Jokimaisema Turku

Edistämme kestävää taloutta

OP Turun Seutu

Tarjoamme aktiivisesti asiakkaille arkea helpottavia sähköisiä asiointi- ja ostopolkuja sekä etäneuvottelumahdollisuuksia. Tavoitteenamme on olla oman toimintamme osalta hiilineutraaleja vuoteen 2025 mennessä.

Sähköisen asioinnin kasvulla vähensimme 180 tonnia kasvihuonepäästöjä vuonna 2021. Pankkiasioiden hoitaminen etänä säästi asiakkaiden aikaa ja matkaa neljä kertaa maailman ympärysmitan verran.

Olemme mukana OP:n EnerKey-energiajohtamisjärjestelmässä

EnerKey on EG Enerkeyn tarjoama palvelu vastuullisuusraportointiin ja energianhallintaan. Energiankulutusta minimoimalla vähennämme energiakustannuksia, mutta myös pienennämme päästöjä. Energiatehokkuus on tärkein teema tavoitellessamme hiilineutraalisuutta.

Uusiutuvan sähköenergian osuus OP Turun Seudun sähköenergian käytöstä on 100 %. Kaikki ostamamme sähkö on Turku Energian sertifioitua vihreää sähköä.

Tarjoamme vaihtoehtoja vastuulliseen sijoittamiseen

Vastuulliset sijoitustuotteet kiinnostavat asiakkaitamme yhä enemmän. OP-Ilmasto sai vuonna 2021 eniten uusia rahasto-osuudenomistajia kaikista Suomeen rekisteröidyistä rahastoista.

OP Sijoituskumppani on digitaalinen sijoittamisen palvelu, jonka kautta asiakas sijoittaa aina vastuullisesti. OP Sijoituskumppanin rahastoissa sijoituskohteiksi valitaan yrityksiä, jotka ovat vastuullisuusasioissa toimialansa parhaiden joukossa.

Ratkaisuja kestävään rahoitukseen

Noudatamme kestävän rahoituksen periaatteita. Tavoitteenamme on tarkastella ja ymmärtää laajasti, kuinka ESG-näkökulmat vaikuttavat asiakkaidemme menestymiseen tulevaisuudessa, sekä hallita erityisesti luottosalkkumme ilmasto- ja ympäristörasitusta. 

Huomioimme vastuullisuusnäkökulmat asiakkaidemme rahoituspäätöksissä, sekä tunnistamme liiketoiminnasta ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyville tekijöille altistumisen riskejä hyödyntämällä toimialakohtaista ESG-luokittelua osana luottosalkun ESG-riskien arviointia. Lisäämme erityisesti yritysasiakkaidemme ESG-näkökulmien analyysiä osana luottoanalyysiämme, riskiperusteista lähestymistapaa hyödyntäen. 

Kannustamme asiakkaitamme kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan edistämiseen sekä kasvatamme kestävän ja vastuullisen rahoituksen tuotteiden tarjontaa asiakkaillemme.

Tavoitteenamme on liiketoimintapäätöksillämme (asiakasvalinta, hinnoittelu, tuotekehitys, neuvonanto) edistää vastuullisuustavoitteiden painoarvon kasvua asiakkaidemme keskuudessa ja samalla varmistaa, että myös oma toimintamme on pitkällä tähtäimellä kannattavaa ja arvojemme mukaista.

Kaikkien aikojen tekoja

Kutsuimme omistaja-asiakkaamme mukaan paikallisten vastuullisuustekojen valintaan lokakuussa 2021. 

Kyselyn tuloksen ohjaamana osoitimme vuoden 2021 joululahjoituksen toimialueellamme toimivien Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistysten toimintaan luonnon suojelun ja kestävän elämäntavan edistämiseksi. 

Lahjoituksen saivat:

  • Turun Luonnonsuojeluyhdistys ry
  • Kaarinan Luonnonsuojeluyhdistys ry
  • Raisionjokilaakson Luonnonsuojeluyhdistys ry
  • Naantalin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry
  • Härkätien ympäristönsuojeluyhdistys ry
  • Paraisten Luonnonsuojeluyhdistys ry

Tuellamme hankitaan mm. luonnonsuojelualueiden hoitamiseen käytettäviä talkoovälineitä, järjestetään perinnemaisemakursseja, laaditaan vieraslajiesite ja lahjoitetaan niittykukkien siemenpusseja kylvöohjeineen.

Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri

OP Turun Seutu toimii operaation pääyhteistyökumppanina vuosina 2021-2022.

Operaatio tekee työtä saaristomeren tilanneanalyysin pohjalta tehdyn toimenpidesuunnitelman toteuttamiseksi ja saaristomeren tarvitseman tervehdyttämisohjelman tunnetuksi tekemiseksi.

Pankilla on edustus Operaation Advisory Boardissa.