OP Akaan, Urjalan ja Valkeakosken hallintoa ja toimitusjohtajat
Eturivissä vasemmalta Sari Ilovuori, hallintoneuvoston puheenjohtaja OP Valkeakoski, Lea Sirén, hallintoneuvoston puheenjohtaja, OP Akaa, Jarmo Kuusisto, hallituksen puheenjohtaja, OP Akaa, Eeva Niskavaara, hallituksen puheenjohtaja, OP Valkeakoski, Anssi Mäkelä, hallituksen puheenjohtaja OP Urjala, Sanna Tefke, hallituksen varapuheenjohtaja, OP Urjala. Takarivissä vasemmalta Tuomo Smått, toimitusjohtaja OP Akaa, Juha Luomala, toimitusjohtaja OP Valkeakoski, Jouni Tammelin, toimitusjohtaja OP Urjala.

Etelä-Pirkanmaalle on syntymässä vahva osuuspankki

Akaan Seudun, Urjalan ja Valkeakosken Osuuspankit ovat yhdistymässä Etelä-Pirkanmaan Osuuspankiksi. Yhdistymisellä halutaan lisätä pankkien kykyä tarjota asiakkailleen edulliset ja monipuoliset palvelut myös nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Suunnitelman mukaan uusi pankki aloittaisi toimintansa 1.9.2019.

Akaan Seudun, Urjalan ja Valkeakosken Osuuspankkien hallitukset ovat tehneet perusteellisen selvityksen ja esittävät yksimielisesti pankkien yhdistymistä. Lopullinen päätös yhdistymisestä on tarkoitus tehdä 7.3.2019 Akaassa pankin osuuskunnan kokouksessa sekä Urjalassa ja Valkeakoskella pankkien edustajistojen kokouksissa.

Kaikki kolme pankkia ovat vakavaraisia ja kasvavia. Asiakaskäyttäytymisen ja -tarpeiden muutos, pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen sekä finanssialan uudenlainen kilpailu vaativat kuitenkin pankkien palvelukyvyltä ja tehokkuudelta jatkuvasti enemmän.

– OP Etelä-Pirkanmaan kilpailukykyä parantaa hallinnollisten tehtävien keskittäminen. Näin asiakaspalveluun vapautuu aikaa ja sen laatuun voidaan panostaa entistä enemmän. Kaikki nykyiset konttorit jatkavat toimintaansa laajentuvalla palveluvalikoimalla, kertoo OP Akaan hallituksen puheenjohtaja Jarmo Kuusisto.

Paikallisuus säilyy

OP Akaan, OP Urjalan ja OP Valkeakosken omistaja-asiakkaat siirtyvät uuden pankin omistaja-asiakkaiksi ja asiakassuhteet jatkuvat entisellään. Tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyvät samoina eikä asiakkaiden tarvitse tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi.

Uusi pankki työllistää lähes 40 pankkialan ammattilaista.

– Kaikkien kolmen pankin henkilökunta suhtautuu myönteisesti yhdistymiseen. Pankkien koko henkilöstö siirtyy OP Etelä-Pirkanmaan palvelukseen, joten tutut toimihenkilöt palvelevat jatkossakin asiakkaitamme, toteaa OP Urjalan hallituksen puheenjohtaja Anssi Mäkelä.

Uusi pankki toimii koko Etelä-Pirkanmaan alueella ja sen kotipaikka on Akaa. Uuden pankin toimitusjohtajana aloittaa OP Valkeakosken nykyinen toimitusjohtaja Juha Luomala ja varatoimitusjohtajana OP Akaan nykyinen toimitusjohtaja Tuomo Smått.

Pankin maksama yhteisövero jakautuu jatkossakin yhdistyvien pankkien kotikuntien kesken.

– Hankkeella on suuri merkitys koko Etelä-Pirkanmaan elinvoimaisuudelle. Pankki kantaa yhteiskuntavastuutaan myös rahoittamalla entistä isompia yrityshankkeita, sanoo OP Valkeakosken hallituksen puheenjohtaja Eeva Niskavaara.

– Pankkien yhdistyminen onkin vahvasti arvojemme eli ihmisläheisyyden, vastuullisuuden ja yhdessä tekemisen mukaista, Juha Luomala toteaa.