35,3 miljoonaan euroon. Kulut yhteensä kasvoivat 3,5 prosenttia 42,9 miljoonaan euroon.

 

Tuloksen pieneneminen johtui pääosin odotettavissa olevien luottotappioiden ja kiristyneestä sääntelystä aiheutuvien kulujen kasvusta. Odotettavissa olevien luottotappioita kirjattiin 1,6 miljoonaa euroa mikä oli vähäinen määrä suhteessa luottokantaan. Järjestämättömien luottojen määrä vuoden lopussa oli 63,3 miljoonaa euroa eli 1,6 prosenttia suhteessa luotto- ja takauskantaan.

 

Pankin vakavaraisuus vahvistui

 

Pankin CET1 vakavaraisuussuhde oli vuoden lopussa 19,4 prosenttia, kun se edellisessä vuodenvaihteessa oli 18,8 prosenttia. Vakavaraisuussuhteen paranemiseen vaikuttivat pankin hyvä tulos sekä meneillään oleva tuotto-osuusanti, jossa vuoden 2020 loppuun mennessä merkittiin uusia tuotto-osuuksia noin 24 miljoonalla eurolla.