OP Uusimaan tammi-syyskuun 2022 tulos: uudella pankilla myönteinen alku haastavassa toimintaympäristössä

Uudenmaan Osuuspankki aloitti toimintansa 1.8. kun Helsingin Seudun, Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan Osuuspankit yhdistyivät. Uuden pankin ensimmäiset toimintakuukaudet ovat sujuneet hyvin odotusten ja suunnitelmien mukaisesti.

– Pankin liiketoiminta on kehittynyt positiivisesti ja on erittäin vakaalla pohjalla, huolimatta poikkeuksellisen epävarmoista ajoista, jotka johtuvat Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan, siitä seuranneesta energiakriisistä ja voimakkaasti kiihtyneestä inflaatiosta, OP Uusimaan toimitusjohtaja Olli Lehtilä kertoo.  

OP Uusimaan tammi-syyskuun 2022 avainluvut: 

  • OP Uusimaan tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli 64,5 milj. euroa (50,6 milj. euroa)
  • Rahoitustoiminta (luotot omasta taseesta ja välitetyt luotot) kasvoi 5,7 % 16,7 mrd. euroon. 
  • Asiakasvarat (talletukset, vakuutussäästöt, rahastot, tuotto-osuudet ja indeksilainat) kasvoivat 1,3 % 18,2 % mrd. euroon
  • Omistaja-asiakkaiden määrä oli syyskuun lopussa 347 527, mikä on 2,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia omistaja-asiakkaita pankkiin on tullut tammi-syyskuussa 10 520.
  • Omistaja-asiakkaille kertyi OP-bonuksia 33,4 miljoonaa euroa, mikä 5,6 % enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan.  
  • Asiakaskokemusta mittaava NPS oli 76. 
  • Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 21,2 %
  • Järjestämättömät saamiset olivat edelleen alhaiset, 1,46 % vastuista

Asuntoluottojen kysyntä heinä-syyskuussa vuoden 2018 tasolla

Alkuvuonna uusia asuntoluottoja nostettiin 5,56 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntoluottokanta oli 11,1 mrd. euroa, ja on kasvanut noin 7 % vuodessa. Heinä-syyskuussa asuntoluottojen kysyntä oli noin vuoden 2018 tasolla.

– Kysynnän väheneminen näkyy erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös muissa Uudenmaan kunnissa. Mistään poikkeuksellisesta asuntomarkkinoiden hiipumisesti ei kuitenkaan ole kyse, sillä asuntoluottojen kysyntä sekä asuntokauppojen määrä on palannut korona-ajan asuntobuumia edeltävän ajan tasolle, Olli Lehtilä toteaa. 

Uusia yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin 2,3 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.  Yritys- ja yhteisöluottokanta kasvoi vuodessa 114 miljoonaa euroa eli noin 3 %.

OP Uusimaan asiakkaiden lainankantokyky on säilynyt hyvänä. Järjestämättömät saamiset olivat edelleen alhaiset, 1,46 % vastuista. Henkilöasiakkaiden asuntolainojen maksuohjelman muutospyynnöt ovat nekin palautuneet koronaa edeltävän ajan tasolle.

OP Uusimaan rahoituskanta (pankin taseessa olevan luottokannan + välitetyt luotot) kasvoi vuodessa 5,7 % ollen 16,7 miljardia euroa. 

Uusimaalaiset varautuvat korkojen nousuun ja muihin yllättäviin tilanteisiin entistä useammin

Korkojen nousun myötä Uudellamaalla asuvat asuntovelalliset ottavat yhä useammin korkosuojauksen. Trendi näkyy erityisesti uusissa, mutta myös vanhoissa asuntoluotoissa.

– Henkilöasiakkaiden uusien asuntoluottojen korkosuojausaste vuonna 2022 on keskimäärin reilu 29 %, kun se vuonna 2021 oli 26 %, Lehtilä kertoo.

Sen sijaan asunto-osakeyhtiöiden korkosuojausaste on merkittävästi alhaisempi, alle 5 %.

– Tämä voi tuoda yllättävän ja isonkin asumiskustannusten lisäyksen monelle asunto-osakeyhtiössä asuvalle. Jos vain on mahdollista, kotitalouksien kannattaisi jo nyt varautua ensi kevään tuleviin menoihin, Lehtilä kannustaa. 

Uusimaalaiset ovat aikaisempaa kiinnostuneempia varautumaan myös muiden yllättävien tilanteiden, kuten vakavan sairauden tai kuoleman varalta. Vakavan sairauden ja henkivakuutusturvien määrä on kasvanut 53 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021. 

Uudellamaalla säästetään ja sijoitetaan pitkäjänteisesti

OP Uusimaan asiakkaiden tekemien talletusten määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2021 lähtien. Talletusten määrä oli syyskuun lopussa 12,4 mrd. euroa. 

Myös OP Uusimaan säästäjä/sijoittaja-asiakkaiden lukumäärä on kasvanut reilut 5 % vuodesta 2020. 

– Vaikka talousnäkymät ovat synkentyneet, OP Uusimaan asiakkaat ovat jatkaneet pitkäjänteistä sijoittamista rahastoihin ja osakkeisiin, Lehtilä täydentää. 

Osuuspankkien omistaja-asiakkaita palkitaan ylimääräisillä OP-bonuksilla vuonna 2023 – bonuksiin 30 prosentin korotus

Lähes 2,1 miljoonan omistaja-asiakkaan OP-bonuksia korotetaan 30 prosentilla vuonna 2023. Osuuspankkien maksama lisäbonus nostaa vuoden 2023 bonuskertymän 280 miljoonaan euroon.

Tämä tarkoittaa OP Uusimaan 347 000 omistaja-asiakkaille arviolta yhteensä noin 60 miljoonan euron arvosta OP-bonuksia vuonna 2023. Eniten hyötyjä bonuksista saavat lapsiperheet.

– Haluamme perustehtävämme mukaisesti käyttää osan parantuneesta kannattavuudestamme helpottamaan omistaja-asiakkaamme arkea näinä taloudellisesti haastavina aikoina. Bonukset vähentävät asiakkaiden kuluja vuonna 2023, kun korot ja kustannukset ovat muuten nousussa, Olli Lehtilä kertoo. 

OP Ryhmän osuuspankkien omistaja-asiakkaiden bonuksia käytetään asiakkaiden pankkipalvelu- ja vakuutusmaksuihin sekä OP Kodin välityspalkkioihin . Bonuksen suuruus määräytyy asiakkaan asioinnin mukaan. Siihen vaikuttavat lainat, säästötilit, rahastot ja vakuutukset.

– Ylimääräiset bonukset tukevat etenkin lapsiperheitä, joilla on elämäntilanteen takia paljon lainaa. Kannustamme asiakkaitamme käyttämään palvelujamme mahdollisimman laajasti, koska se kasvattaa myös bonuskertymää.