Helsinki yleiskuva

OP Uusimaan tuloskehitys jatkui alkuvuoden aikana erinomaisena

OP Uusimaan tuloskehitys jatkui erinomaisena: tammi-kesäkuun 2023 tulos nousi 109,3 miljoonaan euroon. Tulos parani edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna erityisesti suotuisan korkokatteen kehityksen myötä. Vahvan tuloskehityksen ansiosta osuuspankin omistaja-asiakkaita palkitaan lisäeduilla.

OP Uusimaan tammi-kesäkuun 2023 avainluvut:

 • OP Uusimaan tammi-kesäkuun 2023 tulos ennen veroja oli 109,3 miljoonaa euroa (40,5 miljoonaa euroa).
 • Rahoitustoiminta (luotot omasta taseesta ja välitetyt luotot) kasvoi 0,6 % 16,8 miljardiin euroon.
 • Korkokate kasvoi 138,5 % 176,1 miljoonaan euroon (73,8).
 • Asiakasvarat (talletukset, vakuutussäästöt, rahastot, tuotto-osuudet ja indeksilainat) pienenivät 0,4 % 18,2 miljardiin euroon.
 • Omistaja-asiakkaiden määrä oli kesäkuun 2023 lopussa 355 805 mikä on 10 039 omistajaa enemmän kuin vuotta aiemmin.
 • Omistaja-asiakkaille kertyi OP-bonuksia 28,3 miljoonaa euroa (21,9 miljoonaa euroa)
 • Asiakaskokemusta mittaava NPS oli hyvä, 76.
 • Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 16,7 %.
 • Järjestämättömät saamiset olivat edelleen alhaiset, 1,9 % vastuista.

 

Tiedotteessa esitetyt vertailuvuoden luvut ovat Pro forma -lukuja. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Vaisusta asuntomarkkinatilanteesta huolimatta asuntoluottokanta kasvoi

 

Asuntolainamarkkinat olivat alkuvuonna edelleen viime vuotta vaisummat. OP Uusimaan nostettujen asuntoluottojen määrä laski 34 % verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. OP Koti Uusimaan välittämien asunto- ja kiinteistökauppojen määrä laski 41 % viime vuoteen nähden.

 

OP Uusimaan asuntoluottokanta kasvoi vuoden takaisesta 1,6 % ja oli kesäkuun 2023 lopussa 10,9 miljardia euroa. OP Uusimaan osuus OP Ryhmän myöntämistä uusista asuntoluotoista oli tammi-kesäkuussa 33,8 % (32,3 %), ja koko Suomen uusista asuntoluotoista oli 14,0 % (13,3 %).

 

 • Vaisusta asuntomarkkinasta huolimatta markkinaosuutemme kotitalouksien asuntoluotottajana vahvistui edelleen ja oli 10,1 % koko Suomen asuntoluottokannasta, Olli Lehtilä kertoo.

 

OP Uusimaan asiakkaat hyötyivät merkittävästi korkosuojauksesta. Asiakkaiden saama nettohyöty korkosuojauksesta tammi-kesäkuussa oli 12,1 miljoonaa euroa. Korkosuojattujen luottojen osuus OP Uusimaan asuntoluottokannasta oli kesäkuun lopussa 32 %.

 

OP Uusimaan yritys- ja yhteisöluottokanta pysyi alkuvuonna lähes ennallaan ja oli kesäkuun lopussa 4,4 miljardia euroa. Uusia yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin 2,6 % vähemmän tammi-kesäkuun 2023 aikana kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

 

OP Uusimaan henkilö- ja yritysasiakkaiden lainanhoitokyky säilyi edelleen hyvänä: järjestämättömien saamisten määrä oli 1,9 % vastuista. Myös henkilöasiakkaiden asuntolainojen maksuohjelman muutospyynnöt ovat pysyneet alkuvuoden alhaisella tasolla.

 

Sijoittamisen suosio edelleen kasvussa

 

OP Uusimaan asiakkaat ovat lisänneet sijoituksiaan nettomääräisesti 184 miljoonaa euroa ja uusia säännöllisen rahastosäästämisen sopimuksia avattiin lähes 19 000 kappaletta alkuvuoden 2023 aikana.

 

OP Uusimaan henkilöasiakkaiden talletuskanta oli kesäkuun lopussa 8,2 miljardia euroa. Alkuvuoden aikana asiakkaat ovat myös siirtäneet talletusvarojaan maksuliiketileiltä sijoittamisen tileille suotuisan korkokehityksen myötä. Osakesijoittamisen suosio jatkui vahvana. Alkuvuoden aikana avattiin arvo-osuus- ja osakesäästötilejä yhteensä 5357 kappaletta.

 

 • Asiakkaamme ovat edelleen jatkaneet pitkäjänteistä säästämistä ja sijoittamista kasvattaen näin varallisuuttaan ja varautuen sitä kautta mm. mahdollisiin yllättäviin muutoksiin taloudellisessa tilanteessaan, Olli Lehtilä arvioi.

 

Omistaja-asiakkaille päivittäispalvelut maksutta kuuden kuukauden ajan

OP Uusimaalla oli kesäkuun lopussa 355 805 omistaja-asiakasta, mikä on yli 10 000 enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.  Tammi-kesäkuun aikana bonuksia kertyi OP Uusimaan omistaja-asiakkaille yhteensä 28,3 miljoonaa euroa.

 • Helpotamme omistaja-asiakkaidemme arkea maksamalla vuodelta 2023 kertyvät OP-bonukset 30 prosentilla korotettuna. Tämä merkitsee OP Uusimaan omistaja-asiakkaille arviolta yli 15 miljoonan euron lisähyötyä koko vuoden osalta, Olli Lehtilä kertoo.

OP Ryhmän vahvan tuloskehityksen ansiosta haluamme edelleen palkita omistaja-asiakkaitamme lisäedulla.

 • Uutena etuna emme peri lainkaan omistaja-asiakkailtamme päivittäispalveluihin liittyviä maksuja lokakuun 2023 ja maaliskuun 2024 väliseltä ajalta. OP Uusimaan omistaja-asiakkaat saavat tästä näinä taloudellisesti haastavina aikoina noin 8 miljoonan euron lisähyödyn, Olli Lehtilä kertoo.