OP Helsinki on merkittävä asuntorahoittaja, uusia asuntolainahakemuksia saapui alkuvuonna ennätysmäärä

Pääkaupunkiseudun asuntokauppa jatkui erittäin vilkkaana tammi-maaliskuussa ja asuntolainahakemuksia tehtiin yli 30 % enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Korkokate ja palkkiotuotot kehittyivät hyvin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja omistaja-asiakkaille kertyi 7,5 miljoonaa euroa OP-bonuksia. OP Helsingin vakavaraisuus on hyvällä tasolla ja myös rahoitusasema sekä maksuvalmius ovat hyviä.

Pääkaupunkiseudun asuntokauppa käy erittäin vilkkaana

OP Helsinki on valtakunnallisesti mitattuna merkittävä asuntorahoittaja, sillä OP Helsingissä myönnetään lähes 9 % kaikista uusista asuntoluotoista Suomessa ja neljännes OP Ryhmän uusista asuntoluotoista. 

OP Helsinkiin saapui alkuvuonna 33 % enemmän asuntolainahakemuksia kuin viime vuonna. Uusia asuntoluottoja nostettiin 447 miljoonaa euroa, 19 % enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.  

OP Helsinkiin on rekrytoitu ja koulutettu lisää henkilöstöä asuntorahoituksen kysynnän kasvun myötä. Lisäksi lainahakemusten ruuhkaa on purettu ylityönä.

- Asuntokauppa käy nyt erittäin vilkkaana ja olemme iloisia siitä, että asiakkaat luottavat osuuspankkiin asuntorahoittajana. Koronaepidemian myötä isomman kodin hankinta on monella mielessä. Nyt on hyvä aika laittaa oma koti myyntiin, sillä ostajat ovat liikkeellä, OP Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Viitanen toteaa.


Nostettujen yritysluottojen kasvu on tasaantunut

Yritys- ja asuntoyhteisöluottoja nostettiin alkuvuonna yhteensä 227 miljoonaa euroa, 24 % vähemmän kuin viime vuonna. Tästä yritysluottojen osuus oli yhteensä 85 miljoona euroa, 7 % enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. 

Koronapandemian vaikutukset ovat iskeneet rajusti moneen yrittäjään pääkaupunkiseudulla. Yritykset ovat tarvinneet tukitoimia ja helpotuksia selvitäkseen tilanteen yli ja myös uudelle rahoitukselle on ollut tarvetta. Yritysluottojen kysyntä on rauhoittunut vuoden 2020 kevääseen nähden ja näköpiirissä on koronarajoitusten asteittainen poistaminen, mikä tuo helpotusta yritysten tilanteeseen.


OP Helsingin asiakasvarat kasvoivat 4,2 % (-0,4 %)  

Asiakasvarat kasvoivat tammi-maaliskuussa 4,2 %. Kasvu oli hyvää erityisesti talletuksissa 3,8 % ja sijoitusrahastoissa 8,4 %. Kuluttajien kiinnostus säästämistä ja sijoittamista kohtaan on jatkunut ja noin puolet lainan hakijoista aloittaa myös säännöllisen säästämisen. OP Sijoituskumppanin käyttöönoton myötä rahastosäästäminen on edelleen kasvanut. Myös viime vuoden lopulla alkanut sijoitussidonnaisten vakuutusten kasvu on jatkunut. 


Omistaja-asiakkaiden OP-bonukset ja Tuotto-osuudet

OP Helsingillä oli maaliskuun 2021 lopussa 221 978 omistaja-asiakasta. OP Helsingin omistaja-asiakkaille kertyi vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 7,5 miljoonaa euroa OP-bonuksia, mikä on 17,8 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. OP-bonuskertymän lasku johtuu siitä, että OP-bonuksia ei enää kerry 1.11.2020 alkaen käyttötilien talletuksista, vakuudettomista kulutusluotoista, OP:n osamaksurahoituksesta, OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista ja OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta. OP-bonuksia kertyy edelleen vakuutusasioinnista, vakuudellisista luotoista, säästöistä ja rahastosijoituksista. OP-bonuksia on mahdollista käyttää asiointipalkkioiden, esimerkiksi lakipalvelujen, vakuutusmaksujen ja pankkipalveluiden palvelumaksujen maksamiseen. 

OP Helsinki on avannut tuotto-osuusannin pankin omistaja-asiakkaille. OP Helsinki tavoittelee Tuotto-osuudelle tänä vuonna 3,25 % tuottoa. 

