Kattojen yllä

Edistämme kestävää taloutta

Tavoitteenamme on olla oman toimintamme osalta hiilineutraaleja vuoteen 2025 mennessä. Uusiutuvan sähköenergian osuus OP Turun Seudun sähköenergian käytöstä on 100 %. Kaikki ostamamme sähkö on Turku Energian sertifioitua vihreää sähköä. 

Tarjoamme aktiivisesti asiakkaillemme arkea helpottavia sähköisiä asiointipolkuja ja etäneuvottelumahdollisuuksia. Sähköisen asioinnin kasvulla vähensimme 170 tonnia kasvihuonepäästöjä vuonna 2020. Turun seudulla pankkiasioiden hoitaminen etänä säästi asiakkaidemme aikaa ja matkaa neljä kertaa maailman ympärysmitan verran.

Toteutimme pääosan sisäisistä kokouksista ja koulutuksista maaliskuusta alkaen video- ja verkkoneuvotteluina. Toimialueemme sisällä liikuttaessa henkilökunnan käytössä on ladattava hybridi (Kia Optima Wagon PHEV). Puutorin palvelupisteemme asiakasparkissa on kaksi Turku Energian latausasemaa sähköautoille. Myös Puutorilla ja P-Puutorin parkkiluolassa on Fortumin kanssa yhteistyössä hankkimamme latausasemat. Lisäksi pankin henkilökunnan käytössä olevassa parkkihallissa on latausasemat sähköautoille.

Tuemme paikallisia kestävän kehityksen hankkeita

Roolimme voi olla esim. rahoittaja, yhteistyökumppani tai sponsori.

 • Olemme Turun yliopiston elinkeinoelämäpalvelu Bastun yritysyhteistyökumppani. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen osaamista hyödyntävä Bastu rakentaa tavoitteellisesti tulevaisuuden yritysekosysteemejä yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa. 
 • Osallistuimme yhteistyössä Turun kaupungin kanssa ydinkeskustan kaupallisen kehittämisen hankkeeseen, jonka tavoitteena on elinvoimaisen ja vetovoimaisen keskustan vahvistaminen.
 • Yhteistyössä Turun yliopiston Yrittäjyysyliopiston kanssa toteutamme vuosittain apurahaprojektin perustutkinto-opiskelijoille, jonka kautta opiskelijat pääsevät testaamaan projekti-ideoitaan, joilla innostetaan, synnytetään hyvää  sekä edistetään hyvinvointia ja kasvua Turun alueella.
 • Monttu Ventures Oy:n yrityskumppanina olemme tukemassa aikaisen vaiheen startupeja, joiden perustajilla tai tiimin jäsenillä on taustaa Turun korkeakouluista.
 • Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Osuuspankkien vuosittain yhteistyössä julkaisema maakunnallinen suhdannekatsaus, Varsinais-Suomen Maakuntaennuste, on toteutettu jo 22 kertaa. 

Tarjoamme vastuullisen sijoittamisen vaihtoehtoja

Finanssialalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kestävän talouden edistämisessä. OP Private Turun henkilökunta on pätevöitynyt vastuullisen sijoittamisen asiantuntijana. Vastuullisten teemarahastojen kysyntä on kasvanut kiihtyvällä vauhdilla korona-aikana ja ne ovat suosituimpien rahastojen kärkijoukoissa. 

 • OP:lla on neljä vastuullista teemarahastoa (OP-Kestävä Maailma, OP-Ilmasto, OP-Puhdas Vesi ja OP-Vähähiilinen Maailma).
 • OP tarjoaa sijoittajien käyttöön hiiliriskiä kuvaavan tunnusluvun rahastovalinnan tueksi.
 • OP-osakerahastoista julkaistaan rahastokohtaisia vastuullisuusanalyysejä.
 • OP ja Finnfund ovat perustaneet Suomen ensimmäisen kehittyville markkinoille sijoittavan vaikuttavuusrahaston (mitataan vaikutuksia mm. ilmastonmuutokseen, ruokaturvaan, sukupuolten tasa-arvoon ja rahoituksen saatavuuteen).
 • OP:n rahasto- ja varainhoitoyhtiöt ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) ensimmäisten suomalaisten varainhoitajien joukossa.
 • OP on yksi Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen (FINSIF ry) perustajajäsenistä. 
 • OP on allekirjoittanut hiilijalanjäljen raportoimiseen kannustavan Montreal Pledge -aloitteen.
 • OP Varainhoito on mukana CDP:n ilmasto-, vesi- ja metsäkatoaloitteissa sekä kansainvälisessä Climate Action 100+ -ohjelmassa.