OP-bonukset ja Tuotto-osuuksien korot ovat OP Helsingin voitonjakoa omistajilleen. 


Vakavaraisuus ja tuloskehitys

Korkokate ja palkkiotuotot kehittyivät hyvin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Korkokatetta kertyi 21,7 miljoonaa euroa, 1,8% enemmän ja palkkiotuottoja 22,8 miljoonaa euroa, 6,8% enemmän edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kulut laskivat hieman ja odotetut luottotappiot pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Vertailukelpoinen tulos kehittyi kokonaisuutena hyvin.

CET1-vakavaraisuus, % laski vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 18,3%:iin (20,8%). Muutos oli seurausta EKP:n yritysvastuita koskevan TRIM-päätöksen ja vakavaraisuuden laskentamallien muutosten vaikutuksista. Muutoksista huolimatta pankin vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla.


OP Helsingissä asiakaskokemusta ja toimintatapoja parannetaan yhdessäohjautuen

Kun työntekijät voivat hyvin ja pitävät työtään merkityksellisenä, se heijastuu asiakkaille. OP Helsinki on siirtynyt yhdessäohjautuvaan työskentelytapaan, jossa tiimi työskentelee tasavertaisina jäseninä ja jokainen työntekijä pääsee vaikuttamaan oman ja tiimin työn kehittämiseen. 

- Hyvän asiakaskokemuksen varmistaminen on meille tärkeää. Työn mielekkyys kasvaa, kun jokainen tiimi kantaa vastuun omien tavoitteidensa saavuttamisesta ja tiimillä on vapaus päättää omaan työhön liittyvistä asioista. Henkilöstötyytyväisyys on parantunut ja asiakkailta on saatu hyvää palautetta. Saadut tulokset osoittavat, että olemme oikealla tiellä, Viitanen kertoo. 


OP Helsinki tekee vastuullisuustekoja vuonna 2021

OP Helsinki mahdollistaa tänä vuonna 300 nuorelle kesätyöpaikan kahdeksi viikoksi 70 yleishyödyllisessä yhdistyksessä eri puolilla pääkaupunkiseutua ja samalla tukee yhdistysten tärkeän perustehtävän toteuttamista. 

Tavoitteena on vahvistaa pääkaupunkiseutulaisten taloustaitoja. Nuorille suunnattua taloustaitovalmennusta järjestetään yläkouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä osana yhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä läpi vuoden. 

HelsinkiMission kanssa jatketaan yhteistyötä yksinäisyyden ehkäisemiseksi pääkaupunkiseudulla. Pankki on myös aloittanut yhteistyön OmaKamu ry:n kanssa, jotta jokaisella lapsella olisi elämässään turvallinen aikuinen. Lisäksi OP Helsingin konttoreissa kerätään kesällä koulureppuja koulutiensä aloittaville vähävaraisten vanhempien lapsille yhteistyössä Hope ry:n kanssa. 

OP Helsinki tukee lasten ja lapsiperheiden liikuttamista useiden urheiluseurojen kanssa tehtävän yhteistyön kautta. 

Lisäksi asiakkaita opastetaan digilaitteiden- ja palveluiden käytössä. Varmuutta verkkoon -digiopastuksia järjestetään pääosin virtuaalisesti ja tulevista opastuksista kerrotaan pankin sosiaalisen median kanavilla. 


Avainluvut 1-3/2021

  • Liikevoitto 6,8 milj. euroa (7,4)
  • Rahoitustoiminta 10,9 mrd. euroa (+1,1 %)
  • Omistaja-asiakkaita 221 978 (+ 0,7 %)
  • Kulut/tuotot, % 74,7 (74,4)
  • Kertyneet OP-bonukset 7,5 milj. euroa (-17,8 %)
  • Liiketoiminnan tuottojen kasvu -0,5 milj. euroa (-1,3 %)*
  • Ydinvakavaraisuus, % 18,3 (22,2) 
  • NPS 66 

*) Liiketoimintojen tuottoihin vaikutti vuonna 2020 Mikonkadun kiinteistön myynti, vertailukelpoiset tuotot kasvoivat 3,4 milj. euroa (+9,2 %).


OP Helsinki on OP Ryhmän suurin vähittäispankki, jolla on 9 toimipistettä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. OP Helsingillä on yli 400 000 asiakasta, joista yritysasiakkaita on yli 35 000. OP Helsinki palvelee asiakkaitaan lähes 700 pankki- ja vakuutusalan ammattilaisen voimin.